Politikk

Ap vil utfordre EU for å få ned strømprisen

Næringsminister Jan Christian Vestre har ledet redaksjonskomiteen som skal lande en strøm-kompromiss på Aps landsmøtet. Nå er planen klar.

– Vi åpner for å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å se på mulige tiltak. Og ser vi at om det er tiltak som kan gjennomføres uten at det går utover forsyningssikkerheten, så sender landsmøtet et klart signal til regjeringen om at da må det gjøres, sier næringsminister og påtroppende nestleder i Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre til Dagsavisen.

Hvordan Arbeiderpartiet skal løse kraftkrisa og de skyhøye strømprisene har vært et av de største konflikttemaene på partiets landsmøte. Gjennom det siste døgnet har en redaksjonskomite ledet av Vestre forsøkt å lande et kompromiss.

Fredag formiddag forteller Vestre at kompromisset er klart.

– Vi er blitt enige om en offensiv politikk på energiområdet. Vi slår fast at ren og rimelig fornybar energi, som har vært et konkurransefortrinn for norsk næringsliv og folk i Norge fremdeles skal være det. Vi slår fast at strømprisene skal ned. Og vi slår fast at strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre.

Tidenes største utbygging

– Vi skal gjennomføre tidenes største utbygging av ny fornybar energi i et tempo vi aldri har sett før. Og gjennom å sikre Norge vedvarende høye kraftoverskudd vil det bidra til å dempe prissmitten fra Europa, sier Vestre.

Et viktig krav, blant annet fra tidligere nestleder Trond Giske har vært å sikre politisk kontroll over den norske krafta. Det mener Vestre blir svart ut.

– Det andre er at vi skal ha sterk, politisk, demokratisk kontroll over våre felles energiressurser og over kraftpolitikken vår. Det handler om eierskap, reguleringer og at det er vi i Norge, folket, som bestemmer hva som skal bygges, hvor det skal bygges og hvilke avtaler vi skal inngå. Vi skal ivareta norske interesser, sier Vestre.

Vestre kommer for øvrig til å bli valgt som ny nestleder i Ap seinere i dag.

– Det tredje er at vi skal gjennomføre en storstilt satsing på energieffektivisering. Det vil bidra også til at vi får en bedre kraftbalanse, samtidig som det også har gode klima og miljøeffekter, sier Vestre.

I uttalelsen presiserer komiteen at de vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen til å vurdere tiltak som kan begrense prissmitten fra Europa.

Strømprisene

Uttalelsen fra redaksjonskomiteen åpner også for nye energityper, som for eksempel kjernekraft.

Han sier komiteen også har diskutert tiltak for å få ned strømprisene på kort sikt.

– Vi har i Norge den mest omfattende strømstøtteordningen i Europa. Vi har tatt politisk grep gjennom å dra inn et betydelig større tall fra kraftselskapene som vi delvis betaler ut igjen til det norske folk og delvis investerer i vår felles velferd. Vi har tatt strukturelle grep ved å lage et fastprismarked for bedriftene, der de små og mellomstore tidligere ikke hadde det tilbudet, sier Vestre.

Vestre viser til et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på løsninger for å få ned strømprisene, som skal lever sine forslag til høsten.

De slår også fast at elektrifisering av sokkelen i hovedsak skal skje ved hjelp av havvind og ikke fortrenge landbasert industris strømbehov.

Vil utfordre EU

Til Dagsavisen sier Vestre at elektrifisering var punktet det var vanskeligst å komme i mål på.

– Basert på de innkomne forslagene så var elektrifisering vanskelig. Helt opplagt. Vi har diskutert atomkraft ganske mye. Og selvfølgelig også vurdert ganske nøye hvordan vi skal svare ut behovet for lavere strømpriser, og at vi skal ha lavere strømpriser enn Europa, sier Vestre.

Også kraftutveksling og forholdet til EU har vært vrient å lande.


Nyeste fra Dagsavisen.no: