Politikk

Rødt vil ha garanti for juleutbetaling

Regjeringen og SV vil gi en 1.000-lapp ekstra til sosialhjelpsmottakerne i juletiden. Rødt frykter at kommunene bare vil utbetale halvparten.

– Det er en supergod nyhet, men mange sitter som vanlig igjen med en frykt for at pengene ikke vil nå dem.

Det sier Rødt-representant Mímir Kristjánsson til Dagsavisen. Han sier det renner over av spørsmål i sosiale medier fra folk som mottar sosialhjelp om nettopp dette.

Denne uka ble det klart at regjeringen og SV vil gi 1.000 kroner ekstra til sosialhjelpsmottakere i desember. I tillegg får sosialhjelpsmottakere med barn, 1.000 kroner for hvert barn. Ifølge regjeringen er det 50.000 sosialhjelpsmottakere og 30.000 barn som vil kunne få en ekstra utbetaling.

– Det mener vi er et viktig bidrag til en veldig utsatt gruppe i den tiden vi lever i nå. Det er særlig viktig med tanke på jule- og nyttårsfeiring, sa leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen til NTB.

Frykter trekk neste måned

De kommunale Nav-kontorene har frihet til å gjøre individuelle vurderinger av hvor mye en sosialhjelpsmottaker kan få. Nå ber Rødt regjeringen sørge for at denne tilleggsutbetalingen ikke blir avkortet.

– Vi mener det må gå et brev fra statsråd Marte Mjøs Persen til de kommunale Nav-kontorene om at disse pengene ikke skal føre til at sosialhjelpsmottakerne blir trukket i sosialhjelp fra neste måned, sier han.

Kristjánsson mener også at kommunene må få beskjed om å betale ut pengene så fort som mulig, og ikke vente til det formelle Stortingsvedtaket, som ikke gjøres før 21. desember.

– Dette er det flertall for, så regjeringen kan helt fint gi kommunene beskjed om å betale ut beløpene allerede nå, sier Kristjánsson.

Sosialhjelp utmåles til hver enkelt mottaker individuelt. Og det gjøres av kommunene, ikke av staten. Nav og kommunene har ansvar for utbetalingen, og det er ikke sikkert at de rekker å overføre pengene på konto til sosialhjelpsmottakerne før jul.

– Jeg er sikker på at de som skal gjøre dette, har fått med seg hva som er Stortingets klare ønske. Intensjonen er så tydelig som den kan få blitt. Jeg regner med at både kommunene og Nav gjør alt som står i deres makt for å få pengene ut så raskt som mulig, sa Jacobsen til NTB.

Det er ikke godt nok, mener stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Ber om garanti

Rødt-profilen mener også staten må garantere overfor kommunene at de faktisk får pengene som skal til for å oppfylle desemberløftet. Regjeringen og SV har satt av 100 millioner kroner til tiltaket, og midlene blir fordelt etter kommunenes fordelingsnøkkel.

– I store kommuner som Oslo og Viken er det mange sosialhjelpsmottakere, og de vet heller ikke på forhånd hvor mange som kommer til å søke sosialhjelp fra måned til måned. Disse midlene er ikke øremerket, og kommunene kan velge å utbetale halvparten av denne summen til sosialhjelpsmottakerne, hvis de frykter at det ikke er nok midler til alle, sier han.

– Kommunene må få en garanti om at staten etterbetaler dem hvis utbetalingene overstiger det de får etter fordelingsnøkkelen, slår Kristjánsson fast.

Dagsavisen har spurt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvorvidt det er aktuelt å instruere Nav-kontorene, slik Rødt-politikeren etterspør. I en e-post svarer Marte Mjøs Persen følgende:

– Jeg deler flertallet på Stortinget sitt ønske om at disse pengene skal nå sosialhjelpsmottakere så fort som mulig, og vil sende brev til kommunene for å følge opp Stortingets vedtak.

Svært kritiske

Ekstrautbetalingen til sosialhjelpsmottakere kom i etterkant av at regjeringen og SV la fram sin «dyrtidspakke» i slutten av november. Hjelpetiltak for dem som har aller minst har fått mye kritikk fra partiet Rødt.

Prisene på strøm og mat har skutt i været, samtidig som uføre, minstepensjonister og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ofte må søke om supplerende økonomisk sosialhjelp for minstetrygden ikke strekker til. Matkøene rundt om i landet er blitt betydelig lengre det siste året.

Sist uke stilte partiet stortingsrepresentanter arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) en rekke spørsmål om den økende fattigdommen i Norge. Ekstraordinær hjelp fra Nav før jul til dem som trenger det, var ett av tiltakene representantene spurte om under Stortingets spørretime.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Supplerende økonomisk sosialhjelp:

  • Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har i overkant av 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har trygd/pensjon (inkl. stønader) som viktigste kilde til livsopphold.
  • Minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) er i dag på 2 G for dem som er 25 år og eldre, som betyr en inntekt på snaut 223.000 kroner i året før skatt. For AAP-mottakere under 25 år, er minstesatsen to tredeler av 2 G, som tilsvarer rundt 148.000 kroner. Ifølge Nav er det nærmere 56.000 AAP-mottakere som får minstesats.
  • Når det gjelder uføretrygdede, er 87.500 personer registrert med minsteytelse, ifølge Nav. For en person som er gift eller har samboer, er minstesatsen for uføretrygdede på litt over 254.000 kroner i året før skatt, mens den for enslige er på rundt 276.000 i året.

Kilde: SSB, Nav

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: