Valget 2021

Miljøparti-krangel: Derfor splitter motorveibygging i Oslo MDG og Venstre

MDG langer ut mot Venstre og mener partiet ikke lenger kan kalle seg et miljøparti. Venstre viser til gjennomslag for jernbane og kollektivtransport i regjering, og mener MDG gjør dumt i å bli stående på gangen.

Lan Marie Berg / Ola Elvestuen

Både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre er miljøpartier. Men etter åtte år i regjering kan ikke Venstre lenger kalle seg for et miljøparti, ifølge førstekandidat til Stortinget for MDG i Oslo, Lan Marie Berg.

– Venstre har blitt et motorveiparti. At FrP og Høyre kjemper for flest mulig motorveier er ikke så overraskende, men jeg er overrasket og skuffet over at Venstre også kjemper for en rekke motorveier over hele landet, som mange steder raserer verdifull natur, og som ikke minst vil øke biltrafikken kraftig inn til storbyene, skriver Berg i en e-post til Dagsavisen.

Tidligere klima- og miljøminister og stortingsrepresentant for Venstre i Oslo, Ola Elvestuen, avviser kritikken. Han viser til hvilke gjennomslag partiet har fått for satsing på jernbane og kollektivtransport både under sin tid i regjering og i budsjettforhandlinger fra 2013. Men de to partiene er dypt uenig om byggingen av motorveier.

Ultimatum vs. forhandling

– Flere motorveier er helt feil vei å gå om vi skal nå klimamålene både i Norge og storbyene. Vi i MDG stiller ultimatum på en ny oljepolitikk i Norge, ikke på å bygge flere motorveier, skriver Lan Marie Berg, og legger til:

– Jeg skjønner ikke vitsen med å sitte i regjering, når man skal sitte og administrere en gigantisk utbygging av motorveier i Norge. I regjering har Venstre også vært med på å sette stadig nye rekorder i oljeleting. Det mener jeg er viktig for miljøbevisste velgere å være klar over når de skal stemme, skriver

Venstres Ola Elvestuen mener partiet har fått gjort mye i regjering.

– Vi har stoppet oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja da det skulle avgjøres. Det samme gjelder leting i Mørefeltene, Iskanten, Jan Mayen og i sårbare områder. Det har vi stoppet i forhandlinger, sier han.

Han viser også til at partiet har fått gjennomslag for å øke Co₂-avgiftene i produksjonen på feltene, og lagt om hele skattesystemet som de mener vil gi mindre leting etter olje, færre åpninger av nye oljefelt og at felt som i dag produserer vil bli nedstengt tidligere.

– Det har vi gjennomført og nå går vi på valg for å stoppe ny leteboring akkurat som MDG gjør. Jeg mener Venstre er det fremste kollektivtransport- og jernbanepartiet. At vi har sittet i regjering og forhandlet om budsjett har vært helt avgjørende for at kollektivnettet i Oslo er blitt så bra og for den store økningen av passasjerer på jernbanen. Det hadde ikke kommet hvis Venstre også hadde valgt å stå å på gangen, sier han.

Mener Venstre grønnvasker

Striden mellom de to partiene dreier seg om Venstres støtte til planene for Manglerudtunnelen i Oslo og resten av motorveiprosjektet E6 Oslo øst, og E18 «Vestkorridoren» mellom Oslo og Asker.

– Vi i MDG har kjempet hardt mot de nye monstermotorveiene på E6 og E18 i Oslo. Så langt har vi vunnet kampen mot ny E6, men dessverre ser vi gang på gang at Venstre har valgt side med Høyre og FrP for å stikke kjepper i hjulene for oss, og heller prøver å grønnvaske disse motorveiprosjektene sammen med Høyre og FrP, skriver Berg.

Boligområdene langs motorveien på Manglerud er svært plaget av støy og luftforurensing, og regjeringens plan var å legge motorveien under bakken i en miljøtunnel.

– Det å legge veien under bakken gir en miljøeffekt for dem som bor langs veien i dag. Det har Venstre vært med å gjennomføre flere steder i byen tidligere, og det har vært avgjørende for å bedre livskvaliteten til de som bor der, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen.

Han viser til hvordan Operatunnelen har åpnet opp for mulighetene i Bjørvika, og boligområdene langs Ekebergskrenten som er blitt frigitt av Ekebergtunnelen.

– Dette har vært veldig viktig for mange byområder på Oslo øst. MDG må ikke bli så dogmatiske imot vei at de ikke ser den betydningen dette har for å få et bedre bymiljø, sier han.

På spørsmål om hvordan MDG vil løse problemene med støy og tung trafikk på Manglerud, svarer Berg at de vil bygge om motorveier til bybulevarder, med lavere fartsgrense, bedre fremkommelighet for buss og syklister, og flere støyskjermer og flere trær.

Det mener Elvestuen ikke ville vært mulig på E6 på Manglerud.

– Det er riktig løsning for Trondheimsveien, og kanskje også i Østre Aker vei og langs E18 ved Frognerstranda. Men det er blitt sluset mye trafikk til Manglerud og derfor kreves det en annen og løsning der. Du kommer ikke unna miljølokk på Manglerud for å løse helse- og støyproblemene til beboerne i området, sier han.

Han peker på at mye av trafikken som tidligere gikk langs E18 østover ut av Oslo, er blitt flyttet til E6 på Manglerud, og som følge av at biltrafikken er blitt redusert mange andre steder i byen.

Striden om E18

Lan Marie Berg mener kollektivløsningen på den nye E18-motorveien inn mot Oslo blir dårligere enn i dag, og viser til at det allerede er kollektivfelt på det meste av strekningen.

– På vei ut av Oslo er det i dag tre bilfelt, og MDG mener det er fullt mulig å gjøre om ett av bilfeltene til kollektivfelt. Også kollektivselskapet Ruter har gått hardt ut mot E18-planene, og det gjør det ganske utrolig at Venstre prøver å grønnvaske motorveien, skriver hun.

Stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen, mener at E18 vestover ikke vil føre til mer trafikk inn til Oslo, og at prosjektet vil gi bedre kollektivfelt. Han har derimot forståelse for at prosjektet kan kritiseres for prislappen.

– Den eneste grunnen til å være imot prosjektet for E18 inn til Oslo er at det er veldig kostbart. Prosjektet for E18 vil bedre kollektivtransporten mellom Oslo og Asker, og det henger også selvfølgelig sammen med utbyggingen av T-banen til Fornebu. Dette er et prosjekt som har ligget i Oslopakke 3 i mange år, en enighet og spleiselag som finansierer utbygging av kollektivtransport, og som Venstre var initiativtaker til. Det har vært helt avgjørende for den kollektivtransportrevolusjonen vi har hatt i Oslo de siste 10–15 årene, sier han.

– MDG viser til en rekke motorveier Venstre har støttet i regjering, ville dere støttet alle disse motorveiprosjektene om dere ikke var i regjering?

– Vi forhandler om nasjonal transportplan, og står for helheten i den. Verken vi eller MDG er store nok til å vedta nasjonal transportplan alene. Det vi har fått til er en del av et forhandla resultat, og våre gjennomslag har vært viktig for kollektivtransporten i byene og jernbanesatsingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen