Valget 2021

Fagforbundet skuffet over bruddet: Vil fortsatt ha SV inn i regjering

Den rødgrønne støttespilleren Fagforbundet er skuffet over at SV bryter regjeringssonderingene, og ber nå partiene prøve på nytt og få på plass en rødgrønn flertallsregjering seinere.

Leder i Fagforbundet Mette Nord er skuffet etter at SV onsdag brøt regjeringssonderingene. Hun ber partiene prøve igjen og danne en flertallsregjering i løpet av perioden.

– Nå er det viktigste at vi får på plass en regjeringserklæring som sikrer de viktige områdene partiene har gått til valg på. Men på et seinere tidspunkt mener vi at det bør være grunnlag for en flertallsregjering med SV, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord, til Dagsavisen.

Onsdag ettermiddag kom beskjeden fra regjeringssonderingene på Hurdalssjøen: SV bryter sonderingene og knuser med det drømmene om en rødgrønn flertallsregjering. Partileder Audun Lysbakken pekte på oljepolitikken, klimapolitikken, naturvern, skatt og profittfri velferd som saker der det var for vanskelig å komme i mål med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om.

SV går nå i opposisjon uten en bindene avtale med regjeringen. Samtidig understreket Lysbakken at han var åpen for å gå inn i regjering seinere, men med betingelsen om at det da skal forhandles med blanke ark.

En av de største pådriverne for en rødgrønn regjering med alle de tre partiene er lederen av Fagforbundet Mette Nord. Hun sier til Dagsavisen at hun er skuffet i dag.

– Vi i Fagforbundet er skuffet over bruddet i regjeringssonderingene. Vår drømmeregjering er en rødgrønn flertallsregjering og vi mener fortsatt at en slik regjering best vil ivareta våre medlemmers interesser. Samtidig mener vi at en ny regjering må vende seg til SV for å få gjennom statsbudsjettet, og at det må jobbes for å få på plass en rødgrønn flertallsregjering i løpet av perioden, sier Nord.

LO: – Beklagelig

Også LO har vært en pådriver for å få alle tre partiene i regjering. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er også skuffet over at drømmen om en flertallsregjering ryker.

– Vårt mål var å få til en trepartiregjering med Ap, SV og Sp, og vi beklager selvfølgelig at SV nå velger å trekke seg. Men likevel er det et stort flertall i Stortinget for en politikk som ivaretar arbeidsfolks interesser framover. Vi skulle gjerne hatt SV med i regjeringen, men må konstatere at de valgte å gå ut, sier hun.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Også hun holder døra åpen for at flertallsregjeringen LOs representantskap har vedtatt at de ønsker seg kan bli en realitet seinere.

– Det er litt vanskelig å konkludere med det i dag, SV har nettopp sagt at de ikke vil være med videre. Men jeg mener som Mette Nord at fire år tross alt er ganske lang tid, og det er ikke umulig at det kan skje på et seinere tidspunkt. I dag må vi bare konstatere at sånn tingenes tilstand er nå, var det ikke mulig. Det som uansett er viktig for oss er at en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre tar landet i en ny retning. Det er så mange store oppgaver framover som en ny regjering må komme i gang raskt med. Det skal vi gjøre vårt for å sørge for, sier LO-lederen.

Forutsigbarhet

Grunnen til at LO og Fagforbundet har pekt på en flertallsregjering bestående av alle tre partiene er, ifølge Nord, at det ville gitt en mer effektiv regjering som raskere vil løse sakene hun og hennes medlemmer er opptatt av. Men Nord er tydelig på at hun mener en Ap/Sp-regjering fortsatt må lene seg på SV i Stortinget.

– Å ha en felles regjeringsplattform og en flertallsregjering ville selvsagt bidratt til mer forutsigbarhet. Men stortingsflertallet er det samme som det var etter valget. Det som er viktig er at vi har et samarbeid på rødgrønn side slik at vi får tilslutning til budsjettet og viktige saker, slik at vi får bukt med Forskjells-Norge, ryddet opp i arbeidslivet, og en velferdsstat som ikke driver med økt privatisering, sier Nord.