Verden

Edward Snowden får Bjørnsonprisen

Edward Snowden får Bjørnsonprisen for sine avsløringer om massiv overvåking av tele- og datatrafikk. Håpet er at norske myndigheter vil gi ham beskyttelse slik at han kan motta prisen i Molde.

Edward Snowden på et stillbilde fra en video publisert av Wikileaks i oktober 2013. Får han komme til Norge? FOTO: AFP/NTB SCANPIX

Av Johan Falnes

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ønsker å overrekke prisen til Edward Snowden under årets Bjørnsonseminar i Molde 5. september.

I et brev til statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ber akademiet Norge om å gi den amerikanske varsleren den beskyttelsen han trenger for å kunne komme til Norge og motta prisen, uten å risikere utlevering til USA.

Spørsmålet vil i så fall gå til Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser Anundsen.

– Dette er en sak som må behandles som andre enkeltsaker, og det er UDI som er fagmyndighet, sier han.

Mener Snowden har vist mot

Tildelingen til Snowden begrunnes med hans arbeid for personvern og hans avsløringer om statlig overvåking.

– Med stor personlig risiko og stort mot har han avdekket alvorlige brudd på personvernet og vist hvordan stater kan bruke ny elektronisk teknologi til å overvåke ikke bare sine egne borgere, men også andre staters borgere, sier professor Thomas Hylland Eriksen, som er styremedlem i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet.

– Dette er alvorlig ikke bare for personvernet, men også for ytringsfriheten fordi det vil føre til større frykt og større bekymringer med hensyn til hva man kan si uten å møte sanksjoner og mulige represalier fra myndigheter, sier Hylland Eriksen til NTB.

Han mener det har vært lite oppmerksomhet om saken i Norge.

– Dette er ikke en problemstilling som blir borte, og hans sak og hans situasjon har ikke forandret seg.

Advokatvurdering

Akademiet har vært i kontakt med flere advokatfirmaer for å få vurdert om Snowden kan komme til Norge uten å risikere å bli utlevert til USA.

Advokatene mener utleveringslovens paragraf 5, første ledd, åpner for dette fordi paragrafen fastslår at utlevering ikke kan skje ved et «politisk lovbrudd».

USA har annullert Snowdens pass, men i utlendingslovens paragraf 8, tredje ledd, heter det at Utlendingsdirektoratet (UDI) i særlige tilfeller kan frita utlendinger fra kravet om pass.

UDI har ikke mottatt noen søknad fra Snowden og ønsker derfor ikke å kommentere saken.

I Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet er det optimismen som rår.

– Vi prøver. Og vi mener det vil være riktig at han får komme, sier Hylland Eriksen.

Han forteller at akademiet allerede har vært i kontakt med Snowden.

– Han er veldig glad for denne prisen. Vi vil gjøre et intervju med ham i forbindelse med prisutdelingen enten han kommer eller ikke.

Asyl i Russland

Det var i mai 2013 Snowden forlot USA med store mengder topphemmelige etterretningsdokumenter. Han hadde i flere år arbeidet som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

Snowden flyktet via Hongkong til Moskva og fikk til slutt politisk asyl i Russland. USA har siktet ham for spionasje og krever ham utlevert. (NTB)

Solhjell: Snowden må ønskes velkommen til Norge

Norge må ønske den amerikanske varsleren Edward Snowden velkommen til landet, mener SVs nestleder Bård Vegar Solhjell.

– Jeg vil utfordre samtlige stortingspolitikere, fra samtlige partier, til å ta stilling, sier Solhjell etter at det tirsdag ble kjent at Snowden får Bjørnsonprisen for sine avsløringer om statlig overvåking.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ønsker å få Snowden til Molde for å overrekke prisen til ham 5. september.

Norske myndigheter må garantere for Snowdens sikkerhet om han kommer til landet, mener Solhjell. Han ber samtidig norske stortingspolitikere om å si «ja» til Snowden og gjøre det klart at han er velkommen her i landet, og at han vil være trygg og forbli en fri mann mens han er her.

– Det ligger beskyttelse i at stortingspolitikere stiller seg bak dette, understreker han.

Solhjell og hans partikollega Snorre Valen nominerte i fjor Edward Snowden til Nobels fredspris. (NTB)