Politikk

Vil reversere regjeringens budsjettforslag: – Vi satser på psykisk helse

Støre-regjeringen vil kutte Mental helses hjelpetelefon for studenter, i tillegg til 20 millioner kroner i tilskuddet til studentsamskipnadene. I MDG og SV sitt alternative budsjett gjør de stikk motsatt.

Kristoffer Robin Haug, på Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Støre-regjeringen har gått inn for å kutte Mental helses hjelpetelefon for studenter, som koster 1,5 millioner kroner å drifte i året. Dette til tross for økt bruk av tjenesten. I oktober var det totalt 894 henvendelser til studenttelefonen, som er det høyeste hittil, ifølge Mental helse. Denne telefonen var en del av koronakrisepakken til Solberg-regjeringen.

Dette synes ikke helsepolitisk talsperson i MDG, Kristoffer Robin Haug, noe om. Han mener at 1,5 millioner kroner for en slik telefontjeneste er en liten utgift.

– Vi mener at koronapandemien har avdekket en psykisk helse-pandemi i befolkningen, særlig blant unge og studenter. Dette ser vi blant annet i SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Dette tiltaket er et viktig lavterskeltiltak som åpenbart er nødvendig for å hjelpe til med å håndtere problemer som pandemien har avdekket, sier Haug.

– Noen tiltak i korona-krisepakken er store midlertidige utgifter for å holde samfunnet i gang under pandemien, men dette er et mye mindre tiltak, og noe annet enn et midlertidig tiltak som bare kan fjernes så fort smitteverntiltakene er opphevet, legger han til.

Storsatsing på mental helse

I Solberg-regjeringens siste budsjett la de inn 20 millioner kroner ekstra i tilskudd til studentsamskipnadene, som i tillegg til å bygge studentboliger også tilbyr andre viktige velferdstjenester, som psykisk helsehjelp og andre helsetjenester.

Disse 20 millionene foreslår Støre-regjeringen å kutte i tilleggsproposisjonen til budsjettet for neste år.

Haug i MDG mener samskipnadene og lavterskeltilbud til studentene er viktig fordi det fanger opp folk i en tidlig fase, og at jo tidligere problemer blir fanget opp, jo større er sjansene for suksess. Nå vil MDG satse stort på tiltak for psykisk helse.

– Vi mener at psykisk helse har blitt systematisk nedprioritert i det norske helsevesenet i mange år, fordi det er mye lettere å måle og vise til gode resultater på å lege beinbrudd, enn på noe så komplekst som psykisk helse. Men vi har en psykisk helse-pandemi, og vi mener vi må sette inn tiltak for å løfte psykisk helse på agendaen. Da er studenter en veldig viktig gruppe fordi de rammes hardest.

I MDG sitt alternative budsjett foreslår de blant annet å:

  • Bevilge 40 millioner kroner i statlig støtte til psykologtjeneste for studenter som i dag finansieres gjennom semesteravgift.
  • Øremerke 1,5 millioner kroner til hjelpetelefonen for studenters mentale helse.
  • Styrke det psykiske helsetilbudet for studenter med 25 millioner kroner.

Et behov uavhengig av korona

Mental helses studenttelefon er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med, det er den eneste landsdekkende tjenesten for studenter. Den ble opprettet i februar i år som en del av ekstraordinære koronatiltak, på det reviderte statsbudsjettet for 2021 under Solberg-regjeringen. Nå er hjelpetelefonen ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2022 fra verken Solberg eller Støre-regjeringen.

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i mental helse har tidligere uttalt til Dagsavisen at hun ser at denne telefonen dekker et viktig behov for studenter.

– Vi har opplevd en økning i henvendelsene denne høsten. Behovet for en slik tjeneste er der, uavhengig av korona, sa Bergersen.

De fleste studenter som ringte inn til hjelpetelefonen i september og oktober, slet hovedsakelig med psykiske helseplager og utfordringer knyttet til følelser og tanker, sykdom, relasjonsproblemer og rus, i tillegg til bekymringer rundt studier.

– Dette har vi bedt om lenge

Også i SV vil de ha psykisk helse høyere opp på agendaen. Stortingsrepresentant for Oslo og medlem av helse og omsorgskomiteen, Marian Hussein, mener tilbud til studenter og unge, er viktige uavhengig av korona.

– Vi vil ha en kraftig satsing på et styrket psykisk helsetilbud til studenter og unge, deriblant telefontilbud som denne studenttelefonen. Effektene av korona kommer vi til å merke lenge og for mange studenter er hjemmeundervisning fortsatt hverdagen, sier Hussein.

Marian A. Hussein, SV.

I SV sitt alternative budsjett vil de blant annet:

  • Styrke midlene Mental Helse mottar med 7 millioner kroner.
  • Bevilge 20 millioner kroner økning til Samskipnadene sammenlignet med Solberg-regjeringen sitt budsjett, og 40 millioner kroner mer enn det tilleggsproposisjonen (Støre-regjeringens forslag) foreslår.
  • Trappe opp lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene med 350 millioner kroner.

– Dette er noe vi har bedt om lenge, sier Hussein.

Også SV mener lavterskeltilbud er viktige og nødvendige.

– Lavterskeltilbud er svært viktige for å nå ut til folk som trenger det, i tide. Unge har betalt en uforholdsmessig høy pris under pandemien, og da er et minimum at vi stiller opp som støtte. Tiltak som hjelpetelefoner er svært viktige, men vi må også systematisk bygge ut slik at vi får fungerende, kommunale lavterskeltilbud, sier Hussein.

Trege budsjettforhandlinger

For øyeblikket sitter SV fremdeles i budsjettforhandlinger med Ap og Sp. SV er ikke fornøyd med framdriften i budsjettforhandlingene. Nå forbereder både de og regjeringspartiene seg på helgejobbing, skriver NTB.

Fredag avga finanskomiteen sin innstilling til statsbudsjettet for neste år. Men de som avgjør hvordan pengene skal brukes, er ikke kommet til enighet. Dermed vil forliket bli lagt fram som et eget forslag når budsjettet skal behandles i plenum.

– Som dere er kjent med, er det ikke flertall i den innstillingen, så derfor jobber vi på videre for å sikre en god budsjettavtale mellom Ap, Sp og SV, sa Eigil Knutsen (Ap) som leder finanskomiteen til NTB fredag.

Han viser til at det også tidligere år har vært sånn at en budsjettenighet mellom regjeringspartiene og støttepartier først har kommet i stand etter at komiteen har avgitt sin innstilling.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har den siste uke vært i intense budsjettforhandlinger med Ap og Sp. Foto: Torstein Bøe / NTB

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen