Politikk

MDG vil ha jernbaneansatte ut av flyene

Når ansatte i jernbanesektoren skal på jobbreiser, må de velge hurtigste og billigste transportmiddel. De bør i stedet ta toget, mener MDG.

I Jernbanedirektoratets personalhåndbok står det at «reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.»

Jobbreisene til ansatte i Vygruppen skal «gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.»

Norske tog AS oppfordrer ansatte til å «velge det alternativet som er mest mulig effektivt i forhold til tid.»

Ledere til ansatte i vedlikeholdsselskapet Mantena skal «påse at reisen gjennomføres på billigste måte.»

I Baneservices reisepolicy spesifiseres det at «man skal reise på billigst mulig måte.»

Flytoget legger til grunn prinsippet i lov om offentlige anskaffelser om å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser for de ansattes reiser – «altså det rimeligste alternativet.»

– Fly som regel billigere

Konsekvensen av disse retningslinjene er innlysende, mener Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– Dette betyr nok i klartekst at togselskapene velger fly som hovedregel. Fly er i dag altfor billig og som regel billigere enn tog. Når det også går raskere med fly, blir flyreiser fort foretrukket reisemiddel slik disse policyene er laget, sier Hermstad.

Kartleggingen av hvordan ansatte i jernbanesektoren skal gjennomføre sine jobbreiser, er gjennomført av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), etter at MDG stilte spørsmål om dette. I sitt svar til MDG skriver Nygård også at han forventer at selskapene i sektoren arbeider for å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk.

– Bane Nor og Vy er de desidert største virksomhetene i jernbanesektoren og begge selskapene har en svært tydelig miljøprofil på sin reisepolicy. Det er positivt og har en god signaleffekt, skriver Nygård videre.

«Miljø er en viktig faktor», og «ansatte skal ta hensyn til miljøet», gjelder for ansatte i andre selskaper i sektoren, når de skal på jobbreiser. Hermstad mener likevel at endringer er nødvendig.

– Som hovedregel bør toget velges, og flyreiser bør begrenses. Tog er ikke bare mest miljøvennlig, hele forretningsideen til togselskapene er jo å få flere til å velge tog fremfor miljøskadelige flyreiser, påpeker han.

– Som hovedregel bør toget velges, og flyreiser bør begrenses, mener Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– Flybruken må ned

Det enkleste hadde kanskje vært å forby flyreiser helt, men det er ikke Hermstad enig i.

– Flyreiser bør være tillatt, men flybruken generelt må ned, og da må reisepolicyene gjøres mer eksplisitte på at toget har førsteprioritet. Hvis ikke en gang togselskapene klarer å prioritere tog der det er mulig, sier det mye om hvor lite tydelige og miljøvennlige rammer staten har satt på dette feltet, sier Hermstad.

– Vil MDG at hensynet til miljøet skal gå foran hva som er mest effektivt og billigst når det er snakk om jobbreiser for de ansatte i disse selskapene?

– Miljøhensyn må vektlegges langt tyngre enn i dag. Når vi alltid skal velge det som er mest økonomisk lønnsomt uavhengig av miljøkonsekvensene, blir det ganske økonomisk dyrt til slutt det også, svarer Hermstad.

– Vil ikke mer bruk av tog kunne føre til mer ineffektiv drift av selskapene i jernbanesektoren i Norge?

– Det tror jeg ikke. Man kan som oftest jobbe på toget eller på båt, og nettdekningen og andre fasiliteter blir også bedre for hvert år. Digitale møter har også kommet for å bli, og man kan ofte droppe fysiske møter som kanskje ikke er like nødvendige. Og så er det fint om de som jobber i jernbanesektoren her i landet, selv får erfaringer med å bruke tilbudet de er ansvarlige for.

– Digitale møter

– Hva hvis det ikke går tog til jobbreisens mål. Hva bør være praksis i jernbanesektoren da?

– Digitale møter bør da være regelen og jeg er glad for at flere av reisepolicyene her understreker at dette bør etterstrebes, svarer Hermstad.

– Så kan både buss, båt og andre kollektivløsninger velges der det er mulig, og noen ganger er det ikke mulig å få det til uten fly, fortsetter han.

– Noen ganger må man fly, dersom det kan bidra kraftfullt til at man får resultater med å gjøre togtilbudet bedre.

Saken fortsetter under videoen

Bil er også et transportmiddel som brukes på jobbreiser i jernbanesektoren. For eksempel er det slik at «en stor andel» av fagarbeiderne i Baneservice, «bruker arbeidsbiler for å bringe med verktøy og annet utstyr når de reiser på jobb.»

– Hva tenker du om bilbruken i jernbanesektoren?

– Det hadde vært interessant å vite om mer av den lett kan erstattes av tog, og det håper jeg selskapene vil gå gjennom, svarer Hermstad.

– Så er det også sannsynlig at noen av virksomhetene er avhengige av bil, men ressurseffektiviteten her bør også sees på. Staten må gå foran i miljøvennlig utnyttelse av ressurser og vise hvordan det kan gjøres. Man bør stille seg spørsmål om man trenger like mange biler som i dag, og om kan man bli bedre på bildeling og samkjøring.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen