Politikk

SV etter rentehoppet: – Vi er bekymret for folks private økonomi

SV vil øke skattene for de rikeste og for oljeselskapene for å stramme inn økonomien og unngå stigende rente når statsbudsjettet snart legges fram.

– Vi er bekymret for folks private økonomi. Nye rentehevinger vil, sammen med høye strøm og matpriser, bidra til at det blir en tøff høst og vinter for vanlige familier. Da må vi ta økonomiske grep for å dempe sjokket og styrke økonomien til vanlige folk.

Det sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til Dagsavisen.

Torsdag kom beskjeden om at Norges bank setter opp renta med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Med det er styringsrenta nå på sitt høyeste nivå siden 2011. Norges bank varslet samtidig at renta skal ytterligere opp i løpet av høsten og vinteren.

Fylkesnes, som skal forhandle statsbudsjettet med regjeringspartiene seinere i høst i Kari Elisabeth Kaskis fravær, mener den økende renta må få konsekvenser for statsbudsjettet.

– Nå blir det dyrere å leve og bo, og da må sørge for en politikk som ikke sender regningen for de økte prisene til folk flest. I statsbudsjettet må vi ha en målrettet omfordeling som reduserer behovet for flere rentehevinger. Da kan vi redusere temperaturen i økonomien blant annet ved å øke skatten til de aller rikeste, kutte i dyre og gigantiske motorveisprosjekter og endre oljeskattepakken, sier han.

– Prioriter hardere

Også Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru mener rentehevingen må få konsekvenser for statsbudsjettet, men med litt annet fortegn. Hun mener regjeringen nå må stramme kraftig inn.

– Politikerne har egentlig to valg nå. Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke. For Høyres del er svaret opplagt. Vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen for dårlige politiske prioriteringer, sier Bru.

Høgre-nestleiar Tina Bru vil ha ein meir konkret klimaplan frå regjeringa. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

I forrige uke varslet statsminister Jonas Gahr Støre bråk når statsbudsjettet legges fram seinere i høst, rett og slett fordi mange ikke kom til å få ønskene sine oppfylt i budsjettet. Bakgrunnen er nettopp frykten for overoppheting i økonomien og kraftig innstramming i oljepengebruken.

– Det hviler et stort ansvar på regjeringen for å legge frem et statsbudsjett om to uker hvor de bruker mindre penger, og bruker pengene på å investere i fremtiden, sier Bru.

Sosial profil

Stortingsrepresentant i finanskomitéen for Arbeiderpartiet, Frode Jakobsen, sier til Dagsavisen at det viktigste politikerne på Stortinget må gjøre nå er å vedta et statsbudsjett som ikke bidrar til å øke inflasjonen og renta ytterligere.

– At renta skulle opp har vært kjent lenge. Vi har hatt nullrente under pandemien, og alle har visst at den skal opp. Gjennom finanspolitikken må Stortinget bidra til at renteøkningene ikke blir større enn nødvendig, sier Jacobsen.

Samtidig, understreker han, må statsbudsjettet ha en tydelig sosial rettferdig profil.

– Det er krevende tider for mange, og det tar vi veldig alvorlig. Med Ap i førersetet nå vil innstrammingspolitikken ha en sosial profil og bidra til rettferdig fordeling og utjevning. Det er helt sentralt for oss. Samtidig må vi ha et skatte- og avgiftsopplegg som sikrer sysselsettingen, sånn at arbeidsplassene til nordmenn fortsatt er der når denne urolige tida vi nå ser er over, sier Jacobsen.

På SVs utfordring om at overoppheting i økonomien kan møtes med økte skatter og avgifter viser Jacobsen til at regjeringen og SV ble enige om skatteopplegget for 2022, som blant annet økte skattene nettopp for de rikeste og mest formuende.

– Det er en retning vi skal videreføre, uten at jeg kan gå i detaljer nå på skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet, sier stortingsrepresentanten.

Ber banken roe ned

Partiet Rødt er kritiske til rentehevingen Norges bank kom med torsdag.

– Ida Wolden Bache må roe ned. Det er tydelige tegn på at norsk økonomi bremser opp, og likevel blir renta satt opp i rekordfart. Det tar tid før økte renter påvirker økonomien fullt ut, og jeg frykter at Norges Bank ikke tar nok hensyn til sysselsetting, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.

De siste ukene har det gått en debatt om økt rente nå virkelig er den beste medisinen for Norges økonomi. Blant annet LO har vært kritiske til at renta går for raskt opp, og har både pekt på at det vil føre til økt arbeidsledighet, og at det primært er ytre forhold som Russlands invasjon av Ukraina som fører til økte priser i Norge, ikke en lønns- og prisspiral.

– Jeg frykter rente-baksmell for norsk økonomi. Når renta økes så mye så fort, bidrar det til høyere arbeidsledighet, sier Sneve Martinussen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: