Politikk

Lysbakken går av: Peker på SV som det «nye Arbeiderpartiet»

I sin siste tale som SV-leder siterte Audun Lysbakken Ap-legende Haakon Lie, og pekte på SV som Arbeiderpartiets arvtaker som det ledende velferdspartiet i Norge.

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Det er nok første gang Haakon Lie er sitert i en landsmøtetale i SV. I hvert fall i positiv forstand, humrer avtroppende SV-leder Audun Lysbakken.

I sin siste tale til SVs landsmøte før han går av siterte Lysbakken Arbeiderpartiets mangeårige partisekretær og partilegende på at Arbeiderpartiet alltid måtte gå til valg på en ny velferdsreform.

– Sånn var glansdagene til sosialdemokratiet. Steg for steg ble forskjellene bygget ned, velferden bygget opp og fellesskapets rolle i økonomien bygget ut, sa Lysbakken i talen.

Nå peker han i stedet på SV som partiet som har overtatt Aps rolle som det nye, store velferdsreformpartiet.

– Det er en observasjon jeg syntes det er viktig for landsmøtet å være stolt av. Det har i motsetning i sosialdemokratiets glansdager de siste 30 årene ikke vært mange store nye velferdsreformer i Norge. Men det har vært tre. Barnehagereformen har vært den viktigste, og nå er vi i gang med de to neste: SFO-reformen og tannhelsereformen, sier Lysbakken til Dagsavisen

Sosialisme på moten

– Det er interessant og viktig at alle de tre har det til felles at det er SV som har foreslått de, og det er SV som på ulike vis sørger for at de blir gjennomført. Det viser at vi har tatt på oss nettopp en viktig rolle som er å gjøre det Håkon Lie sa, komme med nye velferdsreformer og utvide velferdsstaten.

– Hva er din analyse av hvordan og når Arbeiderpartiet sluttet å være det viktigste reformpartiet i Norge?

– Poenget mitt var egentlig ikke å kritisere arbeiderpartiet, men å slå fast at de nye velferdsreformene har kommet fra oss. Det er jeg stolt over. Vi har gjennomført det i samarbeid med Arbeiderpartiet, og jeg ser at de er stolt av det, og det er bra, men det er en kjensgjerning at forslagene har kommet fra SV. Og jeg tror det sier noe om tiden vi har levd i, der sosialdemokratisk og sosialistisk politikk ikke har vært på moten. Jeg håper at den tiden vi nå går inn i blir en tid hvor partiene på venstresiden kappes om å være partiet som vil utvide velferdsstaten, sier Lysbakken til Dagsavisen.

I talen var han opptatt av å peke på at det finnes politiske løsninger på de mange problemene Norge står i nå.

– Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften og sikre levelige priser for folk og bedrifter. Vi trenger ikke akseptere at strømprisen må styres av den skyhøye europeiske gassprisen. Selvfølgelig er det mulig å dempe prisveksten på mat. Vi trenger ikke tillate at noen av landets rikeste familier blir stadig rikere på et dagligvaremarked med dårlig utvalg og skyhøye priser. Og selvfølgelig kan vi hindre at penger som skulle gått til barnehager, eldreomsorg eller barnevern ender opp hos milliardærer, utenlandske risikokapitalselskap og skatteparadis, sa Lysbakken

Takker rikinger

Lysbakken kom også med flere spark til norske rikinger, særlig de som har flyttet til Sveits for å slippe å betale norsk skatt.

– En gang var det norske borgerskapet de som var ivrigst etter å vise fram sin nasjonalfølelse. Den siste tiden har deler av den økonomiske eliten i stedet utviklet en stadig dypere fascinasjon for landet Sveits, sa Lysbakken.

Han mente det ikke er noe pent syn å se den enorme lobbykampanjen mektige næringer har kjørt mot det han kaller moderate skatteøkninger i en tid med økende matkøer og der de rikere blir stadig rikere.

– Jeg vil forresten gjerne få sende en liten avskjedshilsen til Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener. Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri! sa Lysbakken til stor latter fra salen.

Lysbakken brukte også mye tid på både arbeidsliv, klima og miljø. Han angrep arbeidslinja, som han mener fører til fattigdom blant folk som ikke kan jobbe, og han utrykte frustrasjon over at klimagassutslippene fortsatt ikke går ned raskt nok

– Hva gjør at det fortsatt er for få som tenker det er nødvendig nok? Desinformasjon, spredd av alt fra store oljeselskap til sære konspirasjonsteoretikere gjennom flere tiår er en del av grunnen. Men jeg tror noe annet er vel så viktig: de såkalte styringspartiene viser at de ikke tar trusselen på alvor. Når de forsikrer at vi både kan leite etter mer olje og løse klimakrisen samtidig er det jo behagelig å tro på det, sa Lysbakken.

– Derfor er dette en slags siste hilsen til Jonas og Erna. Slutt å tvinge hverandre til å fornekte virkeligheten. Kom ut med en enighet om at de letelisensene som nå er delt ut blir de siste. Det er bare de som går foran nå som kommer til å bli sett på som ansvarlige styringspartier om ti år. Dere må sette dere ned og slippe hverandre fri, sa Lysbakken.

Nato-spørsmålet

Den største politiske saken på dette landsmøtet, ved siden av lederskiftet og nestledervalget er spørsmålet om hvorvidt SV fortsatt skal være et parti som ønsker å melde Norge ut av Nato eller ikke. SV ble stiftet som et nei til Nato-parti, og mange i partiet har meldt seg inn nettopp på grunn av det.

Lysbakken brukte lang tid på nettopp dette spørsmålet. Han viste til at når Sverige og Finland er på vei inn i Nato forsvinner SVs alternativ til Nato, nemlig en nordisk forsvarsallianse. Lysbakken er blant dem som ønsker at Norge skal forbli i Nato.

– Vi har fordomsfritt og åpent diskutert sikkerhetspolitikken vår det siste året. Norge trenger nytenkning, i en situasjon hvor tre grunnleggende endringer skjer på en gang: Et aggressivt Russland går til krig, USA blir et stadig mer polarisert og ustabilt land og Sverige og Finland er på vei inn i Nato, sa SV-lederen.

Samtidig understreket han at SV fortsatt står ved sin Nato-kritikk, og at det finnes gode argumenter for norsk utmeldelse.

– Vårt mål bør derfor være det samme som før: en norsk, nordisk og europeisk sikkerhetsordning som ikke er avhengig av USA. Med økende tvilen rundt framtiden for de amerikanske sikkerhetsgarantiene har det målet fått mer tyngde, ikke mindre. Neste år kan Trump eller DeSantis sitte i det hvite hus. Nato-kritikken og våre mål består. Men en norsk utmelding er ikke lenger den beste planen for å få det til, sa Lysbakken.

– På kort sikt fordi Norge ikke har et nasjonalt forsvar som er forberedt på å stå alene. Det ville heller ikke være riktig når Ukraina er i krig og det trengs en samlet europeisk front mot Putin. Men også på lengre sikt. Når Sverige og Finland går inn i Nato forsvinner alternativet om en nordisk allianse på utsiden, la han til.

Lysbakken sier til Dagsavisen at det både var fint og vemodig å holde sin siste tale som SV-leder. Den nye ledelsen skal formelt velges lørdag, og Kirsti Bergstø kommer til å ta over som ny partileder.

– Det var spesielt, det skal jeg innrømme. Men jeg tenkte også at dette øyeblikket skal jeg ta vare på. Fordi det er det siste. Men det var mange følelser. Det er spesielt å bli tatt imot av salen på den måten, sier Lysbakken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: