Verden

Vil «utrydde» voldtekt som våpen

KRIGSVÅPEN: Utenriksminister Børge Brende (H) er i London for å «utrydde» seksualisert vold i konflikt. Da må menn høyere på banen, ifølge hjelpeorganisasjonen Care.

I dag medvirker Brende under toppmøtet som arrangeres av hans britiske kollega William Hague og Hollywood-skuespilleren Angelina Jolie. På dagsordenen står spørsmålet om hvordan verden kan få bukt med voldtekt som våpen i krig.

Den norske utenriksministeren er optimistisk på vegne av de 100 landene som er representert.

- Vi håper først og fremst å få økt oppmerksomhet rundt den store utfordringen knyttet til seksualisert vold i konflikter globalt, sier Brende.

Han minner om at det senest er dokumentert i Sør-Sudan, og kan sees i Syria: Titusenvis av kvinner og barn, men også menn, rammes av dette.

- Nå må vi bli enig om tiltak som kan være med på å utrydde det, sier Brende.

Savner menn

Hjelpeorganisasjonen Care ser problemet i en videre sammenheng.

- Dette er ikke noe isolert emne, hevder programkoordinator Hilde Røren i Care Norge, som også er på plass i London.

- Kjønnsbasert vold er en del av en større struktur også utenfor konflikt. For å bekjempe den må vi se på underliggende årsaker og forskjeller mellom kjønnene. Og skal vi få til det, må menn være med, sier Røren.

Jolie advarer

Den offisielle hensikten med konferansen er å etablere internasjonale standarder for dokumentasjon og etterforskning av overgrep i krigsområder. FNs spesialutsending Jolie varsler at overgripere vil være fritt vilt selv om de bruker uniform.

- Dette sender et tydelig budskap til verden, sier hun til avisa Evening Standard.

- Vi ser hvordan kvinner er blitt behandlet som annenrangs borgere og misbrukt. Her sier vi: «Nei, den går ikke. Vi kommer etter deg på alle fronter.»

Røren mener profilerte gallionsfigurer er gull verdt for saken.

- De bidrar til å skape oppmerksomhet. Men så er det opp til statslederne å sette seg ned og fatte de riktige beslutningene, understreker hun.

Røren sier hun håper at Norge fortsatt tar aktivt til orde for verdien av forebyggende arbeid, samt bidrar til å fremme ideen om at kjønnsbasert vold ikke bare skjer i konflikt, men er et generelt problem globalt.

Stadig krigsherjet

Ifølge Edouard Munyamaliza i Rwamrec, et rwandisk ressurssenter for menn og en av Cares samarbeidspartnere, er Norge allerede et foregangsland innen mottiltak.

- Norge har alltid gjort en god jobb for å fremme likestilling ute, og dermed bidratt til å dempe graden av seksualisert vold, sier Munyamaliza.

Som borger av et krigsherjet land slutter han seg til henstillingen fra Care.

- Sterkere engasjement fra menn har alltid vært det manglende leddet i dette arbeidet, sier han.

- Kun gjennom det kan vi oppnå effektive, varige resultater for å stanse overgrep i krig - og fred. Selv om det ikke lenger er krig hjemme i Rwanda, lever vi stadig med konsekvensene.

Også hos Brende faller innspillet i god jord.

- Det er helt avgjørende å endre holdninger blant menn. Vi må få med menn som endringsagenter, erklærer han.

- Dessuten ser vi at skjønt kvinner og barn utgjør hovedtyngden av de rammede, rammes dessverre menn og gutter i økende grad. (NTB)