Politikk

Høyre om stortingspresidenten: – Tillitsspørsmålet er ikke avklart

Høyre, SV og Rødt vil vurdere stortingspresident Eva Kristin Hansens redegjørelse før de sier noe om de har tillit til henne.

Trond Helleland

Det største opposisjonspartiet på Stortinget, Høyre, vil vente til stortingspresident Eva Kristin Hansen har kommet med sin skriftlige redegjørelse før de uttaler seg i tillitsspørsmålet.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland gjorde dette klart etter møtet mellom stortingspresident Eva Kristin Hansen og Stortingets parlamentariske ledere torsdag. Det ble da klart at Hansen må komme med en skriftlig redegjørelse til Stortinget om hvordan hun har håndtert saken med pendlerboligen.

– Veldig utleverende

På spørsmål om Høyre har tillit til stortingspresidenten svarte han at det spørsmålet er aktuelt etter redegjørelsen.

– Hansen har gitt en bred, muntlig redegjørelse til de parlamentariske lederne i Stortinget. Men tillitsspørsmålet er ikke avklart før hun har kommet med den skriftlige redegjørelsen, sier Helleland.

– Hansen redegjorde nøye for saken, og det er en redegjørelse som er veldig utleverende. Inntrykket mitt er at hun redegjorde på en tillitvekkende og troverdig måte, og dette en stortingspresident som tar alt dette på dypeste alvor, mener Helleland.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener Eva Kristin Hansen redegjorde troverdig på møtet med de parlamentariske lederne.

– Jeg opplever henne som troverdig og at hun har en klar forklaring på hvordan denne situasjonen oppsto, sier Lysbakken til pressen etter møte med stortingspresidenten og de parlamentariske lederne.

Etter møtet kom det fram at stortingspresident Eva Kristin Hansens redegjørelse handlet om privat familieliv og sykdom.

– Ennå ikke felt noen dom

Stortingspresidenten kan likevel ha brutt reglene, påpeker Helleland.

– Det er blant de tingene vi må ta stilling til etter hennes skriftlige redegjørelse. Jeg har ennå ikke felt noen dom. Det er viktig å ta disse tingene i riktig rekkefølge, mener Helleland, som sa seg fornøyd med at de tidligere pendlersakene nå skal gjennomgås av et eksternt utvalg og Riksrevisjonen.

Presidentskapet eller Hansen skal ikke ha noen rolle i dette, bortsett fra å være adressat for konklusjonene.

Lysbakken synes det er riktig og viktig at det gjennomføres en gransking av lignende saker som har vært i Stortinget.

– Det som er leit med denne saken, er at det har kommet nye saker etter de rundene vi allerede har hatt, som jeg tror har gjort at alle på Stortinget har tenkt gjennom om det kan gjelde dem. Hansen sier at det ikke falt henne inn at det kunne gjelde henne, jeg velger å tro på det hun forklarer, men det er helt nødvendig med en gjennomgang nå, sier Lysbakken.

Til Dagsavisen sier han at den bakenforliggende historien til Hansen har vært viktig for SV i deres vurdering av hvordan stortingspresidenten har gått fram i denne saken.

– Det er lettere for meg å gå mer inn på dette når hun har redegjort skriftlig, men jeg mener møtet i dag bidro til det jeg etterlyste i går, nemlig å få belyst mer hvordan dette skjedde.

Rødt glad for gjennomgang

Også Marie Sneve Martinussen, parlamentarisk leder og nestleder i Rødt, avventer Hansens skriftlige redegjørelse.

– Vi trenger en skriftlig redegjørelse, for spørsmål om tillit og mistillit er alvorlig. Vi må vite hva som lå bak hennes vurderinger, både da hun kan ha sett ut til å ha brutt reglene, men også nå i høst da hun under Ropstad-saken åpenbart ikke forsto at det gjaldt hennes egen sak og derfor ikke sa noe på eget initiativ, sier Martinussen til Dagsavisen etter møtet med Stortingspresidenten og de parlamentariske lederne.

Hun er glad for at Rødt har fått gjennomslag for at det bør gjøres en ekstern gransking av tidligere saker og av regelverket om pendlerboliger.

– Fram til møte vi hadde nå så ble det sagt at man ikke skulle gå inn i tidligere saker. Det er veldig feil holdning. Vi har nå fått støtte fra de andre partiene til at det skal gjøres en granskning eksternt av de tilfellene som har vært på Stortinget, finne ut om de må betale tilbake eller gjøre opp for seg på andre måter, og om det er noen flere tilfeller vi ikke vet om, sier hun.

Rødt vil ikke konkludere på om de har tillit til stortingspresidenten eller ikke før de har fått svar på flere spørsmål gjennom den skriftlige redegjørelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen