Politikk

Stortinget må vente på lønningsdagen

Det kan bli lenge til det blir noen lønnsøkning for representantene på Stortinget. Det ligger an til enda en utsettelse av behandlingen av forslaget om å passere en million i godtgjørelse.

Stortinget

Etter planen skulle forslaget fra Stortingets godtgjøringsutvalg behandles før jul, men flere partier ba om utsettelse til januar. Nå kan det ta enda lengre tid før forslaget behandles i Stortinget, ifølge stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Han varsler nå et møte i presidentskapet der de samles for å bestemme når de skal behandle lønnen, eller godtgjørelsen. Å være stortingsrepresentant regnes ikke som en jobb, men som et verv.

– Vi vil behandle saken neste uke i presidentskapet, og da blir det også klart hva som blir flertallet og fremdrift, skriver Gharahkhani i en e-post til Dagsavisen.

Han slår fast at hans egen og Aps holdning til spørsmålet er at behandlingen om fastsettelse av godtgjørelse bør utsettes til nærmere sommeren, etter at det eksterne granskingsutvalget har kommet med sine anbefalinger. Det gjenstår å se hva de andre partiene mener om saken.

Dobbel økning

Stortingets godtgjøringsutvalg foreslo før jul at stortingsrepresentantene burde få dobbel lønnsøkning, fordi godtgjørelsen for 2020 sto på stedet hvil på grunn av pandemien. Utvalget mener godtgjørelsen bør økes med henholdsvis 1,7 prosent for 2020, og 2,7 prosent for 2021, noe som «harmonerer godt» med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, heter det i innstillingen.

Vedtas dette, vil årslønnen for en stortingsrepresentant for første gang passere en million i året. (1.032.838 kroner). Men først bør det eksterne granskingsutvalget si sitt, mener Gharahkhani:

– Jeg har orientert presidentskapet om Aps holdning tidligere: At vi venter med lønnsjustering fram til utvalget som skal vurdere alle ordninger her på Stortinget er ferdig, skriver Gharahkhani i e-posten til Dagsavisen.

– Vi vil også se an arbeidet som er i gang med å se på hele lederlønnsdannelsen i staten. Vi foretar nå en opprydning for å gjenvinne tilliten til Stortinget. Det vil derfor etter Aps syn være umusikalsk å bevilge oss den lønnsveksten som ble foreslått, mener stortingspresidenten.

Vil gjenvinne tilliten

Det eksterne granskingsutvalget ble opprinnelig nedsatt 18. november for å granske pendlerboligordningen spesielt, etter at både KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad og stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) måtte trekke seg etter bråk rundt sine pendlerboligsaker.

Gharahkhani tok imidlertid initiativ til å utvide utvalgets mandat til å granske reglene for alle velferdsordninger på Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen