Politikk

– Norge må gjøre mer for å svekke Putins krigsmaskineri

Rødt ba Stortinget utvide sanksjonslista mot russiske individer som knyttes til Putin. Det ønsker ikke flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen.

I slutten av februar foreslo Rødt å utvide sanksjonene mot Russland til å omfatte ytterligere over 4.600 personer. Tirsdag denne uka leverte utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling i saken til Stortinget. Flertallet i komiteen mener forslaget ikke bør vedtas.

Ønsket om å utvide sanksjonslista kommer fra opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyjs organisasjon Antikorrupsjonsfondet. Listen over privatpersoner som har tilknytning til president Vladimir Putin og krigen, ble publisert i april 2022, og har siden blitt oppdatert flere ganger. Organisasjonen mener disse navnene også bør stå på de internasjonale sanksjonslistene.

– Må stilles til ansvar

– Det Putins regime forsøker, er å få hele den russiske befolkningen medskyldig i krigen i Ukraina. Men det er ikke slik. Det er konkrete individer som står ham ganske nær som må få svi og må stilles til ansvar, sa aktivist Pavel Chuprunov i et intervju med Dagsavisen tidlig i mars.

Han mener at det er svært viktig å innføre sanksjoner mot disse individene for å bryte ned Putins krigspropaganda.

Forslaget til Rødt fikk støtte fra SV og Venstre.

– Rødt mener Norge må gjøre mer for å svekke Putins krigsmaskineri fra innsiden. Derfor har vi foreslått å ramme en større gruppe av de som gjør den russiske krigføringen i Ukraina mulig, med sanksjoner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen onsdag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og leder av antikrigsorganisasjonen Vesna Pavel Chuprunov

Ber regjeringa ta saken på alvor

Moxnes understreker at de russiske antikorrupsjonsaktivistene kjenner det russiske maktapparatet godt, og at de har tatt en stor personlig risiko ved å utarbeide listen over bidragsytere og medansvarlige for angrepskrigen mot Ukraina.

– Vi mener regjeringa bør ta dette innspillet på alvor og bidra til å utvide sanksjonslisten, sier han.

Da utenriks- og forsvarskomiteen skulle behandle forslaget, mottok de et brev fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun skriver at Norge er i dialog med EU om hvordan vi kan bidra til EUs listeføringer, men at Norge ikke har formelle kanaler der de kan fremme egne forslag til listeføringer.

– Ikke mulig

I dag har EU og Norge sanksjoner mot 1.386 personer og 171 organisasjoner som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Etter sanksjonsloven er det ikke mulig for regjeringen å listeføre personer på egen hånd. Loven gir kun hjemmel for å gjennomføre sanksjoner vedtatt i mellomstatlige organisasjoner, eller som ellers har bred internasjonal oppslutning, skriver utenriksministeren.

Huitfeldt understreker i brevet sitt at dialogen med EU er intensivert.

– Når utenriksministeren vedgår at Norge er i dialog med EU om hvem som skal inkluderes på EUs sanksjonslister, ser vi ingen god begrunnelse til å ikke ramme flere av bidragsyterne til Putin-regimets angrepskrig, slik Rødt har foreslått. Den gode nyheten er at denne dialogen betyr at døren er åpen for at vi kan få gjennomslag på et senere tidspunkt, sier Moxnes.

Saken skal etter planen debatteres og vedtas i Stortinget 7. juni i år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: