Politikk

Grov kriminalitet begått av barn øker kraftig i Oslo. Nå krever Ap strakstiltak

– De har styrt Oslo i 8 år, kontrer Høyre som mener det er useriøst av Ap å kritisere etter selv å ikke ha gjort noe med ungdomskriminaliteten de siste åtte årene.

– Vi er bekymret for utviklingen vi har sett de siste månedene knyttet til kriminalitet begått av barn og unge. Vi ser særlig en økning hos de yngste barna, og vi ser at kriminaliteten blir grovere og at det er en del voldskriminalitet, sier Aps gruppeleder i Oslo bystyre Marthe Scharning Lund til Dagsavisen.

Politiet har allerede slått alarm om den økende ungdoms- og barnekriminaliteten i Oslo. Antallet anmeldelser der mistenkte lovbryter er mellom 10 og 17 år har skutt i været, og er nå 18 prosent høyere enn før pandemien, ifølge Oslos politimester Ida Melbo Øystese.

Den økende barne- og ungdomskriminaliteten gjør at Arbeiderpartiet etterlyser handling fra Høyre-byrådet. Når budsjettet for 2024 skal behandles i bystyret neste uke foreslår Ap en pakke på 50 millioner for å forebygge og forhindre kriminalitet blant barn og unge.

---

Ap foreslår:

  • 28,7 millioner til styrking av institusjonsbarnevernet
  • 7,5 millioner for å gi alle bydelene en fulltidsansatt Salto-koordinator (altså et menneske som skal sørge for sømløst samarbeid mellom politi og kommunen i arbeidet opp mot enkeltmennesker som står i fare for å falle ut)
  • 6 millioner til utekontakter i de mest utsatte bydelene Bydel Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.
  • 500 000 ekstra til Natteravnene.

---

Forslagene kommer på toppen av høyrebyrådets forslag om å bruke 7,5 millioner på kriminalitetsforebygging i 2024, og runder med det 50 millioner.

– Tilbakemeldingene vi får fra politiet i Oslo, utekontaktene og salto-koordinatorene våre er at vi må være obs nå, og få til tiltak raskt slik at dette ikke får utvikle seg, sier Scharning Lund.

Mener 7,5 millioner ikke er nok

Arbeiderpartiet tapte som kjent makta i Oslo etter valget i høst til høyresida og Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg. Scharning Lund spiller nå ballen over til han.

– Oslo kommune har fått større økonomisk handlingsrom, blant annet på grunn av større overføringer fra staten. Høyrebyrådet velger å bruke det handlingsrommet på å kutte i eiendomsskatten med nesten 400 millioner. De kutter ut skolemat, og de kutter i bydelsøkonomien. Det er en prioritering vi ikke er med på. Byrådet må sette inn tiltak for å jobbe mot kriminalitet begått av barn og unge, sier Scharning Lund, og legger til:

– Høyre var høye og mørke i valgkampen, og lovet flere tiltak. Men i deres budsjettforslag kom de bare med 7,5 millioner. Det holder ikke.

– Det er ikke mange ukene siden dere leverte deres eget budsjettforslag. Hvorfor prioriterer dere disse pengene først nå?

– I vårt budsjettforslag satt vi av mange hundre millioner til forebyggende tiltak. Det står vi selvsagt ved. Men den mest bekymringsfulle utviklingen, særlig blant de yngste har vi først og fremst sett den siste tiden. Det siste halve året. Da er det viktig med nye tiltak nå. Det økonomiske handlingsrommet til kommunen er større nå enn da vi gikk av. Derfor foreslår vi det vi foreslår nå, sier Ap-politikeren.

– Vi kommer også til å be byrådet legge fram en sak allerede første kvartal neste år der de skal se på tiltak som kan settes inn for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, legger hun til.

– Hvis barne- og ungdomskriminaliteten allerede har økt er vel det et bevis på at forebyggingen allerede har feilet? Og dere styrte de 8 siste årene, er ikke det da deres ansvar?

– Oslo er først og fremst en trygg by. Vi ser ikke en stor økning i kriminaliteten generelt. Men vi ser en økning særlig blant de yngste. En del av den kriminaliteten er grov og voldelig, og det skaper utrygghet. Derfor må vi være ekstra påpasselige nå. Vi har jobbet bredt med forebygging i 8 år, og det vil vi fortsette med, sier Scharning Lund.

Høyre reagerer kraftig

– Dette er totalt useriøst av Arbeiderpartiet. De bør se seg selv i speilet. De har styrt Oslo i 8 år og gjort lite for å forebygge og redusere kriminalitet. At de nå etter at de har tapt et valg begynner å kritisere et byråd som har sittet med makten i 6 uker, er et gigantisk mageplask.

Det melder Mehmet Kaan Inan, gruppenestleder i Oslo Høyre, til Dagsavisen.

Mehmet Kaan Inan

– Fram til valgdagen mente de alt de gjorde var fantastisk. Nå mener de noe helt annet, og Arbeiderpartiet snakker som vanlig med to tunger. Dette tror ikke velgerne på, raser han.

Kaan Inan mener det er fullstendig useriøst at Arbeiderpartiet nå legger fram endringsforslag til et budsjett de selv har lagd.

– Hadde de vært opptatt av kriminalitet, så hadde de gjort noe med det når de satt med makten. Det gjorde de ikke, skriver han.

I stedet har Høyre-toppen følgende løsning:

– Nå skal vi styrke skolene, få flere til å fullføre og vi skal spille på lag med politiet for å få flere ut av kriminalitet, skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen