Verden

Atomvåpen gjør oss rikere

Samtidig som Norge inngår avtale om ikkespredning av atommateriale, fortsetter Oljefondet å investere i atomvåpenselskaper.

I forbindelse med toppmøtet i Washington om atomvåpen, har Norge og USA inngått en rammeavtale.

– Den vil i praksis medføre en styrking av eksisterende norsk innsats i Ukraina med å bedre kontrollen med radioaktivt materiale og hindre at det kommer på avveie, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Belgia-terroren viser hvorfor slikt materiale må sikres godt, påpeker hun.

Men på hjemmebane svikter innsatsen mot atomvåpen, mener ICAN Norge, som er del av en internasjonal kampanje som arbeider for et forbud mot atomvåpen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kritisert siden 2013

– Oljefondet har investert i Fluor og Huntington Ingalls siden 2013, og har blitt kritisert for dette i tre utgaver av rapporten «Don´t bank on the bomb». Nå begynner tålmodigheten å renne ut, sier Anne Marte Skaland, daglig leder i ICAN Norge.

Begge de nevnte selskapene produserer tritium, en radioaktiv isotop som brukes i hydrogenbomber.

Ifølge «Don´t bank on the bomb» har både Fluor og Huntington Ingalls kontrakter med Savannah River National Laboratory i USA, den eneste kilden til nytt tritium for USAs atomvåpenarsenal. Fordi tritium har en halveringstid på bare 12 år, trenger land med atomvåpen stadig nye forsyninger av denne radioaktive isotopen.

LES OGSÅ: Med atomvåpen for fred

– Til vurdering

I Oljefondets etiske retningslinjer heter det at det ikke skal investeres i selskaper som «produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper».

Da Aslak Skancke, fagsjef i sekretariatet til Etikkrådet for Oljefondet, ble konfrontert med investeringene i Fluor og Huntington Ingalls i november, uttalte han til Klassekampen at «vi har ingen annen ambisjon enn å følge retningslinjene, så langt det lar seg gjøre».

Samtidig sa Skancke at «vi må gjøre en skjønnsmessig vurdering» av de nevnte investeringene. Nærmere fem måneder senere er saken fortsatt ikke avgjort.

– Alle anbefalinger fra Etikkrådet blir offentliggjort etter at de har vært behandlet av Norges Bank. Utover dette kommenterer vi ikke våre vurderinger av selskaper, skriver Skancke i en epost til Dagsavisen.

Skaland sier at hun har full forståelse for at slike vurderinger tar tid, likevel mener hun at det er «svært kritikkverdig» at det drøyer med en avklaring fra Etikkrådets side.

– Investeringer i atomvåpen bidrar til å legitimere atomvåpen og er en bremsekloss i arbeidet for en verden uten atomvåpen. Dette viser hvor viktig det er å få på plass et forbud mot atomvåpen. Verdenssamfunnet trenger en norm som er tydelig på at atomvåpen ikke er akseptabelt, sier hun.

Hva slags utfall saken får, er på ingen måte gitt.

Et mylder av ulike selskaper er i mer eller mindre grad knyttet til atomvåpenproduksjon, og det vil vil alltid være selskaper som er i en gråsone, påpekte Aslak Skancke til Klassekampen i november.

LES OGSÅ: Forby atomvåpen nå!

– Patetisk

Denne argumentasjonen avvises kontant av Frode Ersfjord, daglig leder i Nei til atomvåpen.

– Patetisk! For utrolig til å være sant! Det finnes ingen unnskyldning for at Oljefondet ikke umiddelbart skal handle. Det er ikke noe å vente på, sier Ersfjord til Dagsavisen.

Han påpeker at tritium finnes i alle termonukleære våpen. Tritium er i tillegg en viktig ingrediens i utviklingen av stadig nye atomvåpen. Det at tritium «går ut på dato» i løpet av få år, innebærer dessuten at videre produksjon av tritium er av helt avgjørende betydning for USA og andre land med atomvåpen, påpeker han også.