Politikk

Nå er det klart: Akershus Ap vil ikke splitte opp Viken igjen

Det største fylkeslaget for Arbeiderpartiet i Viken har nå bestemt seg: De vil at storfylket skal bestå, og at idéen om å la Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstå ligge.

Østfoldingene vil gjerne ha Østfold tilbake, men i kveld bestemte Akershus Ap seg for at de ønsker at Viken skal bestå som det fylket det er i dag.

Tirsdag kveld stemte et flertall i representantskapet i Akershus Arbeiderparti for å la Viken bestå som fylke, slik styret i fylkeslaget innstilte på i forrige uke. 53 stemte for å beholde Viken og 15 stemte mot.

Det betyr at det største av de tre fylkeslagene kommer til å gå inn for å la Viken bestå når Viken Ap skal bestemme seg 5. februar. I Viken fylkesting er det Ap som er på vippen, så det er i realiteten Arbeiderpartiet som bestemmer om fylket Viken skal bestå eller ikke.

Leder i Østfold Ap og hard forkjemper for oppløsning av Viken, Siri Martinsen, kommenterer vedtaket til Akershus slik:

– Jeg tar dette vedtaket til orientering. Fra Østfolds side er vi sterkt imot den retningen Akershus går i nå. Vi er for oppløsning av Viken. Det handler om at veien mellom Halden og Hallingdal er for lang. Vi mister folk, demokrati og lokalkunnskap på den veien, sier Martinsen til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Økonomiske grunner

– Det er flere grunner til at vi ønsker å beholde Viken. Det har en økonomisk side, både på grunn av kostnader for selve oppløsningen, men også for økonomien i etterkant av oppløsningen. En rapport fra fylkeskommunen viser at Østfold og Buskerud vil få store økonomiske problemer etter en oppløsning, sier nestleder i Akershus Ap Øystein Slette til Dagsavisen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er en ivrig forkjemper for å splitte opp Viken, og har lovet å ta regningen for engangsutgiftene det medfører å splitte opp fylket igjen, som er anslått til å bli mellom 310 og 440 millioner. Han har også lovet å se på inntektssystemet for fylkeskommunene etter en oppsplitting for å sørge for at tjenestene som tilbys blir bedre.

Det hjelper ikke, ifølge Slette.

– Det er viktig at de ser på inntektssystemet. Samtidig står det i Hurdalsplattformen at de skal «se på det». Hva som faktisk kommer ut av det vet vi ikke, og å basere økonomien til fylkene på det er ikke nok, sier Slette.

– I de to årene før Viken ble til brukte man alle ressurser i fylkeskommunene på å lage Viken. Vi har brukt 2 år på å få i gang tjenestene igjen. Hvis vi nå skal bruke 2 år til på å avslutte Viken har vi brukt 6 år av fylkeskommunal tid på ingenting. Selv om vi var imot Viken i utgangspunktet ser vi at å kaste bort flere år på omorganisering og usikkerhet igjen er ikke noe vi er tjent med, sier Slette.

Løftebrudd?

Han mener velgere som stemte på Ap i den tro at de ville splitte opp Viken igjen ikke har grunn til å føle seg lurt.

– Vi har hele veien sagt, og jeg har hørt Jonas si, at Arbeiderpartiets program sier at fylkene selv skal få velge om de vil splittes igjen. Hurdalsplattformen sier at man skal basere seg på et vedtak i Viken fylkeskommune. Det er den prosessen vi er i gang med nå, å gjøre et vedtak for å se hva vi i Viken ønsker, sier Slette.

Tidligere tirsdag kveld vedtok styret i Buskerud Ap at de, i motsetning til Akershus, ønsker en oppsplitting av Viken. Det er representantskapet som tar avgjørelsen seinere i vinter. Østfold Ap er i dag ivrige forkjempere for å løse opp Viken, så spørsmålet er ennå ikke avgjort, selv om Akershus er den største biffen på vektskåla.

– Vi har en kontrakt med velgerne. Vi har gått til valg på at Viken skal oppløses, sier fylkesleder i Buskerud Ap Martin Kolberg til Drammens Tidende etter møtet.

Han sier tar beslutningen i Akershus Ap til orientering.

– Jeg legger merke til at de anfører at de tar den økonomiske utfordringen for Buskerud og Østfold som et argument for sitt standpunkt. Men vi har en annen vurdering av det, sier Kolberg til DT.