Verden

Miljøtopp går i protest mot Trumps budsjettkutt

Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.

Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter

Ali var en av grunnleggerne for EPA i 1990 og har arbeidet under republikanske og demokratiske presidenter. Til InsideClimate News sier han at det ikke er noe som tyder på at Trump vil hjelpe sårbare i samfunnet.

– Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali. I sitt oppsigelsesbrev ber han den nyutnevnte EPA-lederen, klimaskeptiker Scott Pruitt, revurdere de kraftige budsjettkuttene.

Får motstand

EPA-kuttene er en del av Trump-regjeringens foreslåtte hovedtrekk i statsbudsjettet for 2018. Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.

I tillegg til å kutte budsjettet med 25 prosent, skal EPA redusere antall ansatte med 20 prosent. I tillegg ønsker regjeringen angivelig å fjerne alle ansatte i en avdeling som jobber med utslipp fra dieselbiler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skyldes ikke CO2

EPA-leder Pruitt har fått mye kritikk for sin uttrykte skepsis til at klimaendringer skyldes menneskers forurensing. Senest torsdag uttalte han til CNBC at han ikke tror karbondioksid og andre drivhusgasser er hovedårsak til global oppvarming.

Pruitts standpunkt står i sterk kontrast til konsensus blant internasjonale vitenskapsmiljøer og forutsetningene for Parisavtalen, som USA har signert. Da han var justisminister i delstaten Oklahoma saksøkte han flere ganger EPA, som Trump nå har satt ham til å være leder for.

Fjernet krav

For en uke siden vakte det oppsikt da EPA fjernet kravet fra november om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av metan. Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.

– Denne redselsfulle beslutningen viser hvor raskt Pruitt omgjør EPA til en myntautomat for oljeindustrien, uttalte Vera Pardee fra organisasjonen Center for Biological Diversity. (NTB)

Mer fra Dagsavisen