Politikk

Ernas oppgjør med Giske: – Gikk fra vondt til verre

I sin nye bok tar Høyre-leder Erna Solberg et oppgjør med hvordan venstresida har drevet for aktiv eierskapspolitikk, og angriper tidligere næringsminister Trond Giske for å ha blandet seg for mye i børsnoterte selskapers avgjørelser.

I boka «Veien videre», som kommer ut torsdag, bruker Solberg flere sider på å beskrive sitt syn på hvordan den norske staten skal utøve sitt eierskap av selskaper. Hun viser blant annet fram en skepsis til å drive et for aktivt eierskap, og ber politikerne «holde fingrene fra fatet».

«Jevnlig legger regjeringer frem såkalte eierskapsmeldinger for Stortinget. Her beskrives de flotteste prinsipper for hvor profesjonell staten skal være som eier. Men så kommer hverdagen. Fristelsene blir for store. Og man skal jo ha en aktiv næringspolitikk» skriver Solberg.

Hun beskriver hvordan børsdirektør Bendte Landsnes i 2006 uttalte at statlig innblanding i selskapene hadde ført til at utenlandske investorer hadde satt en statsrabatt på å investere i norske selskaper, fordi det ble mer kostbart for norske bedrifter å finansiere sine investeringer i markedet på grunn av Stoltenberg-regjeringens innblanding i driften til børsnoterte selskaper.

«Siden gikk det fra vondt til verre da Trond Giske ble næringsminister og skulle utplassere sine egne folk rundt omkring» skriver Høyre-lederen.

Dagsavisen har bedt Trond Giske kommentere Solbergs uttalelser, men fikk ikke svar onsdag.

Glemte maktfordelingsprinsippet

Solberg refser også Stortinget for å blande seg alt for mye inn i selskapenes og regjeringens anliggende.

«I en periode var det knapt nok noen grenser for hvilke saker og selskaper kontroll- og konstitusjonskomitéen skulle granske, bare staten hadde en eller annen eienandel. Glemt var prinsippet om at det er styrene som styrer selskapene og at Stortinget skal forholde seg til statsråden. Glemt var aksjelovens krav om likebehandling av aksjonærer; komiteen forlangte bedriftsinterne dokumenter utlevert. Glemt var også selve maktfordelingsprinsippet», skriver Solberg.

Hun trekker særlig fram Vimpelcom-saken, der det russiske teleselskapet som var deleid av Telenor, ble mistenkt for grov korrupsjon. Der, forteller Solberg, gikk det så langt at kontroll- og konstitusjonskomitéens leder ble kalt inn av Riksadvokaten med klar beskjed om å ligge unna.

«Noen spør hvem som skal redde kapitalismen fra kapitalistene. Av og til er det også grunn til å spørre hvem det er som skal redde det statlige eierskapet fra venstresiden» poengterer Høyre-lederen.

Mer statlig eierskap?

Samtidig som hun refser venstresiden for å ha tatt et for aktivt eierskap i de statseide, børsnoterte bedriftene åpner hun samtidig opp for at staten skal eie mer på Oslo børs enn i dag. Begrunnelsen for det er den sikkerhetspolitiske situasjonen, der stadig mer uforutsigbare og autoritære regimer som Russland og Kina bruker handel som våpen og bedriver omfattende industrispionasje.

«For min del innebærer dette at jeg er villig til å vurdere statlig eierskap i flere tilfeller enn det jeg var før, men det gjør det ikke mindre viktig å finne den riktige balansen. Det norske statlige eierskapet er allerede omfattende og kan ikke ta over den rollen som private eiere skal ha uten at resultatet blir mindre verdiskaping og mindre velferd for alle» skriver Høyre-lederen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: