Verden

– Kan ikke vente

Beatrice Fihn mener et forbud mot atomvåpen er like logisk som at mord er forbudt. – Vi venter ikke med å forby mord til det ikke finnes mord i verden, det er slik vi må tenke om atomvåpen også, sier hun.

Beatrice Fihn leder Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen. Det er framgang i initiativet og Fihn mener det kan komme et forbud allerede neste år.

INTERVJUET

Hvem: Beatrice Fihn, leder av Den globale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN.

Hva: I oktober skal FNs generalforsamling stemme over en resolusjon om å starte forhandlinger om et atomvåpenforbud i 2017.

Svenske Beatrice Fihn er leder av Den globale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN. Kampanjen står overfor et mulig gjennombrudd. I oktober kommer FNs generalforsamling til å stemme over en resolusjon som tar til orde for forhandlinger om et atomvåpenforbud neste år. Fihn er overbevist om at resolusjonen vil få nok støtte og at det blir forhandlinger. Det store spørsmålet er hvor mange av verdens atommakter og Nato-medlemmer som kommer til å støtte forhandlingene.

Svaret er trolig ikke så mange. Men det bekymrer ikke Fihn, så lenge store deler av resten av verdens stater står bak initiativet. Og det gjør de.

– Små stater har skapt et viktig momentum, sier Fihn.

På det avsluttende møtet i FNs arbeidsgruppe for kjernefysisk nedrustning i Genève i august ga 107 stater støtte til forhandlinger neste år. 68 stater stemte for sluttrapporten som anbefaler forbudsforhandlinger.

Men Genève-møtet avslørte også at verden er delt i synet på verdens farligste våpen. De fleste kan enes om at det nærmest er umulig å se for seg en situasjon der det kan være legitimt å bruke atomvåpen – likevel er det sprikende meninger om hvorvidt de likevel er nødvendige.

Les også: Atomvåpen gjør oss rikere

Sier nei

Flere mektige land er imot forbudsforhandlinger neste år, her tilhører atomvåpenstatene og Nato-medlemmene, deriblant Norge. Den norske regjeringens argument er at det ikke er mulig å oppnå en verden fri for atomvåpen om ikke atomvåpenstatene er med på prosessen. Forbudsforhandlinger allerede neste år er derfor for tidlig, ifølge regjeringen.

Beatrice Fihn mener derimot at det ikke er nødvendig å vente på at de tregeste skal bli klare.

– Motstanderne hevder et forbud ikke gir mening fordi det fortsatt vil finnes atomvåpen i verden, men slik er det med mange forbud. Vi venter ikke med å forby mord til det ikke finnes mord i samfunnet. Vi vil heller utvikle internasjonal rett til å sette en standard og slik endre oppfatningen av atomvåpen. Et forbud vil sende et tydelig signal om at dette er uakseptable våpen, uansett om de tilhører Russland, USA eller Nord-Korea, sier Fihn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fungerer ikke

Kampanjen prøver å snu debatten fra å handle om sikkerhet og hvilke land som besitter atomvåpen, til selve våpnene. De siste årene har verden lykkes med å forby klasevåpen og landminer og forbudene har bidratt til å delegitimere våpnene. Kun et fåtall av verdens stater bruker fortsatt klasevåpen, men selv ikke de som gjør det, skryter av det. ICAN vil bryte ned atomvåpens rolle som et statussymbol og gjøre det like lite akseptabelt å være i besittelse av som klasebomber og landminer.

– Mange land argumenterer med at atomvåpen er nødvendig for deres sikkerhet, men argumentasjonen holder ikke. Om det er viktig for noen lands sikkerhet hvorfor skal ikke da alle land få ha atomvåpen, spør Fihn retorisk.

Atomvåpenstatene og andre motstandere av forbudsforhandlingene, mener det allerede finnes et rammeverk for nedrustning – Ikke-spredningsavtalen fra 1970 som omfatter det store flertallet av verdens stater. Avtalen forplikter til å jobbe for nedrustning og for at nye land ikke skaffer seg våpnene. Kun fem stater har lov til å ha atomvåpen, etter avtalen: USA, Russland, Frankrike, Storbritannia og Kina (de fem permanente medlemmene i FNs sikkerhetsråd). Likevel har India, Pakistan og Nord-Korea skaffet seg atomvåpen etter at avtalen kom på plass. Israel har ikke sluttet seg til Ikke-spredningsavtalen. Mens atomvåpenstatene har modernisert og oppgradert våpenarsenalet sitt.

Beatrice Fihn og forbudsforkjemperne mener Ikke-spredningsavtalen har spilt fallitt, den oppfyller ikke formålet.

– Vi kan ikke vente på at disse landene skal ruste ned. Vi vil forby først, så får de andre tilpasse seg.

Les også: Verdens atomvåpen 70 år etter