Politikk

Avviser Borten Moes utsagn om at hydrogen er «kraft rett i dass»

– Kraften skal et helt annet sted enn i dass, svarer statsminister Jonas Gahr Støre etter påstander fra Ola Borten Moe om at hydrogenproduksjon er å sende norsk kraft «rett i dass». Nå angrer Borten Moe på uttalelsene.

– I en tid med store energiomveltninger tror jeg vi må tåle at det blir diskusjon og kritiske perspektiver. Det tåler demokratiet. Det er forskjellen på oss og andre land. Vi tåler det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I forrige uke gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ut på sin Facebook-side mot hydrogensatsing i Norge. Han omtalte hydrogen som et «høyeksplosivt lagringsmedium med store energitap i begge ender av prosessen» og mente at 10 prosent av norsk kraftproduksjon kunne ende «rett i dass».

– Det er etter mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig. Vi trenger all den energien vi har og får til langt mer fornuftige ting enn å fyre for kråka, skrev Borten Moe, som for øvrig også er tidligere olje- og energiminister og medgrunnlegger av oljeselskapet Okea.

Utspillet kom bare to dager etter at regjeringen lanserte en omfattende erklæring med Tyskland om å eksportere norsk hydrogen til Tyskland.

– Vil ikke sløse

I spørretimen i Stortinget onsdag fikk statsminister Jonas Gahr Støre spørsmål om nettopp Borten Moes utspill. Der svarte han at han var uenig med sin egen statsråd.

Til Dagsavisen utdyper han:

– Denne regjeringen har en plattform fra Hurdal som Ola Borten Moe var med på å lage, som har satt klare ambisjoner om å utvikle en hydrogenstrategi. Vi gjennomfører det nå, og har inngått en omfattende avtale med Tyskland om at vi skal samarbeide om den utviklingen mellom myndigheter og selskaper.

– Så i regjeringen Støre er det greit at statsråder angriper regjeringens politikk?

– Det var faktisk ikke det han gjorde. Han skrev kritisk om hydrogen. Det har jeg hørt Ola Borten Moe si i flere sammenhenger. Hans utgangspunkt var en avtale mellom staten og andre som han mente kunne føre til energitap. Det er et perspektiv vi får ta med. Men det endrer ikke våre planer om at vi skal se en verdikjede for hydrogen. Det handler om produksjon, transport, lagring og bruk.

– Er det «kraft rett i dass» å satse på hydrogen i Norge?

– Vi skal ha en løsning hvor hydrogen erstatter fossile kilder, kutter klimagassutslipp og gir energi til både industri og transport. Det er et helt annet sted enn i dass. Vi vil ikke velge en løsning som sløser med energien. Dette er et grundig arbeid vi må inn i.

Alternativer til olje og gass

Statsministeren sier han forstår at det kommer reaksjoner og debatt når Norge, Europa og verden er på jakt etter alternativer som skal erstatte fossile energikilder.

– Hvis vi levde i en verden hvor vi ikke hadde klimautfordringer tror jeg ikke vi ville jobbet med et så komplisert spørsmål som nye energikilder som hydrogen. Men vi lever i en verden med klimautfordringer. Derfor må vi finne alternativer til olje og gass. Det reiser mange spørsmål. Å produsere, transportere og bruke hydrogen reiser mange spørsmål, blant annet knyttet til energieffektivitet. Derfor må vi som myndigheter og selskapene gjøre et grundig arbeid, sier Støre.

Onsdag ettermiddag snudde Borten Moe i sin hydrogenkritikk.

– Jeg vil ta en grad av selvkritikk, det har blitt en noe større sak enn jeg hadde regnet med, sier Ola Borten Moe til TV 2.

– Det kan være greit å legge frem forutsetningene for resonnementet. Som olje- og energiministeren har presisert etterpå, så er det overskuddskraft som skal brukes, altså kraft som ikke har en alternativ verdi. Da kan dette være fornuftig, legger han til, samtidig som han presiserer at kjernen i innlegget, at produksjon av hydrogen er lite energieffektivt, står seg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: