Politikk

Nå er fremtiden til Oslo fengsel avklart

Regjeringen setter punktum for sagaen om Oslo fengsel: Det skal fortsatt være fengsel på Grønland i Oslo, men kun for varetektsfengslede. Og regjeringen har ingen løsning for de uverdige soningsforholdene for kvinner.

– Å legge fengselet utenfor Oslo mener jeg ville vært et enormt stort nederlag. Dette er den beste løsningen vi kunne endt opp med, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hva som skal skje med Oslo fengsel har lenge vært en tøff nøtt å knekke. Fengselet på Grønland er lite, gammelt, slitt og trangt, og Oslo trenger et nytt fengsel. Forslaget om å bygge et nytt fengsel på Bredtveit i Groruddalen har møtt lokal motstand, og Statsbygg har i flere omganger lett etter nye tomter uten å finne et egnet alternativ.

En mulighet har også vært å flytte hele Oslo fengsel ut av Oslo.

Ilseng og Ullersmo

Nå har altså regjeringen har en løsning klar. Plassene i Oslo fengsel skal deles mellom tre kommuner. Fengslet på Ilseng i Stange blir bygget ut med 96 høysikkerhetsplasser, mens Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune får 76 nye plasser. Det var NRK som først meldte om saken.

Samtidig skal deler av dagens Oslo fengsel på Grønland rives og bygges nytt. Fengselet vil bli mindre enn i dag og ha 140 plasser til varetekt, ca. 100 færre plasser enn i dag. Ingen med dom skal sone i det nye fengselet.

Byrådsleder Raymond Johansen og justisminister Emilie Mehl på besøk i Oslo fengsel onsdag.

– Sp og Ap har jobbet intenst med denne saken det siste året, og vi er på overtid for å finne en løsning. Det er en stor dag nå som vi har landet dette, og vi kan gå videre med prosjektering og komme i gang med byggingen. Det er viktig, ikke minst for de som skal sone her og jobbe her, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Akkurat når arbeidet starter og det nye fengselet på Grønland står ferdig er fortsatt uavklart. De nye plassene på Ullersmo ligger inne i statsbudsjettet for 2023 og skal stå ferdige i 2026.

Ingen løsning for kvinnene

Mange har ønsket å bygge et nytt, stort Oslo fengsel på Bredtveit i Groruddalen. Det hadde løst både problemet med at folk fra Oslo med dom må sone utenfor byen og ville gitt de kvinnelige innsatte et nytt fengselsbygg. Kvinnefengselet som ligger der i dag er svært forfallent, og byrådsleder Raymond Johansen sa onsdag at kvinner i Oslo soner under «uverdige forhold».

Oslo bystyre har sagt nei til denne løsningen fordi de vil bevare grøntområdene i Groruddalen, og regjeringen sier onsdag at de ikke ønsker å overkjøre Oslo bystyre med en statlig reguleringsplan, og skroter med det idéen om et stort, nytt fengsel i Groruddalen. På spørsmål fra Dagsavisen om hva som skal skje med kvinnefengselet svarer justisministeren at «det må vi komme tilbake til».

Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti i justiskomitéen Kamzy Gunaratnam har lenge vært en forkjemper for at Oslo fengsel skal bli i Oslo. Hun jubler for dagens løsning der det fortsatt skal være fengsel på Grønland, men peker samtidig på nettopp soning for menn med dom og situasjonen for kvinner i fengsel som problemer som må løses raskt.

– Nyheten i dag er et stort skritt i riktig retning, men vi er ikke i mål, sier hun, og legger til:

– De to neste skrittene, som Raymond også har pekt på, er at vi håper at vi får en mulighet for at folk kan sone i Oslo fengsel. Det andre er at vi også må tenke på damene i Bredtveit fengsel.

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) på besøk i Oslo fengsel.

– Dere har landet på en løsning som ikke løser situasjonen for kvinner i Bredtveit fengsel, og som fører til at folk i Oslo må ut av byen for å sone etter at de har fått en dom. Hvorfor er det en god nyhet?

– Dette er en kjempegod nyhet fordi det lenge har vært en fare for at hele Oslo fengsel skulle bli flyttet ut av Oslo. Vi tar de seierne vi får. Når det er sagt så vil lang reisevei gjøre tilbakeføringen noe vanskeligere. Det er uheldig. Derfor håper jeg statsråden på sikt også vil vurdere muligheten for å sone i Oslo fengsel.

– Vi har en jobb å gjøre hva gjelder situasjonen for damene på Bredtveit. De uverdige forholdene for damer i fengsel er et stort, om ikke det største, likestillingssviket i justissektoren. Jeg håper og tror det er noe justisministeren vil se på, sier Gunaratnam.

– Nest best

Forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, er positiv til at regjeringen endelig har tatt en beslutning om framtida til Oslo fengsel.

– Vi har ventet på denne avgjørelsen, og jobbet målrettet for å få en beslutning. Da Bredtveit ble borte som alternativ sa vi at det eneste alternativet er Grønland, der fengselet ligger i dag. Det er viktig å få landet dette og skape ro. Jeg hadde håpet på 30 plasser til på Grønland, men dette er jo et kompromiss, sier Aase.

Han understreker at de helst ville hatt et nytt stort fengsel på Bredtveit, men når det ikke gikk er Grønland nest beste alternativ. Det vil blant annet sørge for at fagmiljøene i kriminalomsorgen ved Oslo fengsel ikke kollapser.

Aase er samtidig kritisk til at regjeringen ikke har funnet noen løsning for hva som skal skje med kvinnefengselet på Bredtveit. Når det ikke bygges nytt fengsel for menn på samme tomta vil det heller ikke bli noe nytt bygg for kvinnefengselet.

– Taperne i dag er kvinnene på Bredtveit. Når det ikke blei statlig regulering av Bredtveit, som vi mener hadde vært det beste kommer damene til å være i samme situasjon som nå. Nå som regjeringen Støre har vist handlekraft og fattet en beslutning om to nye enheter for menn, da forventer vi samme vilje til å fatte en beslutning for kvinnene. De også trenger nytt bygg, Bredtveit er gammelt og dårlig og ikke egnet som fengsel, sier Aase.

Dyrt og langt

Leder i organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP), Hanne Hamsund, er positiv til at fengselet på Grønland består. Men hun frykter samtidig at det vil bli både tidskrevende og kostbart for pårørende å besøke innsatte som soner langt utenfor byen.

– Det er bra at det beholdes 140 plasser i Oslo. Det er viktig med nærhet til politiet og andre tjenester. De pårørende som bor i Oslo beholder kort vei til fengselet, og det betyr mye for familiene. Men for pårørende til de som skal sone På Ilseng vil det bli en betydelig reise, særlig om de må ta kollektivt. Den reisen tar over 2 timer. Vi skulle gjerne sett at man bygde flere soningsplasser i Oslo, sier Hamsund.

Også FFP skulle helst sett at det nye store fengselet på Bredtveit ble en realitet, særlig fordi det ville bedret situasjonen for de kvinnelige innsatte.

– Men vi har i flere år sagt at vi ønsker å bevare Oslo fengsel med sentral beliggenhet. Så vi er glade for de 140 plassene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen