Politikk

Brenna enig med Helga Pedersen: – Krise

Påtroppende nestleder i Ap Tonje Brenna er enig i Helga Pedersens diagnose av problemene i Arbeiderpartiet. – «Ørnen» må skjerpe seg, sier hun.

– Det er krise når vi har så dårlige målinger over tid, sier kunnskapsminister og påtroppende nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna til Dagsavisen.

I sin 1. mai tale mandag ba tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen partiet om å erkjenne at partiet er i krise.

– Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg; at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg. Det er tid for selvransakelse, formante Pedersen, som dagen før hadde trukket seg som partisekretærkandidat på landsmøtet, blant annet etter en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre selv ville ikke gå med på at partiet er i krise.

– Nei, men det er en krise for mange folk der ute som opplever at økonomien nå er tøff, at ikke lønna strekker til, at rentene går opp. Det er dem vi er på jobb for, sa han på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Fornyelse

Men Brenna tør altså å bruke krise-ordet. På spørsmål om hva hun mener om Pedersens resonnement om at Arbeiderpartiet må klare å se seg selv i speilet svarer hun:

– Jeg tror ønsket om fornyelse og det at Jan Christian og jeg er foreslått som nye nestledere er et uttrykk for det samme. Det er en erkjennelse som har nådd valgkomiteen, og det er en erkjennelse blant fylkespartiledere, sentralstyret, ja alle egentlig, at vi må levere bedre enn det vi gjør. Det er en veldig tydelig tilbakemelding fra velgerne når vi gjør det så dårlig på målingene over tid. Dette er ikke godt nok, sier Brenna.

Samtidig presiserer hun at hun mener ordet krise er i ferd med å bli litt utvannet.

– Hvis alt er krise, så blir ingenting krise. Men at det er for dårlig er det ingen tvil om. Først og fremst er det et problem for folk i Norge, som ender opp med å få et svakere Arbeiderparti som ikke kan bidra med de viktige politiske løsningene som vi egentlig sitter på og som folk har behov for, sier Brenna, og legger til:

– Krisa for Arbeiderpartiet handler ikke bare om målinger. Den handler om at vi mister innflytelse og politisk makt. Krisa er for folk i Norge som får dårligere politiske løsninger.

Ny nestleder

– Hva forteller det oss at velgerne rømmer fra «ørnen blant norske partier» midt i krisetider? Er det ikke nettopp som styringsparti Arbeiderpartiet skal komme til sin rett?

– Det forteller oss at «ørnen» må skjerpe seg. Det er aldri velgerne det er noe galt med. At de har store forventninger til oss er bra, men så må vi gjøre det bedre. Det handler om en kombinasjon av å klare å rette blikket mot politikk, det er det jeg oppfatter at folk vil at vi skal gjøre, og ha mindre fokus på personstridigheter og andre ting som bare er støy. Klarer vi det tror jeg vi utvider rommet for å vise fram gode løsninger, og være åpne og nysgjerrige for å finne nye løsninger. Fra Jonas og Trygve og Audun var på Hurdal til nå har verden forandret seg veldig mye. Det gjør at de politiske prioriteringene må endre seg.

Hun sier at hennes viktigste jobb som partiets nye nestleder blir å bidra med «arbeidslyst, entusiasme og engasjement» for de politiske løsningene til Arbeiderpartiet.

– Min generasjon har vokst opp i en verden der alt har gått stadig bedre. Vi har fått bedre råd og større muligheter. Teknologien har kommet for fullt inn i livene våre. Vi har fått flere demokratier i verden, Berlinmuren har falt og renta har vært lav. Nå føles det ikke helt sånn lengre. Det føles ut som om ting stopper opp og blir verre. Det er da man trenger politikk. Jeg tror ikke historien skriver seg selv, den blir det vi vil at den skal være, sier Brenna.

Arbeidslinja

Og nettopp på landsmøtet til Ap, som går av stabelen til helga, blir Brenna brynet på jobben for å finne nye politiske løsninger. Hun skal selv lede redaksjonskomiteen som skal lande kompromisser i sosiale spørsmål om blant annet arbeidslinja, fattigdom og arbeidsliv, som peker seg ut som særlige vanskelige saker på landsmøtet.

– Jeg er på «team arbeidslinja», sier Brenna.

Hun mener debatten i partiet, at det skal være en konflikt mellom å sikre syke folk på trygd en anstendig inntekt og å sørge for at det alltid skal lønne seg å jobbe ikke viser hele bredden i spørsmålet om arbeidslinja. Det bærende poenget, mener Brenna, er at vi må sørge for å få flere, særlig unge, inn i arbeidslivet slik at vi skal klare å finansiere framtidas velferd.

– Man må erkjenne at arbeidslinja består av flere ting. Den består av aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Den består av sikkerhetsnettet som tar vare på oss. Den består av at vi har organiserte forhold på arbeidsplassen. Det er mange ting som skal fungere sammen. Hvis man ikke erkjenner at det, sammen med å utvide arbeidsstokken, er nødvendig for at vi skal kunne gi ytelser til de som trenger det, så går ikke regnestykket opp, sier Brenna.

Hun er ikke redd for at et flertall på Aps landsmøte skal overkjøre ledelsen og stemme for mer forpliktende formuleringer om at trygdeytelsene må opp.

– Jeg tror alle er enige i at vi bør se på de laveste ytelsene og at noen av de kan være for lave. Ytelser er ganske teknisk sammensatt og komplisert. Å klare å få landsmøtet til å bli enige om noen bærende prinsipper og ambisjoner tror jeg skal gå okay, sier Brenna.




Mer fra Dagsavisen