Politikk

Vold i skolen: Ber Brenna komme på banen

Lærere i Osloskolen skal kurses i å håndtere vold og trusler på jobb. Nå ber SV kunnskapsministeren komme på banen og sørge for at alle ansatte i skolen i hele Norge lærer å håndtere voldelige elever.

– Det er veldig bra at Arbeidstilsynet har gått inn i denne problematikken, men deres rapport etterlater et ubesvart spørsmål: Hvis alle kommuner plikter å gi denne opplæringen til alle lærere, hva skal da nasjonale myndigheter gjøre for å hjelpe til?

Det sier utdanningspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, til Dagsavisen.

Bakgrunnen for saken er Arbeidstilsynets tilsyn i Osloskolen knyttet til vold og trusler mot ansatte ved skolene. Arbeidstilsynet har bedt Utdanningsetaten sørge for at alle som trenger det skal få tilstrekkelig kursing og opplæring i å håndtere vold og trusler, og tidligere i høst kom etaten med sitt forslag til hvordan påleggene til Arbeidstilsynet skal løses. Kort oppsummert skal en håndfull ansatte ved alle skoler i Oslo kurses i håndtering av vold og trusler, og så instruere sine kolleger videre.

I kjølvannet av etatens løsningsforslag har Dagsavisen omtalt flere kritiske røster som peker på at det ikke følger tid, penger og ressurser til skolene med opplegget, kun et pålegg til skolene om å sørge for at de ansatte kurses på en riktig og tilstrekkelig måte til å håndtere problemet.

Peker på regjeringen

Nå mener altså SV at regjeringen skal komme på banen. Vold og trusler mot ansatte på skolene er dessverre ikke bare et problem i Oslo, og dersom Osloskolen må gi opplæring og kursing til sine ansatte bør også alle andre kommuner gjøre det samme. Og da må i så fall staten ta regninga og sørge for at det blir gjort på en ordentlig måte, mener SV.

– Vi mener regjeringen må ta ansvar for dette nasjonalt og stille opp for kommunene. Jeg lurer på hva Tonje Brenna mener at trengs og hva regjeringa vurderer å gjøre. Det aller første man bør gjøre er å starte en dialog for å finne ut hva slags tilbud kommunene rundt omkring i landet gir lærerne, og hva man trenger å gjøre for å sikre tilstrekkelig god opplæring i dette, sier Øvstegård.

SVs Freddy André Øvstegård er bekymret for barn og unge som sliter med skolevegring. Nå vil partiet at regjeringen setter av større ressurser til skolene for å øke bemanningen.

SV peker ikke på noen konkret løsning for å sikre at alle ansatte ved alle skoler kan håndtere vold og trusler, men ber regjeringen uansett ta et tak.

Kommunens løsning

I et skriftlig spørsmål i Stortinget til kunnskapsminister Tonje Brenna spør Øvstegård om svar på både hvordan regjeringen vil sørge for at ansatte i skolene vil få opplæring i å håndtere vold og trusler, og hva slags ressurser som i så fall følger med opplegget.

I sitt svar sier kunnskapsminister Tonje Brenna at oppfølging av arbeidsmiljøloven er Arbeids- og sosialdepartementets bord, men understreker samtidig at vold og trusler, enten det er rettet mot elever, lærere eller andre voksne i skolen, er uakseptabelt.

– Det er alvorlig både for de som utsettes for det, og for dem som utøver volden, sier Brenna.

Samtidig understreker hun at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt beskjed om at de ikke er kjent med at Arbeidstilsynet har stilt krav om fysiske kurs to ganger i året, at det er også kommunes løsning på problemet.

– Dette er altså noe kommunen selv har kommet frem til, og er ikke stilt som krav av Arbeidstilsynet, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen