Politikk

Ber Arbeiderpartiet gjeninnføre arveavgiften

Partinestor Martin Kolberg ber sitt eget parti ta sterkere grep for å hindre økende forskjeller og fattigdom, og åpne dører til de andre partiene på venstresida.

ARENDAL (Dagsavisen): – På rimelig og fornuftig vis mener jeg at det fremtidige sosialdemokratiet må gjeninnføre arveskatten.

Ordene falt onsdag kveld i Arendalsuka, da partinestor Martin Kolberg holdt et folkemøte i huset i Arendal der Arbeiderpartiet ble stiftet for ganske nøyaktig 136 år siden.

På et møte, som i stil og form nærmest lignet på vekkelsesmøtene som kunne blitt holdt på bedehuset rett over gata, var den tidligere partisekretæren, stortingsrepresentanten, statssekretæren og kontorsjefen invitert til å holde et foredrag under tittelen «Har sosialdemokratiet en fremtid?».

I foredraget var Kolberg tydelig om blant annet:

  • Arbeiderpartiet må gjeninnføre en arveavgift.
  • Arbeiderpartiet må åpne døra for SV, MDG og Rødt og danne et bredt fellesskap på venstresida som får utnyttet stortingsflertallet.
  • Arbeidslinja må skrotes.
  • Misfornøyde rikinger som flytter til Sveits har ikke skapt formuene sine selv.
  • Den økende barnefattigdommen på Arbeiderpartiets vakt er pinlig.

Rikdom

Der sentrale Ap-politikere i dag er forsiktige med å kritisere rike nordmenn som flytter til Sveits for å unngå norske skatter og avgifter, var Kolberg svært tydelig i sine karakteristikker av disse.

– Hvis du hører argumentasjonen fra høyresida, fra kapitalistene og de som har reist til Sveits sier de at det ikke lenger er mulig å drive virksomhet i Norge, fordi de plages så mye av fellesskapet fordi de må betale så mye skatt. Det verste er at det er ikke de som har skapt disse verdiene. Det er ikke Rimi-Hagen eller Røkke som har skapt disse verdiene personlig, sa Kolberg, og presiserte:

Det var tidvis halleluja-stemning da Martin Kolberg holdt foredrag i Arendal.

– Det er skapt av selskapene, av arbeiderne og av at det norske samfunnet har levert arbeidskraft til dem som har helse, som har utdanning, som møter på jobben, og som har et sted å gå om de blir sjuke. Det har ikke de vært med på. Ferdig snakka! sa Kolberg.

Han fikk enorm applaus fra et stappfullt forsamlingslokale utenfor Arendal sentrum. Det var i forlengelsen av dette Kolberg var tydelig på at Arbeiderpartiet må gjeninnføre en arveavgift.

– Vi kan ikke lenger akseptere opphopningen av samfunnets økonomiske ressurser på stadig færre hender. Visste dere at det er flere milliardærer i Norge per capita enn i USA? Dette med likhetssamfunnet er et begrep vi må tenke gjennom. Vi er nødt til å ta de nødvendige kampene, sa Kolberg.

– Forbudt!

Kolberg tok også et oppgjør med et resonnement han hører stadig oftere, nemlig at Arbeiderpartiets fall de siste årene skyldes at folk har fått det så materielt godt.

– Det vi da sier er at når vi lykkes blir folk høyrefolk, sukket han.

Dessuten, presiserte han, innebærer en slik forklaring at folk ikke vet sitt eget beste.

– Det er det forbudt å mene i framtida! Forbudt! At alle partiene får den oppslutningen de fortjener må være den sosialdemokratiske samfunnsanalysen, sa Kolberg.

Fattigdom

I foredraget trakk Kolberg lange linjer fra stiftelsen av partiet i 1887 og fram til i dag. Han poengterte at Arbeiderpartiet allerede den gangen aksepterte kapitalismen og markedet som grunnprinsipper for samfunnet.

– Men vi har sagt andre ting som vi må holde fast ved nå: Arbeidsfolk skal ha sin rettmessige del av verdiskapingen. Samfunnets velferdsordninger skal videreføres. Og vi aksepterer ikke fattigdom, sa Kolberg.

I dette huset i Arendal ble Arbeiderpartiet stiftet i 1887.

Han dro linjene videre til fattigdomsdebatten og debatten om arbeidslinja, som har vært en av de heteste debattene i Norge det siste året.

– Arbeidslinja har mye bra ved seg. Men det framtidige sosialdemokratiet må ydmykt forstå hvor vanskelig det er for ungdom og andre når de detter utenfor i et profesjonelt samfunn, som det norske har blitt. Arbeidslinja skal ikke være en linje inn i fattigdom. Det skal være en støtte for de menneskene som har det vanskelig. Punktum finale, understreket Ap-politikeren.

På spørsmål fra salen om hvordan han så på de voksende matkøene og økende barnefattigdommen svarte Kolberg at det var pinlig.

– Det er sikkert mange grunner til at det har blitt sånn. Men det er pinlig, svarte Kolberg.

Rødgrønn samling

Partiveteranen er kjent som hovedarkitekten bak den rødgrønne flertallsregjeringen i 2005. I mange år var det helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å inngå et formalisert samarbeid med SV, noe Kolberg fikk snudd.

Nå tar Kolberg igjen til orde for samling på venstresida. Og denne gangen er det ikke bare SV han vil ha med på laget. Han ber nå Arbeiderpartiet også åpne døra for MDG og Rødt. Bakgrunnen er den samlede venstresidas rekordgode valgresultat i 2021, der de fikk 100 mandater på Stortinget. Likevel er det en mindretallsregjering som styrer landet.

– Det tillegger ikke meg her og nå å si når eller hvordan det skal skje. Men jeg sier: Det må komme. Og det haster ganske mye. Det haster for venstresidas legitimitet og autoritet, i dag og for framtida. Vi må vise at vi kan forvalte det mandatet vi fikk av velgerne ved valget, sa Kolberg.

Han har tidligere tatt til orde for at Arbeiderpartiet skal invitere MDG med på laget. Men at Kolberg nå ber partiet sitt åpne døra for Rødt er nytt.

– SV er et sosialdemokratisk parti. De liker ikke alltid å høre det, men de er det. Rødt er også langt på vei det. De driver fortsatt og skaper uklarhet om sitt forhold til markedet. Derfor er det nødvendig for alle sosialdemokrater å ha et tvisyn i forhold til Rødt. Ulikt syn i utenrikspolitikken mener jeg ganske lett kan la seg ordne, sa Kolberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: