Politikk

Ber Vedum kutte bilskatt, busskatt og sykkelskatt: – Blitt helt irrelevant

Mens bensinprisene har gått kraftig opp står statens satser for kjøregodtgjørelse stille, og folk som må bruke privatbilen på jobb taper penger. Likevel må du skatte av godtgjørelsen. Nå krever fagforening storrengjøring i måten jobbreiser betales og skattes for.

– Skatteplikten for kjøregodtgjørelse kan ikke videreføres som i dag, med de bensinprisene vi nå ser, sukker YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Onsdag starter regjeringens budsjettkonferanse der regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal legge siste hånd på neste års statsbudsjett. Vedum har varslet et stramt budsjett der regjeringen må kutte i oljepengebruken for å holde den galopperende inflasjonen i sjakk.

Men nå krever YS at Vedum & co rydder opp i et meningsløst system for hvordan reiser til og fra jobb betales for og beskattes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Taper penger på å kjøre egen bil

Skjæggerud peker på folk som må bruke privatbilen sin på jobb. Staten setter egne satser for kjøregodtgjørelse som også mange private bedrifter velger å følge. Men det er to store problemer med disse satsene. For det første er bensinprisen nå så høy at satsene er langt lavere enn de reelle utgiftene man har når man må kjøre sin egen bil på jobb.

Det andre er at refusjonen man får må man betale skatt på, slik at det netto tapet slik kjøring medfører blir enda større.

Nestleder i YS Hans-Erik Skjæggerud.

– I dag er godtgjørelsen for yrkeskjøring i henhold til statens satser 4,03 kroner, og den skattefrie delen av dette utgjør 3 kroner og 50 øre. Det sier seg selv at begge satsene er altfor lave, når vi vet at kostnaden ved å kjøre en vanlig familiebil er beregnet til om lag 7 kroner per kilometer, sier Skjæggerud.

Han og YS mener både at satsene på opp, men også at skatten må fjernes på kjøregodtgjørelse.

– Statens satser for kjøregodtgjørelse har blitt helt irrelevant. Mange har behov for å bruke bilen for å få utført jobben, men nå er det blitt sånn at kjøregodtgjørelsen bare dekker en liten del av de reelle kostnadene. At man skal skattes for noe som ikke reelt har en verdi er helt sært, sier Skjæggerud.

Buss og sykkel

YS mener det er flere skeivheter i måten jobbreiser skattes på og betales for som må rettes opp i. Dersom sjefen din i dag betaler for parkeringsplass til deg sånn at du kan parkere gratis på jobb trenger du ikke betale skatt av det. Men dersom samme arbeidsgiver i stedet skulle spandere sykkel eller månedskort på kollektivtrafikk til deg må du skatte av den fordelen.

– Regjeringen bør fjerne skatteleggingen av sykkel eller kollektivkort betalt av arbeidsgiver. Det vil stimulere flere til å velge miljøvennlige alternativer, sier Skjæggerud.

– Det er et viktig prinsipp at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Da bør skattesystemet reflektere dette, mener Skjæggerud.

Nyeste fra Dagsavisen.no: