Verden

Går mot svakt klimamål

Kritikerne mener den nye klimaavtalen ikke er i nærheten av å bringe oss nærmere 2-gradersmålet. Kilimakjendis og forfatter Naom Klein oppfordrer folk til å presse politikerne.

Bilde 1 av 2

Av Erik Martiniussen

PARIS (Dagsavisen): Etter to uker med intense forhandlinger, ser en ny internasjonal klimaavtale ut til å være i sikte. Det franske vertskapet annonserte i går at den endelige avtalen skal være klar tidlig i dag, lørdag, en dag på overtid.

Men foreløpig er det lite jubel å spore i Paris: Både forskere og miljøvernere mener det går mot en for svak klimaavtale. I utkastet til avtalen sikter man mot at verden skal være karbonnøytral innen slutten av århundre. Kjendisforfatter Naomi Klein mener folk nå må presse politikerne sine.

Jobbet natt og dag

– Forhandlingene har krysset for mange linjer. Det som ligger i avtalen nå vil ikke bringe oss i nærheten av temperaturmålet, sier forfatter Naomi Klein til Dagsavisen. Hun sikter til målet om å begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader.

Dagsavisen møter Klein utenfor forhandlingsarenaen, der miljøorganisasjoner og sivilsamfunn demonstrerer. Et rødt bånd på flere hundre meter skal markere klimamålene forhandlerne ikke må skritte over. Dagsavisen spør Klein om hun er bekymret for framtida.

– Ja, jeg er bekymret. Men jeg hadde vært mer bekymret om politikerne her inne var de eneste som skulle avgjøre dette, sier hun.

– Vi må fortsette å legge press på dem. Politikerne ser ut til å oppnå mer her enn i København, og jo mer press vi legger på dem, jo mer vil de oppnå, sier hun.

Det franske formannskapet har de siste tre døgn drevet skytteldiplomati mellom ulike land og forhandlingsgrupper. Målet er fortsatt en avtale som skal stanse farlige klimaendringer.

Obama ringte Xi

Gjennom de tre siste døgn har statsråder, forhandlingsledere og byråkrater sittet oppe til langt på natt. Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius, som også fungerer som sjef for leder for forhandlingene, karakteriserer dem som krevende.

Samtidig fortsetter samtaler også på toppnivå. USAs president Barack Obama ringte natt til fredag den kinesiske presidenten Xi Jinping, for å koordinere samtalene videre. En uttalelse fra Det hvite hus karakteriserer samtalene som «konstruktive».

I utkastet til klimaavtalen, står det at verden skal holde gjennomsnittstemperaturen «godt under 2 grader», og «forsøke å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader». Det er i utgangspunktet et ambisiøst mål, mener forskerne. Problemet er at utslippskuttene som loves, ikke bringer verden i nærheten av målet.

Utvannet klimamål

– En har ikke valgt det utslippsmålet som er i tråd med temperaturmålet, sier forskningsdirektør Steffen Kallbekken, ved Cicero Senter for klimaforskning.

I en tidligere versjon av avtalen, lå det inne mål om å kutte verdens klimagassutslipp med mellom 70–95 prosent innen 2050. Det kunne vært nok til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men i det siste utkastet til avtale er dette tatt ut og erstattet med at verden skal være «karbonnøytral» ved utgangen av århundret. Det mener Kallbekken er ullent.

– Her har man valgt et mål som har mange smutthull og som er vanskelig å kontrollere utslippene opp imot, sier han. Han viser også til en setning i avtalen om at utslippene skal reduseres «så snart som mulig».

– Dette er veldig åpent for tolkning, sier han. Kallbekken mener det nå blir enda viktigere at avtalen fastholder prinsipper om at klimakuttene skal skjerpes i årene som kommer.

– Det langsiktige målet er svekket. 1,5-gradersmålet er nå bare kakepynt, sier leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

– Konferansen er ikke ferdig enda, men det som ligger på bordet nå er rett og slett ikke bra nok, sier talsperson for Greenpeace International, Martin Kaiser i en uttalelse.

Noen vil stoppe alt

Avtalen man forhandler om vil gjelde langt inn i dette århundret.

– Bordet fanger virkelig i forhandlingene. Prinsippene og målene som vedtas her vil være svært vanskelige å endre i ettertid, sier Kallbekken.

USA har fått mye kritikk her i Paris for å ikke være ambisiøse nok med sine klimamål. Men også andre land får kritikk. Natt til fredag skal Russland, Venezuela og Saudi-Arabia ha forsøkt å blokkere 1,5-gradersmålet under plenumsdebatten.

– Gjennombrudd

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft har vært med på å lede forhandlingene om det langsiktige klimamålet. Hun mener det er viktig å få inn en visjon om nullutslipp innen utgangen av århundret, men erkjenner at det er vanskelig å nå målet uten riktige virkemidler. Derfor jobber hun for at ambisjonene kan styrkes etter hvert og at man får et solid rapporteringssystem.

– Det er jo dét som nå er viktig, sier hun.

– Hvis vi får et mål som omtaler 1,5 grader og nullvisjon, selv om det ikke skal nås 2050, så er det et gjennombrudd og det kan være et vendepunkt, sier Norges forhandlingsleder Aslak Brun og utdyper:

– Hvis vi ikke har virkemidler inne, så er det tungt, men vi har noe på plass: Landene har forpliktet seg til å se på sine mål, vi håper det skjer femte år, og at man skal gjøre mer for hver revisjon. Det er dette vi prøver å beskytte i overtidsminuttene i forhandlingens ekstraomgang, sier Brun.