Politikk

Økonomiprofessor ber regjeringen lukke ørene for oppdrettsnæringen

Økonomiprofessorer jubler over regjeringens nye skattegrep, og rister på hodet over NHOs og Sjømat Norges svartmaling.

– Dette handler om at det er helt legitimt at når en næring får bruke fellesskapets ressurser på en eksklusiv måte, så må de dele en del av den veldig høye avkastningen de har med fellesskapet.

Det sier økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe til Dagsavisen.

I 2019 ledet hun et offentlig utvalg som tok til orde for å innføre grunnrenteskatt i havbruk. Dette er den samme «lakseskatten» som regjeringen i dag har sagt de vil innføre i statsbudsjettet, sammen med økt skatt på vann- og vindkraft.

– Freidige

Ulltveit-Moe er krystallklar på hvorfor hun mener det er en god idé med nettopp grunnrenteskatt på havbruk, altså en ekstraskatt på oppdrettsnæringen på samme måte som vi har for for eksempel petroleumsnæringen i Norge.

– Denne modellen har vært helt avgjørende for den velferdsstaten vi har i dag. Uten et slikt prinsipp i bunn ville vi aldri hatt så store inntekter fra petroleumsbransjen og kraftbransjen som vi har i dag. Det regjeringen gjør nå er å videreføre hvordan man forvalter naturressurser i Norge, sier professoren, og legger til:

– Denne typen skatt gir både inntekter til fellesskapet, samtidig som det i praksis gjør det mulig å beskatte andre objekter mindre, og gjør det mulig å i mindre grad bruke mer vridende skatter som gjør større skade.

Sjømat Norge og NHO har gått knallhardt ut mot forslaget. Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark sier til VG at «med dette slukker Senterpartiet og Ap lysene i vinduene langs kysten og tvinger arbeidsfolk til å henge arbeidsdressen på kroken».

Ulltveit-Moe rister på hodet over uttalelsene til Sjømat Norge.

– Jeg kan ærlig talt ikke se noen negative konsekvenser for næringslivet langs kysten med dette. Dette handler om at de må betale en form for leie for å bruke fellesskapets ressurser. Forslaget som nå ligger på bordet speiler vårt forslag, og er en overskuddsbasert skatt. Man deler bare med fellesskapet når det er noe å dele, og ingenting når det ikke er noe å dele. At Sjømat Norge kan være så freidige å si at man nå slukker lyset forundrer meg egentlig ikke. De har vært harde i retorikken før. Nå er det viktig at politikerne lukker ørene, sier hun.

– Fortsatt lønnsomt

Også økonomiprofessor Steinar Holden er svært positiv til skattegrepene som kom fra regjeringen i dag.

– Det er veldig positivt at regjeringen kommer med en slik skattepakke. Alle skatteformer kommer med ulemper, men disse skattetypene er blant dem med færrest ulemper i det hele tatt. Det er en veldig god måte å få inntekter til det offentlige med minimale negative virkninger for økonomien, sier han til Dagsavisen.

Han peker på tre hovedargumenter for hvorfor han mener grunnrenteskatt på havbruk og energiproduksjon er fornuftig. Skattene har få negative effekter, de som må betale den har allerede særlig høye inntekter, og inntektene som beskattes stammer fra utnyttelse av fellesskapets naturressurser.

Steinar Holden. Økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vaksinefordeling.

– Grunnrenteskatt beskatter en ekstra inntekt. Det som var lønnsomt å gjøre før grunnrenteskatten blir innført vil fortsatt være lønnsomt å gjøre etter at grunnrenteskatten blir innført. Dermed har det i veldig liten grad negative effekter, sier Holden, og legger til:

– Jeg tenker at det i Norge er bred enighet om at naturressursene våre er felles ressurser. Det er nasjonen som eier disse, og det må komme nasjonen til gode. Da er det rettferdig og riktig at noe av inntektsstrømmen fra naturressursene skal komme nasjonen til gode.

– Sjømat Norge og NHO advarer mot svært negative konsekvenser for næringslivet langs kysten. Ser du at disse skattene vil få noen negative konsekvenser for næringslivet?

– Nei. De negative konsekvensene vil i så fall være veldig små i forhold til de negative konsekvensene andre skatter med tilsvarende inntekter vil forårsake.

– Regjeringens skatteutvalg skal levere sin rapport 1. november. Er det ikke pussig å innføre en omfattende skattepakke før utvalget har levert sin rapport?

– Isolert sett, ja. Men man kan ikke la være å føre en fornuftig politikk i påvente av et utvalg. Vi vet at dette er gode skatteformer, og Skatteutvalget vil ikke gi noe ytterligere informasjon om det. Kanskje de sier noe om en konkret utforming av disse skattene, som det kan være aktuelt å ta hensyn til. Men det er viktig å benytte muligheten nå, og ikke utsette dette ytterligere, sier Holden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen