Politikk

Melby: – Hadde alle sakene vært like, hadde det vært lettere å si at «da må vi rette på det her»

Politikere er helt avhengige at folk flest har tillit til dem, sier Venstre-leder Guri Melby. Derfor er det viktig at de tar saker om rot rundt politikeres pendlerboliger på alvor.

Guri Melby (V) på vei gjennom korridoren på Stortinget til møte med stortingspresidenten og de parlamentariske ledere i Stortinget om pendlersaken.

Saken er oppdatert!

– Det er ingen tvil om at denne typen saker er veldig negativt for politikeres omdømme og vår tillit blant folket. Det synes jeg er veldig synd, for vi er helt avhengige av den tilliten for å kunne gjennomføre den jobben vi skal gjøre. Derfor er det viktig at vi tar den typen saker på alvor og at vi går ordentlig inn i dem. Det tror jeg er den eneste måten vi kan gjenoppbygge tilliten på, sier Venstre-leder Guri Melby til Dagsavisen.

Tirsdag avslørte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) kan ha brutt reglene for Stortingets pendlerboliger. Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto reglene. Etter et møte blant partienes parlamentariske ledere torsdag ble det klart at Hansen ikke skal redegjøre for pendlerboligsaken i Stortinget, men skal gi et skriftlig svar.

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om, men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sa Hansen torsdag.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier torsdag ettermiddag at Riksrevisjonen skal undersøke pendlerboligsakene.

– Tillit kan svekkes, men også vinnes tilbake

Statsviter Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) sier det selvsagt er uheldig for Stortingets tillit ute i befolkningen at det blir sådd tvil ved stortingspresidenten, som formelt sett har nest høyest rang i landet.

– Men tillit er heller ikke en statisk størrelse. Tillit kan svekkes, men den kan også vinnes tilbake, hvis Stortinget nå rydder opp. Hvis folk nå ser at det blir ryddet opp og at det får konsekvenser for stortingspresidenten, så er det ikke sikkert at tilliten til selve institusjonen blir svekket. Forskning viser at innbyggerne greier å skille mellom tillit til enkeltpolitikere og tillit til selve den demokratiske institusjonen som sådan, sier Stein, og fortsetter:

– Men selvsagt, hvis flere og flere politikere rammes av en slik skandale, kan det også ha en spillover-effekt og ramme tilliten til selve institusjonen. Hvor lenge en slik sak drar ut i tid kan også få betydning. Er en skandale over i løpet av forholdsvis kort tid, trenger den ikke få så stor negativt effekt, sier Stein, som i prinsippet ikke syns det at Riksrevisjonen skal granske også stortingspresidenten forsterker sakens alvor.

– Riksrevisjonen skal føre tilsyn med all statlig virksomhet, og Stortinget. Når det kommer en så profilert sak er det ikke overraskende at de griper inn. De gjør bare jobben sin, sier Stein.

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeiderpartiet for å få en kommentar om hva Hansen nå tenker om tillit hos folket, om den er svekket og hva som eventuelt kan gjøres for å bygge den opp igjen. I skrivende stund har vi ikke fått svar.

– Må ta det derfra

Partienes parlamentariske ledere møttes torsdag for å diskutere saken. Etter møtet kom det fram at Hansens redegjørelse handlet om privat familieliv og sykdom.

Den skriftlige redegjørelsen kommer i løpet av dagen, sa stortingspresidenten.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske om blant de parlamentariske lederne, sa Hansen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (t.v.) og første visepresident Svein Harberg (H) snakker med pressen etter et møte de parlamentariske ledere i Stortinget om pendlersaken.

Møtet torsdag var for så vidt godt, sier Melby. Det ga dem mer fakta på bordet, men hun er opptatt av at de må få en slik skriftlig redegjørelse som partigruppene kan forholde seg til.

– Vi kan ikke ta beslutninger om veien videre i den saken her basert på medieomtale, eller basert på en muntlig redegjørelse i et møte. Vi er nødt til å ha en skriftlig redegjørelse, så må vi ta det litt derifra, sier Melby.

Når de nå skal se på hva som skal skje med regelverket for pendlerboliger framover, er hun glad for at også saker tilbake i tid skal undersøkes for mulige regelbrudd.

– Nå ble det enighet om at vi skal se på de historiske sakene. Det tror jeg er kjempeviktig. Det er et viktig moment i det å gjenoppbygge tilliten blant folk, sier Melby.

Ikke første sak

Aftenposten har tidligere i høst avslørt rot med pendlerboliger blant flere stortingspolitikere. På spørsmål om hva det er med regelverket som gjør at så mange har tolket det feil, svarer Venstre-leder Melby at det er snakk om saker som er ganske forskjellige.

– Det er ulike typer feil folk har gjort, og folk har fått ulike typer veiledninger. For det første tror jeg det viser at regelverket ikke er godt nok slik det er. Det viser nok også at den veiledningen folk har fått, ikke har vært god nok. Men det her er såpass kompleks at vi trenger den gjennomgangen for å konkludere med akkurat hva som er galt, svarer Melby.

– Hadde alle sakene vært like, hadde det vært lettere å si at «da må vi rette på det her». Men det er ikke sånn. Derfor tror jeg nok at vi trenger å gå litt grundig gjennom det før vi konkluderer om akkurat hva som må gjøres, fortsetter hun.

Venstre-lederen understreker at i tillegg til at de må gjenoppbygge folks tillit, er det viktig å sikre at det finnes ordninger som gjør at også folk som bor utenfor Oslo kan sitte på Stortinget.

– Det skal ikke være sånn at du må ha økonomi som gjør at du får kjøpt deg en leilighet i Oslo, alle vet hvor vanskelig det er. Vi må sikre ordninger som er gode, men der det ikke er noe tvil om hva som gjelder, slik at alle representantene kan forholde seg til det, sier Melby.

Høyre: – Tillitsspørsmålet er ikke avklart

Politikere fra flere partier sa torsdag at de vil se den skriftlige redegjørelsen før de tar stilling til om de mener at Hansen kan fortsette som stortingspresident. Høyre er blant dem.

– Hansen har gitt en bred, muntlig redegjørelse til de parlamentariske lederne i Stortinget. Men tillitsspørsmålet er ikke avklart før hun har kommet med den skriftlige redegjørelsen, sier parlamentarisk leder Trond Helleland til Dagsavisen.

– Hansen redegjorde nøye for saken, og det er en redegjørelse som er veldig utleverende. Inntrykket mitt er at hun redegjorde på en tillitvekkende og troverdig måte, og dette en stortingspresident som tar alt dette på dypeste alvor, fortsetter han.

Trond Helleland

Også SV-leder Audun Lysbakken mener Hansen redegjorde troverdig på møtet med de parlamentariske lederne.

– Jeg opplever henne som troverdig og at hun har en klar forklaring på hvordan denne situasjonen oppsto, sier Lysbakken til pressen.

Flere spørsmål

Om Hansen har brutt reglene, eller ikke, er blant tingene de nå må ta stilling til framover. Høyres Helleland sier at han ennå ikke har felt noen dom, og sier det er viktig å ta tingene i riktig rekkefølge. Han sa seg fornøyd med at de tidligere pendlersakene nå skal gjennomgås av et eksternt utvalg og Riksrevisjonen.

Presidentskapet eller Hansen skal ikke ha noen rolle i dette, bortsett fra å være adressat for konklusjonene.

Rødt og Fremskrittspartiet la tidlig torsdag fram en rekke spørsmål de blant annet ville at Hansen skulle svare på. De trakk fram tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, og pendlerboligavsløringene rundt ham tidligere i år.

Rødt og Frp ville blant annet ha svar på hvorfor Hansen ikke meldte fra da Ropstad-saken verserte i mediene, der det var «side opp og side ned» i avisene om regelverket, skriver NTB.

Etter møtet torsdag sa Hansen at hun husker at hun burde ha skjønt det, og at hun husker at hun diskuterte Ropstad-saken med folk. Da tenkte hun «ja ja, det er bra at ikke jeg har gjort noe galt og at jeg har ting på stell», sa Hansen.

– Jeg har sagt at jeg er villig til å fortsette som president, men det er ikke jeg som vurderer min tillit, det er det andre som gjør.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om reglene for Stortingets pendlerboliger

  • Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo.
  • Ifølge Stortingets regelverk skal disse «dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget».
  • For å få disponere en av Stortingets pendlerboliger er det et krav om at man selv bor der. I tillegg kan man også ha familiemedlemmer boende så lenge man selv bor der.
  • Stortingsrepresentanten plikter årlig å gi opplysninger til administrasjonen om hvem som bor i leiligheten. Ved den årlige rapporteringen bekrefter de at de selv bor i pendlerboligen, og eventuelt oppgir navn på familiemedlemmer som bor der sammen med dem. Fremleie er ikke tillatt.

Kilde: NTB

---