Verden

– Ingen løsning med Assad

Advokat Mazen Darwish har kjempet for ytringsfrihet og demokrati i Syria siden starten av 2000-tallet. Det har kostet.

For demokrati- og menneskerettighetsaktivistene som ønsket et annet Syria begynte problemene lenge før dagens krig.

Stemplet

Da den syriske advokaten Mazen Darwish begynte å jobbe med menneskerettigheter rundt 2000, møtte han på enorm motstand. For regimet til president Bashar al-Assad ble aktivistene sett på som fiender. Men det kom også reaksjoner fra deler av sivilsamfunnet. Etter tiår i et diktatur aksepterer ikke folket nødvendigvis menneskerettigheter, likestilling eller ytringsfrihet.

– Statlig propaganda har stemplet aktivister som forrædere. Vi kjempet mellom en diktator som så oss som fiender og et samfunn som avviste ideene våre på grunn av eksisterende tradisjoner og kultur. Å jobbe med menneskerettigheter i Syria har vært enormt vanskelig og farlig lenge før dagens krig, sier Darwish.

De ble slått hardt ned på. Aktivister ble fengslet, ilagt reiseforbud og frivillige organisasjoner ble forbudt. Tross utfordringene vokste det fram en bevegelse av særlig unge folk med tilgang til internett, som ønsket et alternativt system med demokratiske verdier.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Daglig kamp

Det var disse som la til rette for at Den arabiske våren også kom til Syria i 2011, mener Darwish.

– Opprøret kom ikke plutselig, det hadde lurt under overflaten lenge blant de unge. Syrere krevde frihet daglig lenge før 2011, sier Darwish.

Han egen historie viser hvor farlig det er. Han ble selv ilagt reiseforbud, og senere fengslet av det syriske regimet fra februar 2012 til august 2015. En internasjonal kampanje krevde hans løslatelse. Da han ble sluppet ut av fengsel flyktet han. Nå bor han i Berlin, men er nesten konstant på reise. Darwish er Oslo denne uka for å delta på et arrangement av organisasjonen The Syrian Peace Action Centre (SPACE).

Les også: – Helsepersonell er mål

Assads framtid

Den internasjonale debatten om Bashar al-Assads rolle i framtidens Syria har endret seg i løpet av krigen. Mens vestlige land var bestemte på at Assad må gå de første årene, er det blitt en større aksept for at en løsning på krigen vanskelig kommer unna Assads regime. Mazen Darwish er soleklar på at det ikke kan være en løsning med Assad.

– Han er en krigsforbryter. Som internasjonalt samfunn kan vi ikke akseptere at krigsforbrytere blir belønnet. Det er ydmykende for oss som syrere, og for oss som mennesker, sier Darwish.

Krigen i Syria fortsetter ikke nå fordi syrere vil det, men fordi USA og Russland fortsatt tror de har noe å vinne på å fortsette den, mener Darwish.

– Det er ikke lenger en syrisk konflikt, men en regional og internasjonal krig. Ingen er trygge om vi ikke stopper dette.

Les også: Følte skyld over å overleve

Mer fra Dagsavisen