Politikk

– Det som trengs nå, er et visst magemål blant stortingspolitikerne

Onsdag vedtar Stortingets presidentskap om de skal utsette stortingsrepresentantenes lønnsøkning til sommeren. Hadde det vært opp til SV og Rødt, ville de fått et saftig lønnskutt allerede nå,

Oslo 20211013. 
Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, i vandrehallen i Stortinget før lederne i Sp og Ap presenterer regjeringsplattformen i Hurdal.
Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi mener det som trengs nå, er et visst magemål blant stortingspolitikerne, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

– Mange har jo blitt opprørt over avsløringene av juks, svindel og særordninger som vanlige folk kan se langt etter. Dette må også sees i lys av NAV-skandalen, der uskyldige mennesker ble kastet i fengsel. I denne situasjonen vi har nå, der tilliten til de folkevalgte har fått en kraftig knekk – da må det tas grep. Et slikt grep er å kutte i lønna, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Både hans parti og SV har inne forslag om kutt i godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. Rødt vil kutte med 20 prosent, mens SV ha en ny modell for lønnsjustering som også innebærer en solid reduksjon i godtgjørelsen.

– En god avskjedssøknad

SVs forslag ligger inne i presidentskapet, mens Rødts forslag behandles i løpet av januar. Trolig skjer dette kort tid etter at Stortingets presidentskap i et møte onsdag bestemmer seg for om de skal utsette behandlingen av stortingsrepresentantenes lønn, eller godtgjørelse, som det formelt heter.

Stortingets godtgjøringsutvalg har innstilt på at stortingsrepresentantene, som ikke har hatt lønnsøkning siden 2019, bør få en lønnsøkning på 1,7 prosent for 2020, og 2,7 prosent for 2021. Dette mener utvalget er i tråd med den generelle lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Det betyr at stortingsrepresentantene for første gang vil passere en million i godtgjørelse i året (1.032.838 kroner).

– Godtgjørelsen for stortingsrepresentanter bør ikke passere en million, den bør tvert imot kuttes, mener Moxnes.

– Vi bør gå andre veien, også i lys av de store inntektskuttene folk har fått og får på grunn av de vedtakene vi i Stortinget har gjort om nedstenging. Men også fordi vi mener stortingsrepresentanter ikke bør få en livssituasjon som er veldig fjern fra hvem vi er valgt inn for å representere. Folk flest tjener jo bare halvparten av dette, sier Moxnes til Dagsavisen. I forslaget tar Rødt også til orde for å legge ned hele godtgjøringsutvalget.

– Ja, det er bare å legge ned hele greia! Dette er bare noe politikerne skyver foran seg for å gi prosessen med lønnsøkning et skinn av uavhengighet, men saken er jo at Stortinget vedtar sin egen lønn, okke som. Vi sitter i salen og stemmer enten for eller imot lønnsøkning. Når utvalget til og med foreslår, på et såkalt faglig grunnlag, å øke lønna ekstra i år, så har de vel levert en god avskjedssøknad, sier Moxnes.

– En politisk avgjørelse

Også SV vil legge ned godtgjøringsutvalget, og innføre en ny modell som innebærer kutt. Forslaget er lagt inn som en del av innstillingen fra presidentskapet, forteller Ingrid Fiskaa (SV) til Dagsavisen. Hun er 5. visepresident i Stortinget.

– Vi mener vi har et bedre forslag til kutt enn det Rødt har, sier Fiskaa, som mener den årlige justeringen av folkevalgtes godtgjørelser bør gjøres av Stortinget på direkte innstilling fra presidentskapet. SV vil ha en modell der godtgjørelsen justeres årlig med et kronetillegg som tilsvarer det en vanlig arbeidstaker med gjennomsnittslønn fikk foregående år.

– Vi vil innføre en regel der stortingsrepresentantenes lønn aldri når opp til nivået på lønningene til de ti prosent høyest lønnede i Norge, sier hun til Dagsavisen.

– Vi vil også avvikle godtgjøringsutvalget. Det er umulig å late som om ikke dette til sjuende og sist er en politisk avgjørelse i Stortinget, sier Fiskaa, som for øvrig syns det er rimelig med en viss årlig økning i godtgjørelse. Hun syns også det er positivt at Ap vil ha lønnsfrys og utsettelse.

– Heller det, enn at Stortinget skal vedta en solid lønnsøkning nå, sier hun.

«Umusikalsk»

Ellers er støtten til Rødts forslag heller lunken i presidentskapet. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kommer trolig ikke til å støtte det, og har vært tydelig på at han mener hele lønnsspørsmålet uansett bør utsettes til sommeren.

– Vi vil fryse dagens godtgjøring inntil videre. Begrunnelsen for det er at vi vil vente på utvalget som skal se på lederlønningene i staten generelt. I tillegg skal Stortingets eksterne utvalg gå gjennom representantenes ordninger, herunder etterlønn og fratredelse, skriver Gharahkhani i en e-post til Dagsavisen.

Han mener det i alle fall vil være «umusikalsk» øke lønna nå, som det foregår en stor ryddejobb for å gjenreise tilliten til Stortinget etter økonomisk rot og pendlerboligskandaler. Visepresident Svein Harberg (H) vil ennå ikke uttale seg om verken Rødts forslag eller hva han mener om utsettelse.

– Vi gir vårt svar i innstillingen fra presidentskapet, skriver Harberg i en e-post til Dagsavisen.

Saken fortsetter under videoen

– Markeringsbehov

Også Sps representant i presidentskapet, Nils T. Bjørke, vil vente med å flagge hva han mener om utsettelse. Men han kommer i alle fall ikke til å støtte Rødts forslag, verken om lønnskutt eller nedleggelse av godtgjøringsutvalget:

– Det dette forslaget viser, er at Rødt har et stort markeringsbehov i denne saken, sier Bjørke til Dagsavisen.

– Stortinget er det høyeste organet i Norge og bør ha en fornuftig lønn. Et stort flertall i Stortinget var enige om å sette ned godtgjøringsutvalget, og om prinsippene for fastsettelsen av godtgjørelsen. Det ligger fast, sier Bjørke, som ikke vil si noe ennå hva Sp mener om utsettelse til sommeren.

– Vi tar dette i presidentskapet, sier han.

Frps representant i presidentskapet, Morten Wold, er også helt tydelig:

– Dette forslaget fra Rødt kommer ikke Frp til å støtte, sier Wold.

– Folk som har drevet valgkamp og fått landets høyeste tillitsverv, er blitt gjort kjent med det godtgjørelsesnivået som er. Vi mener det da er urimelig å kutte dette etterpå. Vi syns godtgjørelsen er på et fornuftig nivå, og den bør ikke bli så lav at folk med godt betalte jobber kvier seg for å stille til valg. Man kan også spørre om det er rimelig at stortingsrepresentanter ikke skal få lønnsøkninger i det hele tatt, sier Wold, som ennå ikke har landet helt på hva partiet skal mene om å utsette lønnsspørsmålet til sommeren, slik Ap og stortingspresidenten vil.

– Vanligvis pleier vi alltid å støtte innstillingen fra godtgjøringsutvalget. Nå er vi i en litt spesiell situasjon, både med koronaen og all støyen som har vært rundt Stortinget i det siste, så vi veier litt for og imot. Vi snakker med de andre partiene om vi kan finne en løsning alle kan enes om, sier Wold.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen