Politikk

Hun skal fylle skoene etter Raymond: Har planen klar for hvordan hun skal lokke velgerne tilbake

Uten et formelt samarbeid med MDG håper Oslo Aps nye lagleder Marthe Scharning Lund at Arbeiderpartiet igjen kan vinne tilbake Groruddalsvelgerne.

– Vi har en svær jobb å gjøre. Rett og slett. Særlig i kjerneområdene våre, som Groruddalen og Søndre Nordstrand er det for mange vi ikke klarer å få med oss.

Det står fortsatt «Eirik Lae Solberg» på døra til Arbeiderpartiets nye gruppeleder Marthe Scharning Lund. Kvinnen som skal fylle Raymond Johansens sko som Oslo Aps toppolitiker på Oslo rådhus har hatt rollen i et par uker nå. Og det er ikke en helt liten oppgave hun nå tar fatt på.

Arbeiderpartiet har i Oslo, som i store deler av resten av landet, blødd velgere. Selv om «prosjekt Raymond Johansen» har gitt partiet mye makt og innflytelse de siste åtte årene har partiet falt fra 32 prosents oppslutning i 2015, til 18,4 prosents oppslutning ved valget i år.

– Det er 1500 dager igjen til valget. Vår ambisjon og min ambisjon er å tydeliggjøre det sosialdemokratiske prosjektet vi ønsker for byen vår, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Klimapolitikk og ytre by

En av hovedgrunnene til at Ap har falt så markant de siste årene i Oslo er i stor grad at partiets kjernevelgere i ytre by har forlatt partiet, særlig før valget i 2019.

– Kan det bli enklere å vinne disse velgerne tilbake på laget uten et formelt samarbeid med MDG?

– Vi skal være Arbeiderpartiet. Vi er for det vi er for og mot det vi er mot. Jeg tror vi alene kommer til å løfte miljøpolitikk på litt andre områder og snakke om det på litt andre måter, sier Scharning Lund.

Hun understreker samtidig at det ikke er sånn at Ap har blitt «dratt etter håret» av MDG i klimapolitikken.

– MDG, SV og Ap med budsjettstøtte fra Rødt har jo klart å ta byen i en mer sosialdemokratisk og rettferdig retning de siste årene. Uten de tre andre partiene på laget hadde vi ikke klart det. Vi har fått til masse viktig politikk sammen med MDG, sier Ap-toppen.

Scharning Lund varsler nå en kursendring i hvordan Ap skal drive politikkutvikling fram mot neste valg i 2027.

– For oss handler det nå om å være ute. Vi skal bygge et prosjekt for 2027. Bygge allianser og plattformer sammen med folk i byen. Lytte til hva som faktisk er utfordringene. Det betyr å møte idretten. Kulturlivet. Fagmiljøer og fagbevegelse. Bydelsutvalgene våre blir viktige. Vi må ha skoene på og være der ute hvor velferdstjenestene leveres, sier hun.

– Vi må ut og snakke om våre løsninger for ytre by. Vi må snakke om våre samferdselsløsninger. Vår klimapolitikk. Det som virkelig tar oss skritt framover er å få til for eksempel karbonfangst (CCS) på Klemetsrud. Det vil også skape arbeidsplasser, sier Scharning Lund.

Habilitet og skandaler

Det er ikke bare i Oslo Arbeiderpartiet sliter om dagen. Av alle de store byene i Norge er det nå bare Tromsø og Arendal der partiet fortsatt har makt etter høstens valgskred.

Arbeiderpartiet har helt siden 2017 vært ridd av politiske skandaler. Fra metoo og seksuell trakassering til juks med reiseregninger og pendlerboliger. Og nå sist, habilitetssakene, som blant annet har ført til at Anette Trettebergstuen og Anniken Huidtfelt måtte gå som statsråder.

– Det er en krevende situasjon alle politikere må ta på alvor, sier Scharning Lund.

At de utenompolitiske skandalene har hatt noe å si for Aps oppslutning er hun ganske sikker på.

– Jeg tror at velgerne ønsker å stemme på partier som snakker om politikk. Som de opplever at har politiske prosjekter og visjoner. Når det de stort sett hører fra politiske partier handler om internt bråk kan det slå ut for eksempel på valgdeltakelsen, sier hun.

Raymond Johansen og Marthe Scharing Lund, diskuterer politikk. På høring om helsehusene i Oslo kommune.

Scharning Lund har vært blant annet næringsbyråd, helsebyråd og stabssjef på byrådslederens kontor. Men hun har også i årevis vært PR-rådgiver i kommunikasjonsbyrået Footprint.

– Kan din tid fra Footprint skape habilitetsproblemer for deg?

– Bystyret har et veldig greit reglement for hvordan de vurderer habilitet. Nå begynner det å bli en stund siden jeg var i Footprint. For meg, som alle andre, har du det med deg hele veien, og du skal vurdere habiliteten din når du trenger å gjøre det. Det påligger alle politikere å sørge for gjennomsiktighet og åpenhet, og det er ingen som trenger å lure på hvem jeg har jobbet med. Det er helt åpent, sier hun, og viser til at Footprint praktiserer åpne kundelister. Hun har altså ikke jobbet for noen i hemmelighet.

Tøffe, men konstruktive

– Vil dere være et konstruktivt opposisjonsparti som kan jobbe fram forlik med byrådet, eller vil dere reindyrke opposisjonsrollen?

– Vi skal være tøffe, men konstruktive. Vi er for det vi er for og mot det vi er mot. Vi har ikke tenkt til å sitte å vente på at byrådet skal legge fram politikk vi skal svare på. Vi skal legge fram troverdige, langsiktige alternativer selv for hvilken retning vi vil ta byen i.

– Det finnes helt sikkert saker i løpet av denne perioden vi kan samarbeide med byrådet om. Men ikke om retningen som vi ser på for eksempel privatisering. Hvis de går løs på helsetjenestene våre og privatiserer i så stor grad som de signaliserer i byrådsplattformen, er det en pulverisering av vårt felles helsevesen. Det må vi passe på.

– Er det naturlig at du blir Aps byrådslederkandidat i 2027?

– Det må partiet vurdere. Jeg skal gjøre jobben min sammen med laget her, bydelsutvalgene, partistyret og hele organisasjonen. Og jeg skal ha ett fokus: I 2027 skal vi vinne valget igjen. Så skal partiet mot slutten av perioden gjøre sin vurdering av hvordan de skal sette sammen laget. Det er en helt normal prosess.

Gros comeback

Oslo Aps bystyregruppe har mistet mye erfaring de siste ukene. I tillegg til at Raymond Johansen har varslet at han gir seg i politikken, har både tidligere byråd Rina Mariann Hansen varslet at hun gir seg som politiker. Det samme har tidligere gruppeleder Andreas Halse gjort. Gro Harlem Brundtland er valgt inn i bystyregruppa, men ingen har store forventninger til at hun skal bidra mye i dag-til-dag politikken på Oslo rådhus.

Scharning Lund er på sin side ikke stressa over at så mange erfarne politikere gir seg.

– Hvis du ser på laget som er heltidspolitikere for oss nå er det en god blanding av erfaring og nye folk. Det tror jeg er bra. Vi kommer ut etter åtte år i byråd, og skal jobbe på en litt annen måte. Nå har vi folk fra ulike deler av byen. Med ulik alder og ulik erfaring. Også er jeg glad for å ha kapasiteter som Rina, Raymond, Andreas og Gro i gruppa.

– Da Thorvald Stoltenberg ble valgt inn på rådhuset møtte han aldri. Hvordan blir det å ha Gro Harlem Brundtland med på laget?

– Jeg tror Gro kommer til å være mer tydelig tilstede enn mange tror. Gro har vært på første oppstartsmøte etter valget. Hun satt sju timer på opplæringsmøte. Hun er en sånn dame som tenker at når hun har fått et ansvar må hun ta det ansvaret, sier Scharning Lund.

Mer fra Dagsavisen