Valget 2021

Kampen om Andøya: – Nå må Sp vise at alt de har sagt ikke bare var valgflesk

Senterpartiet har gått høyt på banen og sagt at Andøya flystasjon fortsatt skal være base for Forsvarets maritime patruljefly. Problemet er bare at byggingen av den nye flybasen på Evenes er i full gang.

To uker før valget la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ned grunnsteinen til hangaren som skal bygges til Forsvarets nye patruljefly på Evenes lufthavn. Grunnarbeidet på tomta er ferdig, og i sommer ble det tegnet kontrakter på over 1,2 milliarder kroner med dem som skal bygge hangaren.

Beslutningen om å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya flystasjon til Evenes, der det nå etableres en ny kampflybase, var svært kontroversiell. Stortingsvedtaket i 2016 førte til voldsomme protester, både fra lokalbefolkningen, politikere og folk i Forsvaret.

Tomta på Evenes er klargjort og arbeidet med å bygge den nye hangaren har startet.

Senterpartiet (Sp) engasjerte seg tidlig i saken, og partiet har gjentatte ganger sagt at de skal kjempe hardt for å omgjøre vedtaket om de kommer i posisjon. Sps kamp for Andøya har gitt resultater: De siste årene har partiet hatt skyhøy oppslutning på Andøya og i nabokommunene i Vesterålen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum besøkte også Andøya under denne valgkampen og uttalte følgende til regionavisa Bladet Vesterålen:

– En av årsakene til at vi er her på Andøya i dag, er for å understreke hvor viktig denne saken er. Det kommer til å bli en veldig viktig sak i forhandlingene.

– Svært viktig at vi leverer

Det blir åpenbart tøffe forhandlinger om Sp skal klare å vinne denne kampen. Ap var med på forsvarsforliket, der nedleggelsen av Andøya flystasjon inngikk, og det er lite som tyder på at partiet vil ha en omkamp. Øystein Mathisen, påtroppende stortingsrepresentant for Ap, uttalte til NRK på onsdag at partiets primære standpunkt er at flyene skal flyttes til Evenes.

SV og Rødt er derimot på linje med Sp i denne saken og vil omgjøre vedtaket. SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes gjør det klart at partiet kommer til å kjempe hardt for å få gjennomslag i saken.

– Vi har helt siden 2016 kjempet for en delt løsning mellom Andøya og Evenes, som lar Andøya flystasjon bestå. Når vi ser kostnadsoverskridelsene og usikkerheten i prosjektene på Evenes, bekrefter bare det våre bange anelser fra den gang: Planene var ikke godt utredet, og Stortinget var ikke godt nok informert, skriver han i en e-post og legger til:

– SV har sammen med Senterpartiet tatt til orde for å få fakta på bordet. En rødgrønn regjering bør gå gjennom vedtakene på nytt og sikre at vi nå får en forsvarsfaglig forsvarlig løsning. Men la det ikke være noen tvil: Vårt standpunkt er at Andøya skal bestå.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete er også klar på at denne saken kommer til å bli høyt prioritert i regjeringsforhandlingene.

– Det blir svært viktig at vi leverer når både partiet og lederen har gått så høyt på banen og lovet det, sier Navarsete.

– Hvordan tror du folk som har stemt på Sp på grunn av denne saken vil reagere om dere ikke vinner fram?

– De vil nok oppleve det som et løftebrudd når vår partileder selv har løftet fram denne saken. Senterpartiet har vokst veldig i Nord-Norge, og noe av grunnen til det er forsvarspolitikken. Andøya var den første store saken for oss, sier den tidligere Sp-lederen.

Liv Signe Navarsete har engasjert seg sterkt i forsvarspolitikken i en årrekke. Her er hun sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Navarsete mener det ikke er kjørt selv om byggingen på Evenes allerede har kommet godt i gang.

– Det går alltid an å gjøre endringer og det er mye som både kan og skal gjøres, og det må vi ha klart på bordet når vi forhandler, sier Navarsete.

Stein-Håkon Eilertsen, tillitsvalgt og leder i Norges offisers-spesialistforbund (NOF) på Andøya flystasjon, har kjempet i årevis for at politikerne skal snu.

– Vi forventer at de holder det de har sagt, at det ikke bare var en bløff. Nå må de vise seg tilliten verdig, sier Eilertsen til Dagsavisen.

Andøya flystasjon ligger rett ved Andenes.  Lokalbefolkningen reagerte med raseri da Stortinget vedtok at flystasjonen skal legges ned. På Andøya har Sp de siste årene hatt en oppslutning på godt over 50 prosent.

Han har aldri godtatt begrunnelsen som ble gitt for å legge ned flystasjonen på Andøya. Eilertsen mener stasjonen var velfungerende og at Andøya har de beste geografiske forutsetningene for å fase inn de nye patruljeflyene P-8 Poseidon som Forsvaret har bestilt. Han mener det fortsatt er høyst usikkert om Evenes blir et rimeligere prosjekt totalt sett.

Om Sp ikke lykkes med å omgjøre vedtaket, tror han det vil koste partiet dyrt.

– Det blir i hvert fall ikke 13 prosent ved neste valg. Nå må Sp vise at alt de har sagt ikke bare var valgflesk.

– Ikke ukomplisert og uten kostnader

Dagsavisen har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet og spurt om hva slags konsekvenser et omgjøringsvedtak vil få. I en e-post via kommunikasjonsavdelingen, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen følgende:

– Det vil ikke være riktig av meg å kommentere og spekulere i en ny regjerings prioriteringer og forsvarspolitiske linje. Den nye regjeringen må gjøre sine vurderinger og valg ut ifra sitt ståsted. Dog er det et poeng som er underkommunisert fra Sp og SV. Det må bygges nye hangarer til patruljeflyene uansett hvor de skal stasjoneres. Det er altså ikke ukomplisert og uten kostnader å endre dette.

1. september var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på Evenes for å legge ned grunnsteinen til hangeren som skal huse de nye patruljeflyene P-8 Poseidon til Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har tidligere oppgitt til Aftenposten at det vil koste 3,5 milliarder kroner i en engangsinvestering å beholde Andøya som base for de maritime patruljeflyene. Å drive basen parallelt med Evenes vil ifølge departementet koste 200 millioner kroner ekstra i året.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her


Nyeste fra Dagsavisen.no: