Politikk

Høyre til topps i ny VG-måling

Høyre fortsetter å vokse, og i VGs siste måling ender det borgerlige partiet på 30,2 prosent. Begge regjeringspartiene går tilbake.

Høyre er i tillegg det partiet som går mest fram med 1,3 prosentpoeng. Også Venstre og Frp går fram med henholdsvis 0,8 poeng og 0,4 poeng, og ender på 4,9 prosent og 12,7 prosent oppslutning. VG-målingen viser at dersom det hadde vært valg i dag, ville Høyre og Frp til sammen fått 80 mandater på Stortinget. Høyre, Frp, KrF og Venstre ville hatt et solid flertall med 91 mandater.

– Det er veldig hyggelig med gode målinger. Dagens måling i VG er over all forventning, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller med henholdsvis 0,1 og 0,6 prosentpoeng. Det betyr at Ap ligger på 19,8 prosent oppslutning, mens Sp på 6 prosent.

Dagens regjeringspartier fikk 76 mandater i valget i fjor, men får kun 48 i denne målingen.

Regjeringens samarbeidsparti SV går også tilbake i denne målingen. Med et fall på 0,6 prosentpoeng ligger de på 8,9 prosent i dag.

Rødt er det partiet som går mest tilbake, med 1 prosentpoeng. De har foreløpig 6,5 prosent oppslutning.

Også Kristelig Folkeparti (KrF) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) går tilbake, med 0,6 og 0,3 prosentpoeng. De to partiene, som ikke kom over sperregrensen ved fjorårets valg, ligger nå på henholdsvis 3,3 prosent og 3,5 prosent.

Et representativt utvalg 1.000 personer er spurt i målingen, der feilmarginen ligger mellom 2 og 3 prosentpoeng. Målingen er utført av Respons Analyse.