Politikk

MDG: – Den nye rødlista viser alvoret i naturkrisa

MDG vil bruke 2,75 milliarder kroner mer på natur i sitt alternative statsbudsjett som legges fram onsdag, enn regjeringen i budsjettforliket med SV.

– Politikerne alt for lenge har sett på naturen som en forbruksvare, sier MDGs fungerende partileder, Kriss Rokkan Iversen.

Samtidig ber MDG om en kriseplan for naturen.

– Jeg mener klima- og miljøministeren må ta initiativ til en kriseplan for norsk natur som sørger for å få villaks, villrein og andre truede arter ut av rødlista, sier MDGs fungerende partileder, Kriss Rokkan Iversen.

– Krever politisk handling

«Norsk rødliste for arter 2021» ble lansert av Artsdatabanken i forrige uke. Den forrige utgaven kom i 2015.

– Den største endringen vi ser fra tidligere, er at en mye større andel av artene trues på grunn av klimaendringer, sier Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken, til NTB.

Menneskelig inngrep, for eksempel ved bygging av veier eller boliger, er likevel fremdeles den største trusselen, og truer over 2.400 arter. Forurensning er den nest største trusselen, og truer 377 arter.

– Den nye rødlista viser alvoret i naturkrisa og at politikerne altfor lenge har sett på naturen som en forbruksvare, sier MDGs Kriss Rokkan Iversen.

– En av de viktigste årsakene til at arter av planter og dyr forsvinner hver eneste dag, er at vi mennesker bygger ned og raserer natur. Dette må ta slutt og det krever politisk handling – umiddelbart.

Vil verne mye mer

I sitt alternative statsbudsjett setter MDG av 917 millioner til rent naturvern, 591 millioner mer enn hva regjeringen har foreslått. Disse pengene skal gå til landbasert og marint vern av natur, samt til skogvern og nasjonalparker. Resten av MDGs naturpott ønsker partiet å bruke til blant annet å styrke Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet og til ansettelse av miljørådgivere i alle landets kommuner.

Partiet foreslår også:

  • 200 millioner til kommuner og fylkeskommuner for å lage arealregnskap, kommunedelplaner for naturmangfold og tiltak for naturrestaurering.
  • 30 millioner til utredning av «Naturkur», etter modell fra Klimakur 2030, for å finne tiltak og virkemidler for blant annet å nå et mål om netto null tap av natur.
  • 10 millioner til «Den naturlige skolesekken», som bidrar til at barn over hele landet lærer om miljø, friluftsliv og bærekraftig utvikling.

Etterlyser naturavgift

MDG vil videre utrede en naturavgift.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for WWF Verdens naturfond, støtter seks av ti forslaget om en slik avgift som utbyggere må betale ved nedbygging av natur.

– Vi går inn for en modell der størrelsen på avgiften fastsettes ut fra hva det vil koste å restaurere tilsvarende natur et annet sted. Vårt forslag er at pengene skal gå inn i et fond som brukes til restaurering av norsk natur, uttalte generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til Dagsavisen i august.

Av samme artikkel gikk det fram at Arbeiderpartiet har foreslått at «det skal utvikles mekanismer som gjør at utbyggere som bruker skog, jord eller annen natur, skal kompensere for det ved å restaurere natur andre steder gjennom et såkalt naturbidrag/avgift».

Men en slik naturavgift er verken å spore i Hurdalsplattformen eller statsbudsjettet, heller ikke etter budsjettforliket med SV, konstaterer Kriss Rokkan Iversen.

– Det kreves en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning hvis vi skal klare å snu den negative trenden. Jeg forventer derfor at Arbeiderpartiet støtter forslaget vårt i budsjettbehandlingen på Stortinget om å utrede og innføre en naturavgift som et første steg for å ta vare på naturen vår, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen