Politikk

Slår et slag for slappfisken

Mens resten av Høyres landsmøte er mest opptatt av å diskutere staut oppdrettslaks vil Oslo Høyres Anne Rygg helst snakke om den slappe torsken i Oslofjorden.

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Den slappe kysttorsken vil vi ha sprell levende igjen og full av futt! Og fjorden vil vi ha frisk og fin!

Det sier Oslo Høyres Anne Rygg til Dagsavisen.

Denne helgen er hun på Høyres landsmøte på Gardermoen. Der blir fisk et tema, men det er oppdrettslaksen som stjeler showet. Grunnrentebeskatningen av havbruk som regjeringen la fram i høst kan fort bli en viktig sak etter at en rekke fylkeslag har bedt partiledelsen si tydelig nei til regjeringens forslag.

Men det er ikke laksen som bekymrer Rygg. Politikeren, som bor i seilbåt i Oslofjorden, har valgt seg en annen fisk å kjempe for: Torsken i Oslofjorden.

– Jeg er opptatt av torsken i Oslofjorden. Nå er det for mye nitrogenutslipp fra kloakkanleggene særlig i ytre fjord. Vi må ha ned nitrogenutslippene både fra landbruket og fra kloakkanleggene på land, sier Rygg.

Torskelua

Før landsmøtet hadde Høyres fylkeslag i Oslo, Viken og Vestfold/Telemark gått sammen og lagd en uttalelse som krevde en skikkelig opprenskning av Oslofjorden. Selv om fjorden ser fin og ren ut har torsken dødd ut sakte, men sikkert, og Oslofjorden har lenge blitt omtalt som en nesten død fjord.

Men uttalelsen ble skutt ned av Høyres resolusjonskomité, som ikke ville ha den til behandling. Da tok Rygg på seg torskelua si og gikk opp på talerstolen for å snakke torskens sak.

– Tenk om det var du som fikk bæsj i hodet hele tiden. Det er noe dritt, sa hun fra talerstolen, mens hun imiterte en sliten Oslofjordtorsk.

Anne Haabeth Rygg (H).

– Vi hadde ønsket oss en egen uttalelse, og hadde en uttalelse sammen med flere fylker om det. Jeg skjønner at på et landsmøte er det mange som vil mene mye, og dette angår jo ikke absolutt alle, så jeg forstår jo resolusjonskomiteens valg, sier hun til Dagsavisen, og legger til:

– Vi har fått inn noen formuleringer. Det tenker jeg vi skal være fornøyde med, så skal vi jobbe knallhardt fremover for å få gjennom strenge krav til utslipp av nitrogen i Oslofjorden.

Torsk i valgkampen

Rygg mener helsa til Oslofjorden kommer til å bli en viktig sak framover, også i valgkampen til høsten.

– Jeg opplever at det er et kjempestort engasjement for å få fjorden frisk. Man kan tenke at det ikke er så mange bønder i Oslo og at det derfor ikke er så mye avrenning fra Oslo, men sannheten er at langs hele Glomma og langs hele Drammenselva ligger det mange jorder. Nitrogen fra disse jordene renner ned når det kommer regn om høsten. Dette renner ned elvene og havner i fjorden. Å få et strengere reglement for høstpløying og støtte til bøndene som taper inntekter er kjempeviktig, sier hun, og legger til:

– Det samme gjelder avløp. Nå er det rensing i indre Oslofjord, men ikke i ytre. Det må kommunene få på plass.

Hun presiserer at mye har skjedd. Fjorden er kanskje i ferd med å komme seg, viser de siste tallene. Og innerst i Oslofjorden er det tross alt renseanlegg for kloakk.

– Man har fått utslippene ned, men fortsatt renner det millioner av liter urenset kloakk rett ut i Oslofjorden hvert år, sier Rygg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: