Politikk

Skeptiske Ap-politikere i nord gir grønt lys til landstrøm til Melkøya

Han har tidligere advart mot at elektrifisering av Melkøya kan gi strømprissjokk til folk og bedrifter i nord. I dag gir Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tommel opp til regjeringens planer om elektrifisering.

– For meg, for landsdelen, for Finnmark og for Troms og Tromsø er dette godt nytt.

Det sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til Dagsavisen.

Wilhelmsen er en av mange Ap-politikere i Nord-Norge som har vært skeptiske til Equinors planer om å kutte ut gassturbinene på Melkøya til fordel for strøm fra land. Melkøya kan legge beslag på like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag, og konsekvensen kunne blitt skyhøye strømpriser for folk og bedrifter, noe som også ville parkert nye industrisatsinger i nord.

Mens det er opprør i Senterpartiet mot regjeringens planer om elektrifisering av Melkøya vender nå altså Wilhelmsen og andre tidligere skeptiske Ap-politikere i Nord tommel opp til prosjektet. Det skjer etter dagens pressekonferanse, der regjeringen lover omfattende nett- og kraftutbygging for å sikre landsdelen nok strøm når stikkontakten på Melkøya plugges i en gang etter 2030.

– Både finansministeren og statsministeren sa at om vi ikke er à jour med kraftutbyggingen i 2030 vil vi videreføre gassturbinene som driver Melkøya. Det betyr to viktige ting: Strømprisene i nord vil ikke gå opp for beboere og innbyggere. Og det sikrer fortsatt industriutvikling i landsdelen, sier Wilhelmsen.

I likhet med regjeringen legger han vekt på det sikkerhetspolitiske argumentet.

– Industri i nord, enten det er i Tromsø eller Øst-Finnmark er viktig i den geopolitiske situasjonen. For at vi skal kunne ha ordentlig beredskap i nord sier både forsvarskommisjonen, regjeringen og Stortinget at vi må sikre bosetting i nord. For å gjøre det må vi ha industri, og for å ha industri trenger vi kraft, sier Wilhelmsen.

– Prosessen må bli ordentlig

Også fylkesleder i Troms og stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug har vært skeptisk, men er fornøyd med dagens avgjørelse, der det altså skal bygges ut ny kraft før elektrifiseringen setter i gang, tidligst i 2030.

– Vi har vært tydelige på at elektrifisering av Melkøya ikke kan skje for det er produsert tilstrekkelig kraft, som gjør at alle de næringsplanene som står på vent ikke må vente lengre. I dag syntes jeg regjeringa leverer ganske godt, faktisk. Det blir nye kabler og linjer som er sårt tiltrengt, og det blir ny fornybar kraftproduksjon som tilsvarer minst like mye som den forbruksøkningen elektrifisering Hammerfest krever, sier han.

Selv om regjeringen varsler ekstra midler til NVE for å sette fart på konsesjonsbehandling av nye vindkraftprosjekter i nord skal nye prosjekter likevel konsesjonsbehandles. Regjeringen har derfor lagt inn et forbehold om at løftet om like mye ny, grønn energi i nord som Melkøya vil legge beslag på beror på nettopp konsesjonsbehandlingene.

Foshaug føler seg likevel trygg på at krafta vil være på plass innen strømmen til Melkøya plugges i.

– Ja, det stoler jeg på. Men det er viktig at prosessen blir ordentlig, og at man tar med både fiskeri, reindrift og andre for å få til dette uten å gjøre skader på andre næringer. Det vil være krevende, og man må se på avbøtende tiltak. Det vil kreve dyktighet og kløkt, men jeg er sikker på at vi får det til, sier han.

Sametinget raser

Sametingspresident Silje Karine Muotka er også svært oppgitt over avgjørelsen. Hun reagerer særlig på mangel på dialog og prosesser med samiske interesser, samme år som Sannhetskommisjonens rapport ble lagt fram og 700 dager siden Fosen-dommen ble avsagt i høyesterett.

Hun kaller beslutningen «rystende».

– Dette er en fremgangsmåte som er veldig oppsiktsvekkende. Både Støre og Aasland har understreket at vi skal ha tett og god dialog om sånne saker. Men vi har ikke hatt noe kontakt med politisk ledelse om disse sakene før de offentliggjorde beslutningen i media. De har helt sett bort fra all dialog de er lovforpliktet til å ha, sukker Muotka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka kaller regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya for «rystende».

Hun mener kraft- og nettutbyggingene vil komme i konflikt med samisk kultur og næringsvirksomhet.

– Dette kommer samtidig som økt militarisering og militær tilstedeværelse. Det er mange forhold som griper inn. Dette er rett og slett ingen gladnyhet, tvert imot, sier sametingspresidenten.

Hun har ingen tro på at samene kan bruke Fosen-dommen som et våpen til å få stanset kraft- og nettutbygging i beiteområder for rein i Finnmark.

– På Fosen pågår det fortsatt menneskerettighetsbrudd. Det er helt oppsiktsvekkende. Det er snart 700 dager siden dommen, og regjeringen har ikke gjort noe som helst, sier Muotka.

Nyeste fra Dagsavisen.no: