Verden

Her går Asias farlige sjørute

300 båtflyktninger er borte etter å ha blitt avvist i Sørøst-Asia. Situasjonen er enda verre enn i Middelhavet fordi de blir nektet å gå i land, mener Flyktninghjelpen.

1 av 2

300 barn, kvinner og menn fryktes omkommet på sjøen etter å ha blitt sendt tilbake i internasjonalt farvann av den thailandske marinen. Ingen har hørt fra flyktningene siden lørdag kveld, da en menneskerettsgruppe hadde kontakt med dem.

LES OGSÅ: Utsatt gruppe sendes til sjøs

Fiskere må redde

Mens europeiske land diskuterer flyktningkrisen i Middelhavet, er en lignende krise under oppseiling i et annet farvann: I havet vest for Thailand, Indonesia og Malaysia øker pågangen av flyktninger fra Myanmar og Bangladesh.

– Parallellen til Middelhavet er klar, sier Tuva Raanes Bogsnes i Flyktninghjelpen til Dagsavisen.

– Dette er en nok en tragedie der vi ser at flyktninger blir drevet til havs. Og nok en gang ser vi at det er folk som har sitt daglige virke på havet, fiskere i dette tilfellet, som redder flest mennesker og gjør den jobben statene rundt burde gjøre. Men situasjonen i dette området er verre fordi disse menneskene blir nektet å komme til land, og mange av rohingya-flyktningene har et internasjonalt beskyttelsesbehov, sier Bogsnes.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Katastrofe

Så langt i år har 25.000, dobbelt så mange som i samme periode i fjor, flyktet ut i Bengalbukta. I de tre foregående årene tok 120.000 mennesker samme vei, og krisen eskalerer, ifølge FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

– Det vi ser i havområdene utenfor Thailand, Indonesia og Malaysia er en humanitær katastrofe, sier Raanes Bogsnes, som forteller at mange opplever å bli kasteballer mellom land, fordi ingen ønsker å ta ansvar for dem.

– Nok en gang ser vi at kyniske menneskesmuglere utnytter desperate flyktninger som ikke opplever at de har noen fremtid der de er. Minst 6.000 flyktninger befinner seg på elendige båter utenfor kysten av Myanmar, Thailand og Malaysia. De er ikke velkomne noen steder. Det haster med å få satt inn tiltak som forhindrer at dette blir nok en massegrav til havs, sier Bogsnes.

LES OGSÅ: Nødhjelpen som uteble

Mange flyktninger er fra den undertrykkede rohingya-minoriteten i grenseområdet mellom Myanmar og Bangladesh. Flyktningstrømmen har økt de siste månedene. I tillegg har thailandske myndigheter slått ned på menneskesmuglere som tidligere har tatt flyktningene til leire i Sør-Thailand. Det har ført til at smuglerne overlater flyktningene til seg selv på havet. GRAFIKK: DAGSAVISEN. KILDE: BULLS

Mennene tok maten

Flyktningene som nå er savnet, fikk mat, vann og medisiner av thailandske myndigheter, før båten ble «eskortert» ut til internasjonalt farvann. Flyktningene var fra den utsatte rohingya-minoriteten i Myanmar og ville til Malaysia. Desperasjonen må ha vært stor blant flyktningene.

– De fortalte at mennene tok all maten, og at kvinnene ikke fikk noe å spise. De fikk kun restene som var igjen. Det var siste gang vi hørte fra dem, sier Chris Lewa i Arkan Project, en organisasjon som jobber for rettighetene til rohingya-muslimer, ifølge NTB.

Tidligere er det kommet fram grusomme rapporter om et slagsmål om matrasjonene på en annen båt, der de overlevende kom i land i Aceh i Indonesia. Flyktningene skal ha brukt økser, kniver og jernstenger til å drepe hverandre.

Verken Indonesia, Thailand eller Malaysia vil ta imot flyktningene. Malaysia har tatt imot 45.000 rohingya-flyktninger de siste årene, og sier det ikke kan ta imot flere. UNHCR har tilbudt Malaysia hjelp til å take krisen ved å gjøre intervjuer for å se hvem av dem som har krav på beskyttelse. Mange av flyktningene, som er fra Bangladesh og Myanmar, ønsker seg til Malaysia fordi det er et muslimsk land, og fordi det trenger ufaglært arbeidskraft.

LES OGSÅ: Asias vinnere drar fra de fattige

Smuglere

En årsak til at mange flyktninger nå er overlatt på havet, er at thailandske myndigheter har slått ned på menneskesmuglere som tidligere har tatt flyktningene til leire i Sør-Thailand. Nå overlater smuglerne flyktningene til seg selv på havet. Ifølge BBC blir fiskere bedt om ikke å hjelpe flyktninger hvis de ser dem, med mindre de er i havet eller i ferd med å synke.

– Det er trist å se at et internasjonalt samfunn lar dette skje. Indonesia, Thailand og Malaysia skyver ansvaret over på hverandre. Det er uholdbart. Mange av menneskene om bord på disse båtene er rohingyaer, et statsløst folk, som vi alle burde gjøre mer for å hjelpe, sier Bogsnes.

Flyktninghjelpen mener det trengs en regional innsats, blant annet en bedre søk- og redningstjeneste, slik man nå ser i Middelhavet, for å løse krisen – og at Thailand, Indonesia og Malaysia må slutte å skyve folk tilbake på havet. I likhet med flere andre aktører peker Flyktninghjelpen dessuten på Myanmars ansvar for å gi de statsløse rohingya-befolkningen grunnleggende rettigheter. Deres livssituasjon er årsaken til flukten. Men Myanmar har avvist dette.

– Ikke siden kollapsen i Sør-Vietnam for 40 år siden har det vært flere båtflyktninger i Asia, sier Bogsnes.

LES OGSÅ: Kampen om den siste asiatiske tiger