Politikk

Regjeringens vekterforslag tok mageplask

Justiskomiteen var enstemmig for å avvise regjeringens forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven.

Det fremlagte lovforslaget ville innebåret et skille mellom personkontroll og annen type kontroll på norske flyplasser. I dag er det vektere som foretar seg sikkerhetskontroll av flyfrakt, flypost og passasjerers bagasje.

Med andre ord tok forslaget til orde for at det ikke lenger skulle stilles krav til å ha fagutdanning, med mindre man har ansvar for direkte personkontroll på flyplassen.

Ifølge flertallet i justiskomiteen, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, ville forslaget «medføre en markant nedgang i antall vekterressurser til stede på lufthavner over hele landet».

Kritikken fra flertallet mente også at de sosiale følgene av forslaget heller ikke ble tatt hensyn til.

Videre sto det i innstillingen til justiskomiteen at lovforslaget ville medført en svekkelse av kompetansen til de som skal stå for sikkerheten ved flyplassene, og en lavere kvalitet på sikkerhetsarbeidet generelt.

I går gikk både Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel sammen i Dagsavisen mot forslaget.

I likhet med dagens innstilling, mente de at forslaget både går ut over sikkerheten på norske flyplasser, men at det også kan gå ut over opp de som allerede er ansatt på flyplassene.

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

– Veldig fornøyd

– Vi er veldig fornøyd. Dette er en gladnyhet for alle vektere som jobber på flyplass, at de skal få bevare dyktige kollegaer og at jobbene deres er trygge.

Det sier Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for SV og medlem av justiskomiteen.

Justiskomiteen valgte enstemmig å sende forslaget tilbake til departementet.

– Det er positivt at Stortinget er så tydelige på at sikkerheten på flyplassen ikke skal svekkes. Her har man vist at det ikke er over før det er over, og at regjeringen også kan endre mening i saker som har stor betydning for folk, sier Unneland til Dagsavisen.

Andreas Sjalg Unneland (SV).

Unneland mener regjeringen fikk klar og tydelig beskjed.

– Regjeringen oppfattet nok meldingen når både fagforeningene og NHO var så tydelige, og flere partier på stortinget også var så tydelige. Her i SV er vi veldig glad for at vi fikk flertall for forslaget vårt, sier han.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

– Ny vurdering

Odd Harald Hovland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen, synes også resultatet var greit.

– Det feilet fordi både NHO, Service og Handel, og Arbeidsmandforbundet var veldig kritiske til den endringen, og argumenterte med at det har vært dårlig involvering av de berørte partene og at sikkerhetsaspektet ikke var vurdert tilstrekkelig. Dagens sikkerhetsbilde ser litt annerledes ut enn da man begynte på dette arbeidet, sier han.

Odd Harald Hovland (AP).

Han er ikke sikker på om forslaget vil dukke opp igjen.

– Det vi har samlet oss om er at vi sender det tilbake til departementet for eventuelle endringer. Det blir opp til regjeringen om de vil gjøre endringer på dette. Men da må det nok en grundigere prosess til, sier Hovland.

NHO fornøyd

NHO, som sammen med Arbeidsmandsforbundet har engasjert seg sterkt i saken, har følgende kommentar:

– Jeg er veldig glad for at en enstemmig justiskomité har lyttet til våre advarsler og sender saken tilbake til regjeringen for videre bearbeiding, skriver Arne Stadheim i e e-post til Dagsavisen-

Han er bransjedirektør for Sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel..

– Vi har helt siden regjeringen la frem forslaget advart mot konsekvensene det vil ha for sikkerheten på norske flyplasser over hele landet. Nå viser politikerne at de har hørt oss, og det er jeg svært glad for, sier Stadheim.

Les også: – Et helt usedvanlig dårlig forslag fra regjeringen

Les også: Setter sikkerheten på spill

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen