Verden

Olje til Vest-Sahara under norsk flagg

OMSTRIDT HANDEL: Svenske skip registrert i Norge transporterer olje til okkuperte Vest-Sahara. Oljen bidrar til at den marokkanske okkupasjonen kan fortsette, ifølge støtteorganisasjon for Vest-Sahara.

Vest-Sahara og saharawiene har vært under kontroll av Marokko i nesten 40 år. Her mtøer lokale kvinner det marokkanske opprørspolitiet i hovedstaden Laayoune. Oljetransport til området bidrar til å opprettholde okkupasjonen, mener støtteorganisasjon. FOTO: PAUL SCHEMM / NTB SCANPIX

To tankskip eid av det svenske rederiselskapet Wisby har over flere år fraktet millioner av liter med olje til det omstridte området Vest-Sahara. Oljeleveransene bidrar til å opprettholde og støtte den marokkanske okkupasjonen og tilfører okkupasjonsmyndighetene og hæren nødvendige ressurser, ifølge en ny rapport fra den internasjonale støtteorganisasjonen for Vest-Sahara, WSRW (Western Sahara Resource Watch).

«Uten oljeimporten ville den ulovlige okkupasjonen praktisk talt være umulig å opprettholde», konkluderer rapporten.

De to svenske skipene, Wisby Argan og Wisby Cedar, er registrert i Norge i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Skipene seiler dermed under norsk flagg med olje til okkuperte Vest-Sahara. Norske myndigheter er klare på at de fraråder all næringsaktivitet med Vest-Sahara for norske selskaper.

Vest-Sahara regnes som Afrikas siste koloni og har vært ulovlig kontrollert av Marokko helt siden 1975.

Ikke sanksjoner

Daglig leder Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara og styreleder i WSRW har skrevet rapporten «Fuelling the occupation». Han mener det er svært problematisk at norskregistrerte skip driver handel med Vest-Sahara.

- Jeg antar at skipsregisteret ikke er ment å ha kontroll på hva skip under norske flagg driver med, men det er problematisk at norske myndigheter er så tydelige på at norske selskaper ikke skal drive med aktiviteter som støtter opp om okkupasjonen, samtidig som skipsregisteret låner ut norske flagg til den samme virksomheten, sier han.

Rederiselskapet Wisbys representant i Norge understreker derimot at siden det ikke er innført sanksjoner fra verken EU eller FN overfor Vest-Sahara, vil selskapet fortsette å frakte olje til de okkuperte områdene. Wisbys ledelse i Sverige har tidligere uttalt det samme til WSRW.

- To av Wisbys skip er involvert i transport av olje til denne regionen som ikke er under sanksjoner verken fra EU eller FN. Det er ingen offisielle restriksjoner på å handle med Vest-Sahara, våre båter har drevet med dette i flere år allerede, sier Lacho Iliev, representant for Wisby og de to norskregistrerte skipene gjennom selskapet M Hannestad i Halden, til Dagsavisen.

- Norske myndigheter fraråder all aktivitet som kan bidra til å støtte okkupasjonen av Vest-Sahara, gjelder ikke det også disse båtene som seiler under norsk flagg?

- Vi følger konkrete sanksjoner fra EU eller FN. Det vil også være problematisk for selskaper som frakter olje over hele verden å stoppe operasjoner til områder der det finnes motstridende politiske interesser, sier Iliev.

Skipene frakter i snitt mer enn en halv million liter olje hver eneste dag fra havner i Europa, som oftest fra Sør-Spania, til havner i Vest-Sahara, ifølge WSRW-rapporten.

Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara mener det norske selskapet har et ansvar.

- Registreringen i det norske skipsregisteret legger til rette for at den svenske transporten av oljen kan skje. Handelen bidrar til å sementere okkupasjonen, sier Hagen.

Mulig strid med folkeretten

I mai rapporterte NRK om et bergensk eid skip utlånt til et dansk rederi som losset gass i Vest-Sahara. Utenriksdepartementet understreket da på nytt at de fraråder norsk næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

- Vi mener det er viktig å avstå fra handlinger som kan bidra til å legitimere situasjonen i Vest-Sahara, handel, investeringer og annen næringsvirksomhet kan være i strid med folkeretten, sier talsperson Kristin Enstad for Utenriksdepartementet til NRK.

Konflikten i Vest-Sahara har vart i nesten 40 år, det er en langvarig, men eksplosiv konflikt mellom okkupasjonsmakten Marokko og innbyggerne i Vest-Sahara, saharawiene. Ingen stater har anerkjent Marokkos rett til territoriet, i stedet er okkupasjonen i strid med en dom i Den internasjonale straffedomstolen i Haag, i tillegg til mer enn 100 FN-resolusjoner som slår fast saharawienes rett til selvbestemmelse.

Kampen om Vest-Saharas store naturressurser, særlig fisk og fosfat, er i kjernen av konflikten om kontrollen over områder. Den økonomiske aktiviteten er nå under kontroll av den marokkanske regjeringen som også oppmuntrer til marokkanske bosettere i Vest-Sahara. Deler av befolkningen er blitt fordrevet til flyktningleirer på grensen mot Algerie, og arbeidsledigheten er høy.

iselin.moller@dagsavisen.no