Valget 2021

Seks Utøya-overlevende på Stortinget

Seks AUF-ere som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli, er innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet for den kommende perioden, skriver Vårt Land.

De seks er Torbjørn Vereide fra Sogn og Fjordane, Nils Kristen Sandtrøen fra Hedmark, Kamzy Gunaratnam fra Oslo, Elise Bjørnebekk-Waagen fra Østfold, Eigil Knutsen fra Hordaland og Åsmund Aukrust fra Akershus.

Vereide og Gunaratnam, som siden 2015 har vært varaordfører i Oslo, er innvalgt for første gang. Sandtrøen, Bjørnebekk-Waagen og Knutsen går inn i sin andre periode, mens Aukrust, som i 2011 var nestleder i AUF, er innvalgt for tredje gang.

77 mennesker ble drept i angrepene 22. juli 2011, 69 av dem på AUFs sommerleir på Utøya.

En tredel av de overlevende oppga rundt 8,5 år etter angrepet at de slet med symptomer tilsvarende, eller på grensen til, PTSD. Nesten halvparten var plaget av angst, depresjon og søvnproblemer, mens en tredel var blitt utsatt for trusler eller hatefulle ytringer, som mange setter i sammenheng med at de var på Utøya.

Vereide sier til Vårt Land at han var redd for å fortsette med politikk.

Saken fortsetter under videoen

– Men det er også vanskelig å slutte. Vi som overlevde, bærer på en følelse av ansvar. Det kjennes viktig å stå i det, sier han.

– Du kan bygge murene og gjerdene så høyt du vil. De som ønsker å angripe oss, vil alltid komme over. Skal vi stoppe hatet må vi heller bygge levende demokratier og jobbe for å gi alle meningsfylte liv, sier Gunaratnam.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her