Politikk

Slik vil SV sikre folk med lavt forbruk mer støtte

Partiet vil ha en sosialt innrettet strømstøtteordning. De vil gi støtte for forbruk som ligger over gjennomsnittet, men mest til de med lavest forbruk.

SV foreslo mandag at husholdninger bør få støtte til forbruk opptil 3.000 kilowattimer i måneden. En gjennomsnittlig husstand i Norge er en enebolig på 120 kvadratmeter, og ifølge Forbrukerguiden ligger forbruket i snitt på 1.333 kilowattimer i måneden for denne husstanden. Forbruket vil variere i de forskjellige årstidene.

Vil ha sosial strømstøtte

– Hvorfor er det sosialt innrettet å foreslå støtte for forbruk over gjennomsnittet?

– Fordi vi gir betydelig større støtte til de første tusen kilowattimene. Vi gir ett hundre prosent for strømprisen over 50 øre, for de første tusen kilowattimene. Deretter 80 prosent for de neste to tusen kilowattimene. Dermed får folk med et lavt forbruk mye større støtte. Dette stimulerer også til å bruke mindre strøm ved å holde forbruket lavt, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

Sist uke kom en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om evaluering av strømstøtteordningen. Den viste at de med høyest inntekt har fått utbetalt mest strømstøtte. Støtten har hatt mest betydning for de som tjener minst, men den har likevel ikke virket omfordelende.

Ti prosent lavere

SVs fungerende partileder Kirsti Bergstø trakk fram denne rapporten da hun la fram SVs forslag for Stortinget mandag. Totalt ble det lagt fram 94 ulike forslag fra partiene på Stortinget for å løse strømkrisa.

Haltbrekken representerer paritet på Stortinget og sitter i energi- og miljøkomiteen. Siden 1. september har regjeringens strømstøtteordning dekket 90 prosent av prisen over 70 øre. Nå foreslår SV å senke støtteordningen for forbruk utover de første 1000 kilowattimene til 80 prosent.

– Er det egentlig så stor forskjell med ti prosent lavere støtte?

– Hvis strømprisen blir veldig høy så blir utgjør de ti prosentene en ganske stor forskjell, svarer Haltbrekken.

Store trekkfulle hus

– Hvorfor 3.000 og ikke lavere?

– I dag er grensa 5.000. Det finnes en del familier med dårligere råd som bor i store trekkfulle hus som derfor har høyere forbruk og som bør få støtte.

– Tror dere at det er sannsynlig at regjeringen og Stortinget vil støtte forslaget?

– Det får vi se på. Vi kommer til å jobbe for det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: