Politikk

– Mange husker ikke 22. juli

Flere og flere av ungdomspolitikerne i AUF er for unge til å huske terrorangrepet i 2011. Arbeidet med å bære arven videre etter terroren har endret karakter.

Tolv år etter terrorangrepet står AUF snart uten ungdomspolitikere som opplevde Utøya. Fokuset på å lære den yngre generasjonen om hva som skjedde blir viktigere og viktigere.

– Vi er på vei mot et tydelig tidsskille i AUF.

Det sier Fabian Wahl Sandvold (22), som er leder 22. juli-utvalget i AUF. Utvalget har ansvaret for å sørge for at arven etter terroren videreføres og ikke blir glemt.

Nå som flere ungdomspolitikere er for unge til å huske terroren endrer arbeidet med denne arven karakter.

Må ha opplæring om 22. juli

Sandvold bestemte seg for å bli med i AUF etter 22. juli 2011. De siste årene har han jobbet med hvordan organisasjonen skal sikre at neste generasjon forstår konsekvensene av terrorangrepet.

– Flere og flere av de som er med i organisasjonen, også de med tillitsverv, husker ikke terroren. Det er en organisatorisk og politisk utfordring for oss i AUF, sier han.

Han understreker at god skolering i 22. juli for nåværende og kommende ungdomspolitikere i AUF er avgjørende for organisasjonen.

Hvordan skal dere sørge for at kommende generasjoner i AUF kan bære denne arven videre?

– Vi har stadig vekk møter og panelsamtaler med 22. juli som tematikk. Ofte kobler vi dette opp mot høyreekstremisme og hvordan partiet skal møte disse utfordringene.

Gjennom sommerleirer, årsmøter og politiske arrangementer jobber AUF med å lære kommende generasjoner om hva som skjedde.

– Tidligere AUF-leder Ina Libak har ofte sagt at politikken var viktig før, men etter 22. juli ble det livsviktig. Det er en dyrebar erfaring AUF som organisasjon og ungdomsbevegelse må huske på og bære videre. Kamp for frihet, likhet og solidaritet koster, sier Sandvold.

AUFere under AUFs sommerleir på Utøya i 2022. Snart er det få igjen i ungdomspartiet som husker terrorangrepet i 2011.

Er ikke redde

AUF jobber som alltid med å rekruttere unge engasjerte politikerspirer til organisasjonen.

– Hvordan forholder den yngre generasjonen seg til 22. juli? Er de redde for at noe lignende kan skje igjen?

– Jeg opplever ikke at de vi har pratet med er redde. De fleste er nysgjerrige, og vil lære mer om hva som skjedde, forteller Sandvold.

Han opplever at sikkerheten rundt AUFs arrangementer er mer enn god nok, og at medlemmene i organisasjonen føler seg trygge. Det de yngre politikerne bryr seg mest om er hvordan de skal sette ord på hendelser de selv ikke husker.

– Vi har stadig vekk møter og panelsamtaler med 22. juli som tematikk. Ofte kobler vi dette opp mot høyreekstremisme og hvordan partiet skal møte disse utfordringene, sier Sandvold.

AUF arrangerer ofte panelsamtaler hvor man diskuterer 22. juli. Dette er en del av arbeidet med å bære arven etter terrorangrepet videre i organisasjonen.

Henger sammen

Sandvold nevner flere ganger 22. juli sammen med moskeangrepet i Bærum 10. august 2019 og terroren under Pride 25. juni i fjor. Han mener kampen mot ekstremisme og rasisme stadig aktualiseres av nye tilfeller.

– Det er viktig at vi klarer å sette terroren i 2011 i perspektiv med andre hendelser. Når vi lærer om 22. juli må vi se det store bildet av konsekvensene alle former for ekstremisme bringer med seg, forteller han.

Arbeidet med å ha eierskap til og minnes 22. juli i AUF er også en del av arbeidet med å sikre at verdiene organisasjonen står for vinner fram, ifølge Sandvold.

– Man glemmer ofte at terror fører med seg en frykt for å uttale seg offentlig, vise sin identitet, religion eller legning. Kunnskap om terroren i 2011 er ikke bare viktig for oss som organisasjon, men for demokratiet som helhet, sier han.

Et tomrom det er vanskelig å fylle

Utover de 69 som ble drept på Utøya var det også flere som falt fra organisasjonen og politikken etter terroren.

– Angrepet førte til et enormt tap av kompetanse, og har skapt et tomrom det har vært vanskelig å fylle, forklarer Sandvold.

Tolv år senere har flere av politikerne som var på Utøya lederstillinger i Arbeiderpartiet.

– Det at vi har fått Jan Christian Vestre og Tonje Brenna som opplevde Utøya inn i regjeringen har vært en stor milepæl for Arbeiderpartiet, sier Sandvold.

Nyeste fra Dagsavisen.no: