Valget 2021

Ap vil ha kunnskapsministeren: Lover et knallhardt oppgjør med Høyre-skolen

– Da PISA-sjokket skapte rystelser i Skole-Norge på begynnelsen av 2000-tallet gikk alle nærmest i et kollektivt sjokkmodus. Høyre fikk alt for stor definisjonsmakt både til å peke ut hva som var problemene i norsk skole og hva løsningene skulle bestå i, sier Aps skoletopp Torstein Tvedt Solberg.

Torstein Tvedt Solberg slet på barneskoene sine på Nylund skole, og vender gjerne tilbake til åstedet.

Mer stress, mer kjedsomhet og mindre trivsel. Dette er utviklingen i norsk skole siden 2013, kunne Dagsavisen fortelle tirsdag, blant annet basert på en gjennomgang av Ungdata-rapporter fra 2013 til i dag. Saken har vakt reaksjoner, og blant dem som reagerer på utviklingen som skoleelever selv har rapportert om, er utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg. Nå forteller han at Ap er klare for å ta tydelige grep i skolepolitikken.

– Da PISA-sjokket skapte rystelser i Skole-Norge på begynnelsen av 2000-tallet gikk alle nærmest i et kollektivt sjokkmodus. Høyre fikk altfor stor definisjonsmakt både til å peke ut hva som var problemene i norsk skole og hva løsningene skulle bestå i, sier Solberg.

Dersom de rødgrønne vinner valget lover Aps utdanningspolitiske talsperson at den nye regjeringen vil ta et kraftig oppgjør med måten de borgerlige har styrt skolen på helt siden Kristin Clemet ble utnevnt til utdanningsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering i 2001.

– Jeg mener at de norske elevenes delvis svake prestasjoner de første årene Norge deltok i den internasjonale PISA-testen, nærmest ga Høyre en blankofullmakt på skolefeltet. Politiske innvendinger var bortimot ensbetydende med at man ikke var opptatt av elevens læring, sier Ap-politikeren.

Selvkritikk

– Men jeg mener venstresiden i politikken har grunn til å ta selvkritikk. I en lang periode ble vi sittende stille på benken uten å forsvare våre idealer og verdier i fellesskapsskolen. Den tiden er forbi, fastslår Torstein Tvedt Solberg.

Han mener Dagsavisens sak om hvordan stadig flere norske tenåringer i økende grad kjenner på helseskadelig skolestress, viser at noe er alvorlig galt.

– Funnene i Ungdata og andre undersøkelser som har fulgt utviklingen i elevenes skoleopplevelse over tid, er massive og entydige. Jeg mener dette er dødsstøtet mot Høyre-skolen og deres kunnskapssyn, sier Tvedt Solberg.

– Ny politisk kurs for skolen

Han mener et mulig regjeringsskifte også innebærer at skolen står foran et viktig retningsvalg:

– Skolereformen Kunnskapsløftet innebar at vi sa farvel til 6-årsreformen. En tilpasset skole for de yngste eleven ble erstattet med tidlig læringstrykk og et strengt måle- og testregime allerede fra 1. klasse. De elevene som hadde sin første skoledag under dette regimet, er de samme elevene som i økende grad ikke finner seg til rette i dagens skole. Det må vi faktisk ta på alvor. Vi kan ikke fortsette som før, fastslår Ap-politikeren.

Så viktig er den nye kursen Arbeiderpartiet ønsker å stake ut for norsk skole, at partiet er villig til å ta kampen for å få posten som kunnskapsminister i en ny koalisjonsregjering bestående av Ap, Senterpartiet og SV, hvis de vinner valget:

– Ja, dette er et veldig viktig felt for oss. Vi har jobbet lenge og grundig med å meisle ut en ny politisk kurs for skolen, sier Torstein Tvedt Solberg, som dermed er helt på linje med uttalelsen partileder Jonas Gahr Støre ga i podkasten «Undervisningsplikten» i våres.

Da Støre ble spurt om Ap vil kreve å få kunnskapsministeren i en eventuell ny samarbeidsregjering etter høstens stortingsvalg, svarte han:

– Ja, jeg mener absolutt at vi skal ha den ambisjonen. Jeg håper veldig vi kan få til det.

– Testingens årtusen er forbi

Torstein Tvedt Solberg sier at noe av det første en eventuell ny regjering vil ta fatt på, er arbeidet med å løse den økende lærermangelen og få bukt med bruken av ukvalifisert personale i undervisningen. For å få dette til vil partiet oppheve «avskilting» av lærere, fjerne firerkravet i matematikk og erstatte det med andre opptakskrav i lærerutdanningen. I tillegg skal skolene få flere ressurser til å ansette nye lærere.

– Samtidig vil vi innføre en tillitsreform i skolen som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring. Ifølge Ungdata føler stadig flere elever at læreren ikke bryr seg om dem. Dette illustrerer hvor viktig det er å frigjøre lærerens tid til det som virkelig betyr noe; nemlig eleven, fremholder Tvedt Solberg.

Ap går ikke inn for å ta Norge ut av PISA, eller legge ned nasjonale prøver. Likevel legger ikke Tvedt Solberg skjul på at det er en stor og helhetlig jobb som må gjøres:

– Vi vil ikke forskuttere konklusjonene, for dette skal vi diskutere med partene. Men vi ønsker å ta et oppgjør med overdreven testing, måling og prestasjonskrav. Testingens årtusen er forbi, proklamerer Ap-politikeren som forklarer:

– Skal vi få ut det potensialet som ligger i fagfornyelsen må vi gjøre noe med hele prøve- og testbatteriet som brukes i skolen – det såkalte kvalitetsvurderingssystemet. Vi vet at måten elevene testes og vurderes på har stor betydning for undervisningen og det som skjer i klasserommet. Dette igjen, påvirker elevenes motivasjon og læring, sier Tvedt Solberg.

Han viser blant annet til at en gjennomgang av nasjonale prøver viste at disse prøvene først og fremst er et nyttig styringsverktøy, men lite hensiktsmessig som støtte for læreren i klasserommet.

Saken fortsetter under videoen

Praktiske ferdigheter i alle fag

I partiets program ligger også en mulig brannfakkel: For å gi elevene mer praktisk læring, særlig i grunnskolen, vil partiet legge til en helt ny grunnleggende ferdighet; nemlig praktiske ferdigheter. Denne kommer i tillegg til dagens fem grunnleggende ferdigheter som kom med Kunnskapsløftet: Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, som skal gjennomsyre alle fag.

– Skal vi endre elvenes skoleopplevelse, må det tas flere merkbare grep. Det å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag, også de teoritunge, er et slikt grep, understreker Aps skoletopp på Stortinget.

– Det har i lang tid vært snakket om at Ap har manglet en skikkelig skolepolitikk som alternativ til den regjeringen fører. Hva tenker du om en slik betraktning?

– Jeg er ikke uenig i den vurderingen, og har savnet større tydelighet og retning i partiets skolepolitikk selv. Nettopp derfor har det vært vår ambisjon å utvikle en tydelig skolepolitikk forankret i våre verdier og i sosialdemokratiet. Norsk skole trenger et sterkt Ap med ambisjoner for en fellesskole der alle opplever mestring.

– Men vil dere få gjennomslag for planene i en regjering med Senterpartiet og SV?

– Vi er tre partier som har jobbet veldig godt sammen innenfor utdanningsfeltet på Stortinget i flere år, så det tror jeg skal gå greit. forsikrer Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her