Verden

Forbereder veien ut

Frankrikes president, François Hollande, lover å samarbeide med afghanske myndigheter også når Frankrike er ute. Men al-Qaida spås framgang uten utenlandske soldater i landet.

Kun en drøy uke etter at han ble innsatt, dukket François Hollande uannonsert opp i Afghanistan i går, hvor han lovet å samordne tilbaketrekningen av landets soldater fra Afghanistan med sine allierte. Samarbeidet med afghanske myndigheter skal fortsette, sier han. Hollande har varslet at han vil trekke sine soldater ut av Afghanistan innen utgangen av året.

Må forklare

De franske planene innebærer at soldatene hentes hjem to år tidligere enn NATO hadde lagt opp til. Et hovedformål med besøket i går var derfor å «forklare» beslutningen om å framskynde tilbaketrekningen for de franske soldatene som er utplassert i Afghanistan, sier tjenestemenn.

Den nytiltrådte presidenten gjorde det klart, både under G8-landenes toppmøte ved Camp David og på NATO-toppmøtet i Chicago, at han ikke vil gå tilbake på valgløftet om framskyndet tilbaketrekning. Frankrike har rundt 3.500 soldater i Afghanistan. Franskmennene utgjør dermed den femte største delen av en samlet, USA-ledet NATO-styrke på 130.000. Den erfarne Afghanistan-kjenneren Ahmed Rashid er skeptisk til at enkelte politikere i vestlige land nå har det travelt med å komme seg ut.

Plan B?

- Vi ser en tydelig stim av vestlige ledere som vil ut av Afghanistan. Men de har ingen plan B som kan settes i verk hvis forholdene på slagmarken forverrer seg eller det oppstår politiske kriser, skriver Rashid i tidsskriftet New York Review of Books.

Frankrike har gått med på å opprettholde en mindre styrke i Afghanistan for å bidra til opplæring av regjeringssoldater og politifolk. Men den politiske ledelsen i Paris har ikke kommet med konkrete løfter om bidrag til de afghanske sikkerhetsstyrkenes budsjett. Andre NATO-land har bare i liten grad kritisert den nye franske regjeringens Afghanistan-politikk, fordi det også i disse landene hersker utbredt tretthet etter mer enn et tiår med krig.

- Al-Qaida vil returnere

Men al-Qaida vil returnere til Afghanistan straks de vestlige styrkene trekkes ut, spår Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark.

- Det er svært sannsynlig at al-Qaidas mulighet for å operere i Afghanistan øker når provinsene blir overlevert til afghanske sikkerhetsstyrker, heter det i en trusselvurdering fra FE.

Avisen Politiken har fått tilgang til trusselvurderingen, som også spår ny framgang for Taliban.

Den afghanske regjeringen vil bare kunne kontrollere byer og viktige ferdselsårer, men utover landet vil Taliban vende tilbake, og byene i sør og øst vil være under konstant press fra opprørernes side, heter det videre.

- På bakgrunn av denne vurderingen må man undre seg over optimismen på NATO-toppmøtet i Chicago, sier professor Mikkel Vedby Rasmussen ved Københavns Universitet.

Forsvarsminister Nick Hækkerup tror den danske etterretningstjenestens tegner et realistisk scenario for utviklingen i Afghanistan.

- Det er ikke bruk for mer skjønnmaling, det har pågått lenge nok. Dette bekrefter at Afghanistan er en supervanskelig oppgave og at det vil komme tilbakeslag, sier han.

- Men det går også fram av rapporten at veien fram er trening, opplæring og fortsatt dansk tilstedeværelse i Afghanistan etter 2014, sier den danske forsvarsministeren til Politiken.