Politikk

Høyresida kan ta kontroll over halve Norge

Dersom prognosene slår til vil halvparten av alle nordmenn bo i en høyrestyrt kommune etter valget til høsten. Nå krever Rødt lovendringer for å hindre at kommersielle selskaper skal ta enda større kontroll over velferden i Norge.

Tirsdag morgen åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes partiets avsluttende pressekonferanse før sommeren.

For anledningen har partiet laget en rapport som tar for seg kommersielle private velferdstilbyderes, det Rødt kaller velferdsprofitører, status i Kommune-Norge. Rapporten viser blant annet at:

  • Halvparten av alle nordmenn vil bo i en kommune styrt av høyresida etter valget, hvis prognosene slår til.
  • 9 av de 15 største kommunene og byene ligger an til å få borgerlig styre.
  • Antallet kommuner med borgerlig flertall ligger an til å øke fra 46 til 111, en økning på 141 prosent.

– Rapporten viser at vår felles velferd er under press. Og at vi risikerer et privatiseringsskred etter valget hvis Høyre vinner makta, som det ligger an til, i kommuner landet rundt, sier Moxnes til Dagsavisen.

– Null og niks verdt

Moxnes og Rødt har lenge gjort en hovedsak ut av å kjempe mot kommersielle selskaper i velferden, som barnehager, eldreomsorg og barnevern.

– Høyre har jo varslet fra øverste hold ved Erna Solberg at de vil sette bestemor på anbud. Dette er alvor, både for brukerne av tjenestene og for de ansatte som vil få dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Og på sikt er jeg dypt bekymret for skatteviljen når folk ser at deres skattepenger ender opp i andres milliardformuer, sier Moxnes.

I en tale til Høyres landsstyre tidligere i juni sa partileder Erna Solberg at Høyre vil stille strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos private aktører som skal bidra til det offentlige velferdstilbudet. Hun tok til orde for at det etableres en norm for lønns- og arbeidsvilkår, og sa til NTB at det for eksempel kan være at ansatte i privat sektor skal ha like vilkår som deres kolleger i offentlig sektor.

Det kjøper ikke Moxnes.

– Den garantien kan ikke Erna Solberg gi. I det øyeblikket Høyre setter et sykehjem ut på anbud og et kommersielt selskap vinner anbudet, så havner de ansatte på en annen tariffavtale. Og den tariffavtalen har ingen politikere noen makt over.

– Man kan vel stille krav i anbudet om at alle skal beholde lønna si?

– Det vil i så fall bare gjelde ut tariffperioden. Så er det slutt. Denne garantien er null og niks verdt.

Da Dagsavisen intervjuet Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen om det samme forrige uke insisterte hun på at en slik løsning er mulig.

– Det er fullt mulig for kommunene og staten å ta i bruk flere private kommersielle og ideelle aktører i dag, og samtidig stille strenge krav til lønn- og arbeidsvilkår. Det mener vi det er handlingsrom for, sa hun, og la til:

– Jeg blir litt oppgitt over at venstresiden og fagbevegelsen hele tiden framstiller det som at private, kommersielle og ideelle aktører undergraver de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke belegg for å si at overskuddet til de private bedriftene oppstår som følge av lave lønns- og arbeidsvilkår eller ved å undergrave kvalitet.

Krever grep

Nå tar Rødt til orde for at man på Stortinget skal ta grep for å hjelpe lokale folkevalgte som vil hindre at kommersielle aktører vinner anbud på bekostning av ideelle aktører.

Avkommersialiseringsutvalget, som ble satt ned i fjor, skulle i utgangspunktet levere et forslag for hvordan dette skulle løses nå i juni. Men etter mye intern stridighet og et lederskifte ser det ikke ut til at de vil klare å lande et slikt forslag før sommeren.

– Regjeringa må snarest mulig få på plass en definisjon av de ideelle aktørene. Som er private, men som ikke driver for profitt, som Bymisjonen eller Tyrilistiftelsen. De ønsker vi jo. Hvis det er demokratisk flertall i en kommune for å prioritere offentlige og ideelle aktører innen velferden må de få lov til det. Der har vi tidligere støtt på litt trøbbel, og noen hevder det ikke er lov til å prioritere ideelle framfor kommersielle. Det er noe Stortinget kan sørge for, sier Moxnes.

– Vil du egentlig forby kommunene å bruke private kommersielle tilbydere?

– Vi jobber på Stortinget for å få gjennomslag for profittfri velferd for å sikre at skattepengene går til velferd, ikke profitt. I påvente av Avkommersialiseringsutvalget, vil vi gi kommunene større rom til å styrke den ikke-kommersielle velferden. Det haster. Hver dag tappes store summer ut av velferden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: