Verden

Møter Norge i retten

LIKELØNN: Ellen Ewald tjente 40.000 dollar mindre enn sin mannlige kollega. Denne måneden møter hun Norge i retten i Minnesota.

NEW YORK (Dagsavisen): Etter flere års kamp møter amerikanske Ellen Ewald (55) endelig Norge i retten denne uka. Ewald har gått til sak mot den norske stat for kjønnsdiskriminering etter å ha jobbet tre år på det norske konsulatet i Minneapolis. Ewald mener det at hun er kvinne er årsaken til at hun tjente over 50 prosent mindre enn sin mannlige kollega på konsulatet.

- Jeg er så skuffet over Norge! Jeg ville kanskje ha forventet det av et annet land, men ikke av Norge. Norge reiser rundt i verden og støtter likestilling i fattige land, men klarer ikke å praktisere det selv. Det er svært trist at vi ikke er kommet lenger, sier Ewald til Dagsavisen.

Store forskjeller

Det var i 2008 at Ellen Ewald fant det som lignet drømmejobben: En stilling på konsulatet i Minnesota med ansvar for forskning og høyere utdanning i USA og Norge. En annen stilling ble utlyst samtidig, med ansvar for forretningsutvikling og innovasjon. Begge stillingene ble finansiert av norske bidragsytere, blant andre Utenriks­­departementet, Innovasjon Norge, Sintef, Forskningsrådet og Landbruks- og matdepartementet.

Ewald fikk jobben med ansvar for utdanning, mens en mannlig søker fikk stillingen med ansvar for næringsliv. Det tok mange måneder før Ewald ble oppmerksom på den store lønnsforskjellen. Hun tjente 70.000 dollar i året, rundt 420.000 kroner. Hennes mannlige kollega tjente 110.000 dollar, rundt 660.000 norske kroner.

Ewald får støtte fra sin daværende sjef, tidligere visepresident i USA Walter Mondale.

- Pinlig

23. september 2009 skrev Mondale et brev til den norske ambassadøren i Washington DC, Wegger Christian Strømmen. Det er ambassaden i Washington DC som har ansvar for lønningene på USAs konsulater. Mondale skriver at han synes lønnsforskjellen mellom Ewald og hennes mannlige kollega er problematisk og pinlig for et likestillingsland som Norge.

«Vi erkjenner at det er forskjell på jobbmarkedene for business og utdanning og at det reflekteres i lønnsforskjell. Men forskjellen er for stor (70.000 dollar sammenlignet med 110.000 dollar). (…) Norge er anerkjent for å lede an i likestilling mellom kjønnene, og siden det er to personer som jobber så tett og siden begge jobber hardt med eksemplariske resultater og beslutninger, finner vi forskjellen urettferdig og pinlig», skrev Mondale.

Som rundt 40 prosent av de ansatte på Norges 103 utenriksstasjoner, var Ellen Ewald lokalt ansatt. Det innebærer lavere lønn og ofte færre rettigheter, fordi de lokalt ansatte ikke har norske arbeidsrettigheter. De følger heller ikke statens lønnstrinn eller norske tariffavtaler.

Likelønn

Men loven om likelønn står sterkt også i USA, og etter først å ha brukt sin diplomatiske immunitet, trakk Norge denne tilbake. Dermed møter partene i retten.

Ewald saksøkte også Norge for å trakassere henne og for å kneble henne som varsler. Disse punktene i anklagen ble forkastet av dommeren tidligere i år. Da rettssaken startet i går, sto bare kjernen i konflikten igjen: Lik lønn for likt arbeid.

Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef, Frode Øverland Andersen, avviser at Norge har brutt prinsippet om lik lønn for likt arbeid.

- Vi bestrider på det sterkeste at det har foregått noen form for diskriminering. Dette dreier seg om to ulike stillinger med to ulike kvalifikasjonskrav, sier Andersen til Dagsavisen.

I rettssaken vil Norge understreke at de to stillingene ikke ligner hverandre og at markedsprisen for ansatte med næringslivsbakgrunn er høyere enn for ansatte med utdanningskompetanse.

- Vi ser fram til å få avgjort saken, sier Andersen.

Det gjør også Ellen Ewald. Begge parter har brukt store summer på rettssaken, Ewald regner med hun har brukt godt over seks millioner kroner. Ellen Ewald sier hun har fått mye støtte fra kvinner i Utenriksdepartementet.

- Det er forferdelig at kvinner behandles slik i 2014, sier Ewald til Dagsavisen.

Det er nå flertall av kvinnelige avdelingsledere i Utenriksdepartementet, men likestillingen henger etter på utenriksstasjonene. Bare 32 prosent av Norges ambassadører er kvinner.

heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no