Valget 2021

Faktisk.no: Nei, utslippene i Oslo har ikke gått opp

Det er feil at utslippene av klimagasser har gått opp i Oslo. Siden de rødgrønne partiene overtok makten i 2015 og fram til 2019, har utslippene blitt redusert med 4,7 prosent.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) under fremleggelse av stortingsmeldingen om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser, «Energi til arbeid».