Politikk

Rødt reagerer på statsbudsjettet: – De aller rikeste kan puste lettet ut

Fortsatt mye som er grått og noe som er blått, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt, om regjeringens statsbudsjett.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener det er nødvendig med en skikkelig opprydning i Stortinget i lys av de mange pendlerboligsakene, som politiet nå etterforsker. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sneve Martinussen sier at selv om regjeringspartiene har snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, har det rødgrønne budsjettforliket fortsatt mye som er grått, og også delvis blått.

– Selv om feriepengene er reddet for neste år, ligger de over 100.000 som fortsatt er arbeidsledige an til å gå ned i inntekt fra nyttår, sier hun til NTB.

– Det opplever vi er i strid med hva regjeringsplattformen signaliserte, om at korona-krisetiltakene skal vare så lenge det er krise, legger hun til.

De aller rikeste kan puste lettet ut, sier Sneve Martinussen.

– Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresiden og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk, sier Rødt-politikeren.

Hun kritiserer også helsepolitikken, som Rødt mener fører til at det blir dyrere å være syk neste år fordi egenandelen på helsetjenester økes med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet fortsatt for tannløst på tannhelse. Det er ikke i nærheten av å leve opp til Hurdalsplattformens mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester, sier Sneve Martinussen.