Politikk

Delt innstilling om ny SV-nestleder

Valgkomitéen i SV er splittet i synet på hvem som bør bli ny nestleder i partiet når Kirsti Bergstø blir leder: Lars Haltbrekken eller Marian Hussein?

Denne saken ble først publisert 1. februar. Hvem som blir nestleder i SV avgjøres klokken 17.00 lørdag 18. mars.

Kirsti Bergstø skal bli ny SV-leder når Audun Lysbakken går av ved landsmøtet i mars. Da trenger partiet en ny nestleder, og onsdag leverte valgkomitéen i partiet sin innstilling:

  • Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på tre foreslår Marian Hussein som ny nestleder.
  • Komitéen er enstemmig enige om at Kirsti Bergstø bør bli ny partileder og at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes får fortsette.

– Vi har hatt mange gode kandidater til å bli nestleder. Vi står igjen med to svært gode kandidater, som begge vil kunne gjøre en utmerket jobb som nestleder for SV, sier leder i valgkomitéen Pål Julius Skogholt i en pressemelding.

Delt innstilling

Både Hussein og Haltbrekken sier til Dagsavisen at de er glade for innstillingen. Begge de to sitter på Stortinget i dag i hhv. helse- og omsorgskomiteen og energi- og miljøkomitéen.

Haltbrekken er valgt inn fra Sør-Trøndelag og Hussein er valgt inn fra Oslo.

– Grunnen til at jeg har sagt ja til dette er fordi jeg har fått støtte fra grasrota, og blitt spurt av veldig mange av de nye folka i SV som kanskje aldri har følt seg representert av et politisk parti. Mitt motto er at hvis vi faktisk mener at det er for lite deltakelse i politikken fra folk i Groruddalen kan ikke de få av oss som faktisk er med si nei. Hvis man skal si nei må det være en god grunn til det, og for meg fantes det ingen god grunn til å si nei. Derfor sier jeg ja, sier Hussein.

– For mange mennesker opplever at politikken skjer langt fra deres hverdag. Som helsepersonell, som bare får høre at de skal effektiviseres mer. Eller folk fra Groruddalen, som bare opplever at de blir problematisert. Jeg vil vise at det finnes noen av oss i politikken, og at den avmakta de føler på har en løsning: Å engasjere seg i politikken for å forandre Norge, legger hun til.

Marian Hussein er ønsket som nestleder av mindretallet i SVs valgkomité. Landsmøtet i mars avgjør lederkabalen. 
Foto: Javad M.Parsa / NTB

Haltbrekken peker på sitt mangeårige engasjement for klima og miljø, blant annet som mangeårig leder av Naturvernforbundet.

– Jeg vil bli nestleder i SV jeg tror at jeg har en del å bidra med basert på min erfaring fra miljøbevegelsen. Jeg har et nærmere 30 års langt engasjement fra miljøkampen med meg, og jeg vil være med å videreutvikle SV som Norges desidert viktigste miljøparti. Vi evner å kombinere kampen mot de økende forskjellene med kampen mot de største miljøutfordringene som tap av natur eller klimakrisa, sier Haltbrekken.

Nato-spørsmålet

Et helt sentralt spørsmål som SV vil ta stilling til på sitt landsmøte til våren er SVs syn på norsk Nato-medlemskap. SV ble grunnlagt som et nei til Nato-parti, men etter Russlands invasjon av Ukraina og Sverige og Finlands søknader om å bli Nato-medlemmer har debatten blusset opp igjen i partiet.

– Bør Norge fortsatt være medlem i Nato?

– Jeg og mange andre som bor i Norge i dag har flyktet fra krig, og vi ønsker sanksjoner mot de som har ført til at mange av oss har opplevd krig. For meg er ikke dette et spørsmål om enten/eller, det er mange nyanser. Nato har vært veldig gode på å beskytte sine meldemsland, men de har hatt en problematisk rolle, blant annet i Afghanistan og Irak. Vi kan ikke være et parti som bare gir Nato mye ære, Nato har også mange problematiske sider vi må snakke om. Også hva gjelder atomvåpenstrategi, sier Hussein.

– Ja, det bør vi. Samtidig er det ingen tvil om at kritikken vi har hatt mot Nato, særlig utenlandsoperasjonene, har vært og er helt riktig. SV vil fortsatt være en kritisk røst mot Nato, men det er ikke riktig å melde Norge ut av Nato nå, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i SV stadfestar at det har vore fleire møte i det siste med kraftbransjen, som ønskjer å få SV med på laget for å endre skattepakken som regjeringa har foreslått i statsbudsjettet
Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

På spørsmål om politiske hjertesaker peker begge kandidatene på SVs kjernesaker: Kampen for å få ned forskjellene og for å løse klima- og naturkrisa.

– Det er ingen tvil om at det er miljøsaken som har engasjert meg mest. Det var veldig naturlig for meg å si ja til å stille til valg for SV i 2016 da jeg ble spurt om det. SV er partiet som har stått meg nærmest i alle år siden jeg stemte for første gang i 1989. Grunnen til det er at SV nettopp er et parti som er opptatt av de to virkelig store utfordringene vi står i, nemlig klimakrisa og kampen mot de økende forskjellene, sier Haltbrekken.

– For meg er kampen mot forskjeller og klima- og miljøkrisa de viktigste kampene vi må vinne. Vi kan ikke leve i et samfunn hvor de rike drar ifra, verken i Norge eller i andre land. Det samme gjelder klima- og miljøkrisa. Vi må se på den kampen som en felles kamp der Norge er en del av et fellesskap. Vi må være vårt asvar bevisst, og vise solidaritet med landene som allerede har begynt å betale den høye prisen for klimaendringene, som vi som oljenasjon har vært med på å påvirke, sier Hussein.

– Jeg er opptatt av å vise solidaritet med de som står i frontlinjen i vår velferdsstat, men også til mennesker på flukt. Det er viktige saker for meg, legger hun til.

Flere kandidater

– Kan det sitte tre menn og en kvinne i lederkvartetten i det feministiske partiet SV? (Kirsti Bergstø som leder, Audun Herning som partisekretær, Torgeir Knag Fylkesnes og eventuelt Lars Haltbrekken som nestledere).

– Det vil være tre menn og to kvinner i ledelsen med Aila Emilie Kamaly som det femte medlemmet i arbeidsutvalget. Hvis jeg blir nestleder vil kjønnssammensetningen i arbeidsutvalget være det samme som i dag, altså tre menn og to kvinner, sier Haltbrekken.

SVs nestleder Kirsti Bergstø blir etter alt å dømme valgt til ny partileder i SV. Hun tror ikke partiet vil miste medlemmer eller velgere på å legge bort strategien om at Norge skal melde seg ut av Nato. Foto: Hanna Johre / NTB

– Kan SV være et godt miljøparti uten deg i ledelsen?

– SV kommer uansett til å være Norges viktigste miljøparti framover, sier stortingsrepresentanten.

Delt innstilling

Mindretallet, som støtter Hussein, begrunner valget slik:

– Marian er allerede en profil gjennom mange medieoppslag og debatter. Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant. Marian har jobbet hardt og grundig, og markert seg godt. SV trenger nye stemmer og nye profiler i ledelsen, skal vi kunne breie ut partiet og nå nye velgere. Marian vil representere og supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi norsk politikk trenger.

Flertallet, som støtter Haltbrekken begrunner sitt valg slik:

Lars vil bidra med lederkraft, og vil utfylle ledelsen politisk og organisatorisk. Valgkomiteens flertall vektlegger at Lars har solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, med både ledererfaring og erfaring med forhandlinger, og han er debattsterk og synlig i media. Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som Stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn.

SVs landsmøte går av stabelen 17. - 19. mars.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: