Politikk

Solberg forsikret SMK om at Finnes ville slutte med kortsiktig aksjehandel

SMK advarte tidlig Erna Solberg mot at mannens handel i aksjer ville skape habilitetstrøbbel for henne som statsminister. Solberg svarte da at Finnes var innforstått med at han måtte slutte med kortsiktig handel med aksjer.

Kontrollkomitéen på Stortinget har stilt en lang rekke spørsmål til både tidligere statsminister Erna Solberg og Statsministerens kontor (SMK) om Solbergs habilitet, habilitetsvurderinger og Sindre Finnes’ aksjehandel mens Solberg var statsminister.

Fra Solberg krever komitéen en skriftlig redegjørelse, der hun deler sine betraktninger om «omfanget av inhabilitet» og hvilke råd hun fikk knyttet til Sindre Finnes’ aksjeposisjoner, og «i hvilken grad disse ble videreformidlet».

Tirsdag kveld kom svaret fra Solberg til kontrollkomiteen. Hun skriver at hun hadde flere samtaler om ektemannens aksjeinvesteringer da hun var statsminister.

«Dette var muntlige samtaler langt tilbake i tid. Det er ikke mulig for meg i dag å redegjøre i detalj for hver og en av disse samtalene».

Disse samtalene handlet blant annet om kjøp, salg og fusjoneringer av selskaper han hadde eierskap i.

«Min opplevelse var at jeg hadde den oversikten jeg trengte for å kunne vurdere min habilitet, samt at han forsto hva han måtte orientere meg om og hvorfor. Han ga ved flere anledninger beskjed om endringer som kunne ha betydning for min habilitet, og jeg fikk ikke avvikende opplysninger i de mediesakene der hans aksjer ble omtalt», skriver Solberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Advarte Solberg

SMK har på sin side svart ut 14 spørsmål fra Stortinget. I utgangspunktet var det statsminister Jonas Gahr Støre som skulle svare, men han har valgt å videresende henvendelsen til sitt embetsverk.

I svarbrevet kommer det fram at SMK tok opp Sindre Finnes’ aksjehandel med Solberg, og pekte på at det kunne gi henne habilitetstrøbbel som statsminister. Dersom Finnes skulle fortsette med aksjehandler ville SMK koble inn Finansdepartementet og Lovavdelingen i justisdepartementet for å gi veiledning i hvordan det kunne påvirke Solbergs habilitet.

Dette skjedde allerede i oktober 2013, altså før Solberg tiltrådte som statsminister.

Men påtroppende statsminister Solberg forsikret om at mannen skulle slutte med daytradingen sin. Solberg svarte at «Sindre Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel etter at hun tiltrådte som statsminister.» Det førte til at SMK droppet trusselen.

– Gitt denne opplysningen var det etter Statsministerens kontor sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knyttet til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi, skriver SMK.

Ingen inhabil-liste

I svarbrevet kommer det fram at SMK ikke finner noen skriftlige habilitetsvurderinger av Solberg i tilknytning til Sindre Finnes’ aksjeeierskap, heller ikke i Hydro-saken, der det allerede i 2013 var kjent at Finnes eide en betydelig mengde aksjer. De utelukker ikke at dette kan ha skjedd muntlig, da det ikke er noe krav til at habilitetsvurderinger skal sendes skriftlig.

Det kommer derimot fram at SMK 13 ganger i løpet av Solbergs periode som statsminister har notert seg ulike saksforhold knyttet til Sindre Finnes som kunne påvirket Solbergs habilitet. Dette gjelder både hans aksjeeierskap, men også ulike vennskap, familie og styreverv.

I svaret fra SMK kommer det også fram at de ikke har laget en komplett liste over saker der Solberg burde meldt seg inhabil.

– Statsministerens kontor har ikke gjort noen gjennomgang av saker der tidligere statsminister Solberg kan ha vært inhabil som følge av Finnes’ aksjer, skriver SMK.

Svaret på nettopp dette står sentralt i kontrollkomitéens behandling av saken: Hva er egentlig omfanget av Solbergs inhabilitet mens hun var statsminister?

SMK peker på at det i så fall vil kreve et stort arbeid, og at det i hver sak må «gjøres en konkret vurdering av om saken er av en slik karakter at den innebar særlig fordel, tap eller ulempe for Solbergs ektemann gjennom hans eierskap i aksjer.»

De viser også til svaret lovavdelingen ga i saken om Anniken Huitfeldts manns aksjehandler også gjelder for Solberg. Det betyr at selv om Solberg har vært inhabil i behandlingen av enkelte saker på grunn av Finnes’ aksjeeierskap er ikke eventuelle avgjørelser hun har tatt i de konkrete sakene ugyldige, forutsatt at hun ikke kjente til Finnes’ aksjer.

Solbergs ansvar

Det blir også bekreftet en rekke forhold, som tidligere er omtalt i pressen, der Finnes ved flere anledninger opplyser til SMK at han selger eller skal selge aksjer, eller planlegger å flytte penger til aksjefond.

SMK peker også tydelig på at det var Solbergs eget ansvar å påse at hun var habil i saker som ble behandlet av regjeringen. Kontrollkomitéen har stilt en rekke spørsmål om hva SMK foretok seg for å blant annet påse at Finnes faktisk solgte aksjene når han sa han skulle gjøre det.

.

– Statsministerens kontor har verken myndighet eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet, skriver SMK.

SMK skriver også at det ikke finnes noen grense på hvor stor eller liten en aksjebeholdning må være før det automatisk utløser eller ikke utløser inhabilitet hos en statsråd. Dette står i motsetning til Solbergs utsagt om Finnes’ eierskap i Hydro, som også tidligere var offentlig kjent. Der har hun begrunnet at hun ikke var inhabil i behandlingen av saker som angikk Hydro, gitt at det var en relativt liten aksjepost.

Almeland: – Blir interessant å gå dypere inn

Svaret fra SMK gjør det «ganske klart» at Erna Solberg kan ha vært inhabil i flere saker da hun var statsminister, sier kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.

– Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier Almeland i en kommentar til NTB.

Til NRK sier SVs mann i kontrollkomiteen Audun Lysbakken at Solbergs opprinnelige forklaring er svekket, og at brevet fra SMK viser at Solberg kunne gjort mye mer for å avdekke sin egen inhabilitet enn hun har gjort.

– Det er tydelig at embetsverket på SMK stilte de nødvendige spørsmålene, og at Erna Solberg var klar over at ektefelles aksjer kunne påvirke habiliteten hennes, sier Lysbakken.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 aksjehandler i norske selskaper. Solberg har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

Nyeste fra Dagsavisen.no: